loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2016-04-09 00:07:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án địa lý   

1600
Lượt xem
15
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung
SỞ GD& ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 Năm học 2015 -2016 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề Câu I. 2,0 điểm) 1. Nêu hậu quả và các biện pháp phòng chống bão nước ta. 2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta. Câu II. 2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 1. Xác định các vùng khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc của nước ta. 2. Kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Ngu yên. Câu III. 3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 2000- 2013 Đơn vị: tỉ đồng) Ngành 2000 2005 2010 2013 Công nghiệp khai thác mỏ 53035 110919 250466 390013 Công nghiệp chế biến, chế tạo 264459 818502 2563031 4307560 Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 18606 54601 132501 210401 Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, Nhà xuất bản Thống kê, 2015) 1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất...
Nội dung tài liệu
SỞ GD& ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 Năm học 2015 -2016 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề Câu I. 2,0 điểm) 1. Nêu hậu quả và các biện pháp phòng chống bão nước ta. 2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta. Câu II. 2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 1. Xác định các vùng khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc của nước ta. 2. Kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Ngu yên. Câu III. 3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 2000- 2013 Đơn vị: tỉ đồng) Ngành 2000 2005 2010 2013 Công nghiệp khai thác mỏ 53035 110919 250466 390013 Công nghiệp chế biến, chế tạo 264459 818502 2563031 4307560 Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 18606 54601 132501 210401 Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, Nhà xuất bản Thống kê, 2015) 1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành sản xuất của nước ta trong giai đoạn 2000-2013. 2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. Câu IV. 3,0 điểm) 1. Chứng minh rằng nước ta có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi. Tại sao chăn nuôi lợn và gia cầm lại được phát triển mạnh Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long? 2. Phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. Tại sao sản lượng điện của nước ta trong những năm qua tăng rất nhanh? =======Hết======= Họ và tên ……………………………………………………….SBD………………………. Cán bộ coi thi không cần giải thích thêm Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXBGD Việt Nam phát hành để làm bài.HƯỚNG DẪN CHẤM Câu NỘI DUNG Điểm Nêu hậu quả và các biện pháp phòng chống bão nước ta. 1,00 a. Hậu quả của bão: Bão là thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản,… nhất là vùng ven biển Bão làm mực nước biển dâng cao, gây ngập mặn vùng ven biển, làm ngập lụt trên diện rộng, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước ta b. Các biện pháp phòng chống bão: Thực hiện tốt công tác dự báo bão Phòng chống bão, hạn chế thấp nhất tác hại của bão, kết hợp chống lụt, úng đồng bằng và chống lũ, xói mòn khu vực miền núi. 0,25 0,25 0,25 0,25 Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta. 1,00 (2,0) Tỉ trọng lao động trong khu vực nông- lâm- nghư nghiệp có xu hướng giảm DC) Tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp- xây dựng có xu hướng tăng DC) Tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ cũng tăng lên DC) Cơ cấu lao động nước ta đang có chuyển biến tích cực, song vẫn chậm, tỉ trọng lao động khu vực nông- lâm- nghiệp còn khá lớn. 0,25 0,25 0,25 0,25 Xác định các vùng khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc của nước ta. 1,00 Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ Vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ Kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên. II (2,0) Trồng trọt: Cà phê, Cao su, Hồ tiêu, Điều, Chè, Mía, Đậu tương, Cây thực phẩm Chăn nuôi: Bò, lợn Học sinh kể thiếu một loại trừ 0,1 điểm) 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,75 0,25 III Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành sản xuất của nước ta trong giai đoạn 2000-2013. 2,00- Tính cơ cấu %) Ngành 2000 2005 2010 2013 Khai thác mỏ 15,8 11,3 8,5 7,9 Chế biến,.. 78,7 83,2 87,0 87,8 SX, PP 5,5 5,5 4,5 4,3 Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 Vẽ biểu đồ: Đúng dạng, chính xác về số liệu, khoảng cách năm Có đủ tên biểu đồ, chú giải. 0,50 1,50 Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. (3,0) a. Nhận xét: Tỉ trọng của công nghiệp khai thác mỏ và SX, PP giảm DC) Tỉ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo tăng DC) b. Giải thích: Công nghiệp chế biến, chế tạo có tốc độ tăng trưởng nhanh, đang được ưu tiên đầu tư nên tỉ trong tăng Công nhiệp khai thác, công nghiệp sản xuất có tốc độ tăng chậm nên tỉ trọng giảm 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Chứng minh rằng nước ta có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi. Tại sao chăn nuôi lợn và gia cầm lại được phát triển mạnh Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long? 1,50 IV (4,0) a. Chứng minh: Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã được đảm bảo tốt hơn nhiều so với trước đây: Sản xuất lượng thực, thức ăn công nghiệp, đồng cỏ tự nhiên, phụ phẩm ngành thủy sản. Dịch vụ về giống, thú đã có nhiều tiến bộ và ngày càng phát triển rộng khắp. Nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài nước đều tăng mạnh Các điều kiện thuận lợi khác: hỗ trợ các ngành khác, vốn, chính sách, nguồn lao động,… b. Giải thích: Đây là vùng trọng điểm về sản xuất LT- TP của nước ta, nên nguồn thức ăn khá dồi dào Là những vùng đông dân nên nhu cầu lớn; có truyền thống trong chăn nuôi,… 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. Tại sao sản lượng điện của nước ta trong những năm qua tăng rất nhanh? 1,50 a. Phân tích: Than nhiều loại, trữ lượng lớn, đặc biệt than Antraxit Quảng Ninh có chất lượng tốt, phù hợp cho phát triển các nhà máy nhiệt điện Dầu khí ngoài thềm lục địa có trữ lượng lớn, đang được đấy mạnh khai thác. Nguồn thủy năng lớn từ mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho phát triển các nhà máy thủy điện. Các nguồn năng lượng khác khá phong phú: Năng lượng Mặt Trời, sức gió, sóng biển, thủy triều,.. b. Giải thích: Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa nên nhu cầu về năng lượng tăng nhanh. Công nghiệp điện lực là một trong các ngành công nghiệp trọng điểm, được ưu tiên đầu tư phát triển. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ĐIỂM TOÀN BÀI Câu Câu II +Câu III +Câu IV 10,0 điểm

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến