loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-05 16:01:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử thpt môn toán    trắc nghiệm toán lớp 12   

542
Lượt xem
16
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh HóaLoading...

Tóm tắt nội dung

Doc24.vnTRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN------------------------Đề có 06 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017Môn: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)MÃ ĐỀ 121Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trongbốn hàm số được liệt kê bốn phương án A, B, C, dưới đây. Hỏihàm số đó là hàm số nào? A. 22 3y x= B. 22y x= C. 22y x= D. 22 1y x= Câu 2. Cho hàm số )y x= có 1lim )xf x®-= ±¥ và 1lim )xf x®= ±¥ Chọn mệnh đề đúng A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng. B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng. C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng và 1. D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng và 1.Câu 3. Đồ thị hàm số 23 2y x= có dạng:A. B. C. D.-3-2-1123-3-2-1123xy-3-2-1123-3-2-1123xy-3-2-1123-3-2-1123xy-3-2-1123-3-2-1123xyCâu 4. Cho hàm số )y x= xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên :X -∞ +∞y’ || -Y -¥ ∞Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng A. Hàm số có đúng hai cực trị. B. Hàm số...

Nội dung tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN------------------------Đề có 06 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017Môn: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Mà ĐỀ 121Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trongbốn hàm số được liệt kê bốn phương án A, B, C, dưới đây. Hỏihàm số đó là hàm số nào? A. 22 3y x= B. 22y x= C. 22y x= D. 22 1y x= Câu 2. Cho hàm số )y x= có 1lim )xf x®-= ±¥ và 1lim )xf x®= ±¥ Chọn mệnh đề đúng A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng. B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng. C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng và 1. D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng và 1.Câu 3. Đồ thị hàm số 23 2y x= có dạng:A. B. C. D.-3-2-1123-3-2-1123xy-3-2-1123-3-2-1123xy-3-2-1123-3-2-1123xy-3-2-1123-3-2-1123xyCâu 4. Cho hàm số )y x= xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên :X -∞ +∞y’ || -Y -¥ ∞Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng A. Hàm số có đúng hai cực trị. B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1. C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 2. D. Hàm số không xác định tại 1x= .Câu 5. Hàm số 2– 2y x= có giá trị cực tiểu CTy là: A. 2CTy= B. 2CTy= C. 4CTy= D. 4CTy= .Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số 23 31x xyx- +=- trên đoạn 12;2é ù-ê úë bằng.Doc24.vn A. 72- B. 3- C. D. 133- Câu 7. Đường thẳng 1y x= cắt đồ thị hàm số 221y x-= tại điểm có tọa độ0 0( )x thì: A. 01y= B. 02y= C. 02y= D. 01y= .Câu 8. Khoảng đồng biến của hàm số 23 1y x= là: A. ()() 2;và-¥ +¥ B. ()0; C. ()2; 0- D. ()0;1Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 23 2y x= trên đoạn []2; 2- là: A. 24-B. -2 C. D. 26- Câu 10. Cho 1.a< Giá trị của biểu thức log 2aa bằng ?: A. B. C. D. 2Câu 11. Cho hai số thực và với 1a b< Khẳng định nào dưới đây là đúng A. log log .a bb a< B. log log .a bb a< C. log log 0.b aa b£ D. log log 0a bb a£ Câu 12. Cho 1b< Giá trị của biểu thức ()33M logbb b= bằng A. 52 B. 103 C. D. 20Câu 13. Biểu thức =33L 7. viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: A. 497 B. 597 C. 297 D. 7Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của để biểu thức ()32logBa=- có nghĩa. A. 2a> B. 2a£ C. 2a£ D. 2a< Câu 15. Cho 0a và 1a ¹. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. logax có nghĩa với x" B. log 1aa= và log 1aa= C. log log .loga axy y= D. log logna ax x= (0, 0x n> )Câu 16. Đặt 12 12log 6, log 7a b= Hãy biểu diễn 2log theo và A. 1ab+ B. 1ba- C. 1ab- D. 1ba+ Câu 17. Cho (H) là khối lập phương có độ dài cạnh bằng 2cm. Thể tích của (H) bằng: A. 2cm B. 4cm C. 8cm D. 8cm Câu 18. Đặt 2log 3a= Hãy biểu diễn 6log 24 theo a.Doc24.vn A. 31aa -+ B. 13aa ++ C. 31aa ++ D. 1aa Câu 19. Khối lập phương có các mặt là A. Hình vuông B. Hình chữ nhật C. Tam giác đều D. Tam giác vuôngCâu 20. Cho (H) là khối lăng trụ có chiều cao bằng đáy là hình vuông cạnh 2a Thểtích của (H) bằng: A. B. 2a C. 3a D. 4a Câu 21. Cho (H) là khối chóp có chiều cao bằng 3a đáy có diện tích bằng 2. Thể tích của (H)bằng: A. 32 B. 13 C. D. 3a Câu 22. Nếu độ dài các cạnh của khối hộp chữ nhật tăng lên lần thì thể tích của khốihộp chữ nhật sẽ tăng lên: A. lần B. lần C. lần D. lần Câu 23. Nếu độ dài chiều cao của khối chóp tăng lên lần ,diện tích đáy không đổi thìthể tích của khối chóp sẽ tăng lên A. lần B. lần C. lần D. 12 lần Câu 24. Hàm số 2( 3) 2y m= có đúng một cực trị khi và chỉ khi: A. 3m< B. 0m³ C. 3m³ D. 3m£ -Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để của hàm số226 1(4)y m= có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông. A. 23m= B. 1m= C. 33m= D. 3m= .Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có SA (ABCD) SA= a; ABCD là hình chữ nhật vớiAB= 2b và AD= 3c Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng: A. 8abc B. 6abc C. 4abc D. 2abc Câu 27. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số sinsinx myx m+=- nghịch biến trên; .2ppæ öç ÷è A. hoặc 1m B. 0m> C. 1m< D. 1.Câu 28. Cho khối lăng trụ (H) có thể tích là 33, đáy là tam giác đều cạnh Độ dàichiều cao khối lăng trụ (H) bằng: A. B. 3a C. D. 12aCâu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị hàm số4 22 4y mx m= +có các cực trị đều nằm trên các trục tọa độ.Doc24.vn A. {}( 0) 4mÎ -¥ B. {}1; 2; 3mÎ C. {}1; 0; 4mÎ D. {}4; 0; 4m= -Câu 30. Cho một tấm nhôm hình chữ nhậtcó chiều dài bằng 12 cm và chiều rộng bằng 8cm. Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đóbốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông cócạnh bằng (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hìnhvẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp.Tìm để hộp nhận được có thể tích lớn nhất. A. 10 73x-= B. 12 54x-= C. 12 54x-= D. 10 73x+= .Câu 31. Cho khối chóp (H) có thể tích là 3, đáy là hình vuông cạnh a3 Độ dài chiềucao khối chóp (H) bằng: A. B. 2a C. 3a D. 31 aCâu 32. Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số3 21( 2) 13y m= đồng biến trên tập xác định của nó. A. 1m

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến