loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-14 10:32:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử thpt môn toán    trắc nghiệm toán lớp 12   

903
Lượt xem
26
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN LỚP 12NĂM HỌC 2016 2017ĐỀ THI MÔN: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................Câu 1: Cho hàm ố: 212 4xyx mx+=- Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để đồ thị hàm số có ba đườngtiệm cận.A. 22mm< -éê>ë B. 252mm< -ìïí¹ -ïî C. 2252mmmì>éïêï< -ëíï¹ -ïî D. 2m>Câu 2: Cho hàm số 28 4y x= Các khoảng đồng biến của hàm số là:A. ()2; 0- và ()2;+¥ B. (); 2-¥ và ()2;+¥C. (); 2-¥ và ()0; D. ()2; 0- và ()0; 2Câu 3: Cho hàm số: 212 3y x= GTLN của hàm số bằng:A. B. C. D. 1Câu 4: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là 23a Độ dài cạnh bên là 2a Khi đó thể tích củakhối lăng trụ là:A. 36a B. 33 C. 32a D. 363aCâu 5: Gọi M, lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số: 23 1y x= trên []1; Khi đó tổng M+N bằng:A. B. -4 C. D. -2Câu 6: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN LỚP 12NĂM HỌC 2016 2017ĐỀ THI MÔN: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................Câu 1: Cho hàm ố: 212 4xyx mx+=- Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để đồ thị hàm số có ba đườngtiệm cận.A. 22mm< -éê>ë B. 252mm< -ìïí¹ -ïî C. 2252mmmì>éïêï< -ëíï¹ -ïî D. 2m>Câu 2: Cho hàm số 28 4y x= Các khoảng đồng biến của hàm số là:A. ()2; 0- và ()2;+¥ B. (); 2-¥ và ()2;+¥C. (); 2-¥ và ()0; D. ()2; 0- và ()0; 2Câu 3: Cho hàm số: 212 3y x= GTLN của hàm số bằng:A. B. C. D. 1Câu 4: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là 23a Độ dài cạnh bên là 2a Khi đó thể tích củakhối lăng trụ là:A. 36a B. 33 C. 32a D. 363aCâu 5: Gọi M, lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số: 23 1y x= trên []1; Khi đó tổng M+N bằng:A. B. -4 C. D. -2Câu 6: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:A. Mỗi hình đa diện có ít nhất bốn đỉnhB. Mỗi hình đa diện có ít nhất ba đỉnhC. đỉnh của một hình đa diện lớn hơn hoặc bằng số cạnh của nóD. Số mặt của một hình đa diện lớn hơn hoặc bằng số cạnh của nóCâu 7: Cho hàm số ()()3 22 2y x= Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm ốcó cực đại, cực tiểu.A. 51;4mæ öÎ -ç ÷è B. ()1;mÎ +¥C. (); 1mÎ -¥ D. (); 1mÎ -¥ -5:4æ öÈ +¥ç ÷è øCâu 8: Cho hàm số ()y x= có đạo hàm ()()()()2'1 1f x= Số điểm cực trị của hàm số là:A. B. C. D. 2Câu 9: Cho hàm ố: 13 1mxyx n+=+ Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang vàtiệm cận đứng. Khi đó tổng n+ bằng:A. 13- B. 13 C. 23 D. Trang Mã đề thi 132Doc24.vnCâu 10: Cho hàm số 12xyx+=- Xác định để đường thẳng m= luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân bi ệt A, sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn 23 4x y+ .A. 3215mm= -éêê=ë B. 3152mm= -éêê=ë C. 2150mmé=êê=ë D. 10mm= -éê=ëCâu 11: Cho hàm số: 21y x= Tìm điểm nằm trên đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại điểm đó cóhệ số góc nhỏ nhất.A. ()0;1 B. 23;3 27æ öç ÷è C. 24;3 27æ öç ÷è D. 25;3 27æ öç ÷è øCâu 12: Cho hàm số 12xyx-=+ Mệnh đề nào sau đây saiA. Đồ thị hàm số luôn nhận điểm ()2;1I- làm tâm đối xứng.B. Đồ thị hàm số không có điểm cực trị.C. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm ()0; 2AD. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng ()(); 2;-¥ +¥Câu 13: Cho hàm số()1 21m xyx m- +=- Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để hàm số đồng biến trênkhoảng ()17; 37 .A. 1m- B. 26mm>éê£ -ë C. 24mm>éê£ -ë D. 2m- .Câu 14: Cho hình lăng trụ đều ' ' '.ABC có tất cả các cạnh đều bằng Khi đó diện tích toàn phầncủa hình lăng trụ là:A. 2332aæ ö+ç ÷ç ÷è B. 2332aæ ö-ç ÷ç ÷è C. 2334aæ ö+ç ÷ç ÷è D. 2336aæ ö+ç ÷ç ÷è øCâu 15: Cho hàm số 23 2y m= Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để gi trị cực tiểu củahàm số bằng -4.A. 2m= B. 02mm=éê= -ë C. 12mm =éê=ë D. 123mmé=êê=ëCâu 16: Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để phương trình ()()24 0x x- cónghiệm 2; 3xé ùÎ +ë .A. 13 4m- B. 43m£ C. 12 4m- D. 53 6m- £Câu 17: Cho hàm ố: 51 2yx=- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:A. y=0 B. Không có tiệm cận ngang.C. 12x= D. 52y= -Câu 18: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ100.000 đồng một tháng thì sẽ có căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phảicho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng. Trang Mã đề thi 132Doc24.vnA. 2.225.000. B. 2.100.000 C. 2.200.000 D. 2.250.000Câu 19: Cho hàm số 33 5y +. Đi ểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là:A. ()1; 7- B. ()1; C. ()7; 1- D. ()3;1Câu 20: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào: A. 22 3y x= B. 22 1y x= C. 22 3y x= D. 22 1y x= +Câu 21: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật với ;AB AD a= Tam giác SAB là tamgiác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Góc giữa mặt phẳng ()SBC và ()ABCDbằng 045 Khi đó thể tích khối chóp .S ABCD là:A. 333a B. 313a C. 32a D. 323aCâu 22: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm:A. 12xyx+=+ B. 41xyx+=- C. 31xyx- +=+ D. 33 1xyx-=-Câu 23: Số tiếp tuyến đi qua điểm ()1; 6A- của đồ thị hàm số 33 1y x= là:A. B. C. D. 1Câu 24: Cho hàm số ()3 213 13y mx x= Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để hàm sốnghịch biến trên khoảng ();-¥ +¥ .A. 21mm³éê£ -ë B. 2m£ C. 1m- D. 0m- £Câu 25: Đây là đồ thị của hàm số nào:A. 23 2y x= B. 23 2y x= C. 23 2y x= D. 23 2y x= -Câu 26: Cho hàm số ()Y X= có bảng bi ến thiên như hình vẽ: Trang Mã đề thi 132Doc24.vnKhẳng định nào sau đây đúng:A. Hàm đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.B. Hàm đã cho không có cực trị.C. Hàm đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.D. Hàm đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.Câu 27: Cho hàm số: cos sin 32 cos sin 4x xyx x+ +=- GTLN của hàm số bằng: _A. B. 211 C. D. 4Câu 28: Cho hàm số: 22 1xyx+=+ Xác định để đường thẳng 1y mx m= luôn cắt đồ thị hàm số tạihai điểm thuộc về hai nhánh của đồ thị.A. 0m< B. 0m= C. 0m> D. 1méê< -ëCâu 31: Cho hàm số 11xyx-=+ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm ()0; 1M- làA. 1y x= B. 1y x= C. 1y x= D. 1y x= +Câu 32: đường tiệm cận của đồ thị hàm số 13yx=- là:A. B. C. D. 3Câu 33: Đồ thị hàm số 22 1y x= có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành:A. B. C. D. 3Câu 34: Khối 20 mặt đều thuộc loạiA. {}3; B. {}3; C. {}4; D. {}4; 5Câu 35: Cho hàm số ()Y X= có tập xác định là []3; 3- và đồ thị như hình vẽ: Trang Mã đề thi 132Doc24.vn Khẳng định nào sau đây đúng:A. thị hàm số cắt trục hoành tại điểm phân biệt.B. Hàm số đồng biến trên khoảng ()3;1- và ()1; .C. Hàm số ngịch biến trên khoảng ()2;1- .D. Hàm số đồng biến trên khoảng ()3; 1- và ()1; .Câu 36: Cho hình chóp .S ABC có đáy là tam giác đều cạnh Các mặt bên ()(),SAB SAC cùng vuônggóc với mặt đáy ()ABC Góc giữa SB và mặt ()ABC bằng 060 Tính thể tích khối chóp .S ABC .A. 334a B. 32a C. 34a D. 312aCâu 37: Cho hình chóp đều .S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh Mặt bên tạo với đáy một góc060. Khi đó khoảng cách từ đến mặt (SBC) là:A. 32a B. 22a C. 3a D. 34aCâu 38: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhấtA. Năm cạnh B. Bốn cạnh C. Ba cạnh D. Hai cạnhCâu 39: Một kim tự tháp Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp nàylà một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m Độ dài cạnh đáy là 270m Khi đó thể tích của khối kimtự tháp là:A. 3.742.200 B. 3.640.000 C. 3.500.000 D. 3.545.000Câu 40: Cho khối chóp .S ABC Trên cạnh ,SA SB SC lần lượt lấy điểm ' ' ', ,A sao cho' ' '1 1; ;3 2SA SA SB SB SC SC= =. Gọi và 'V lần lượt là thể tích của các khối chóp .S ABC và ' ' '.S C. Khi đó tỷ số 'VV là:A. 12 B. 112 C. 24 D. 124Câu 41: Cho hàm số 23y m= Giá trị củam trung điểm của hai điểm cực trị của đồ thị hàmsố thuộc (): 1d y= là:A. 13 B. 13- C. D. 12 Trang Mã đề thi 132Doc24.vnCâu 42: Người ta gọt một khối lập phương bằng gỗ để lấy khối tám mặt đều nội tiếp nó tức là khối cócác đỉnh là các tâm của các mặt khối lập phương). Biết cạnh của khối lập phương bằng Hãy tính thểtích của khối tám mặt đều đó:A. 38a B. 312a C. 34a D. 36aCâu 43: Đồ thị hàm số 22 1y x= cắt trục hoành tại mấy điểm:A. B. C. D. 0Câu 44: Cho lăng trụ tam giác đều ' ' '.ABC có góc giữa hai mặt phẳng '( )A BC và )ABC bằng 060 ;AB a=. Khi đó thể tích của khối ' 'ABCC bằng:A. 33a B. 334a C. 334a D. 33 34aCâu 45: Trong các ệnh đề sau mệnh đề nào sai:A. Hình lăng trụ đều có cạnh bên vuông góc với đáy.B. Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình chữ nhậtC. Hình lăng trụ đều có các cạnh bên bằng đường cao của lăng trụD. Hình lăng trụ đều có tất cả các cạnh đều bằng nhauCâu 46: Cho ột hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều .Thể tích của hình lăng trụ là Để diện tíchtoàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ là:A. 34 B. 3V C. 32 D. 36 VCâu 47: Cho khối lăng trụ đều ' ' '.ABC và là trung điểm của cạnh AB Mặt phẳng ' '( )B chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỷ số thể tích của hai phần đó: _A. 65 B. 75 C. 14 D. 38Câu 48: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 212 3xyx+=+ là:A. B. C. D. 1Câu 49: Cho hàm số 1sin sin3y x= Tìm tất cả các giá trị của để hàm đạt cực đại tại điểm3xp=.A. 0m> B. m=0 C. 12m= D. m=2Câu 50: Cho hàm số: 23 1y mx= và (): 1d x= Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để ồthị hàm số cắt (d) tại ba điểm phân biệt có hoành độ 3, ,x thoả mãn: 21 31x x+ .A. 5m³ B. Không tồn tại C. 5m£ D. 10m£ £----------- HẾT ----------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêmĐÁP ÁN1 11 21 31 41 C2 12 22 32 42 D3 13 23 33 43 C4 14 24 34 44 C5 15 25 35 45 D6 16 26 36 46 A7 17 27 37 47 B8 18 28 38 48 C9 19 29 39 49 D10 20 30 40 50 Trang Mã đề thi 132Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến