loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2016-04-09 00:08:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án môn sinh   

835
Lượt xem
13
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung

Quần xã có độ đa dạng thấp.C. Tiêu hao năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn.D. Các loài thân thuộc không ăn lẫn nhau.Câu 4: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b; Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin.Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?(1) Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.(2) Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669 liên kết.(3) Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.(4) Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.A. 4.B. 3.C. 1 .D. 2.Câu 5:Ở một loài thực vật, gen A : cao; gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn; gen b quy định quả dài; gen D quy định hoa đỏ; gen d quy định hoa vàng.

Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt.B. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn.C. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 2, cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3.D. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có 4 mắt xích.Câu 11: Trong một quần thể, xét 4 gen: gen 1 có 3 alen, gen 2 có 3 alen, hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y.

Nội dung tài liệu

Trang: 1 thuộc về 8 Trang 1/7- Mã đề thi 485TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ IĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2MÔN: SINH HỌC 12Năm học 2015 -2016Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kẻ thời gian giao đề)Mã đề thi 485Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Câu 1: Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa?A.

AUG và UUGB.

AUG và UGGC.

UUG và AUAD.

UGG và AUACâu 2: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt làA.

30 nm và 11 nmB.

30 nm và 300 nmC.

11 nm và 30 nmD.

11nm và 300 nmCâu 3: Chuỗi thức ăn của sinh vật trên cạn thường có ít mắt xích hơn chuỗi thức ăn dưới nước là doA.

Giữa các loài ngoài mối quan hệ hỗ trợ còn có mối quan hệ cạnh tranhB.

Quần xã có độ đa dạng thấp.C. Tiêu hao năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn.D. Các loài thân thuộc không ăn lẫn nhau.Câu 4: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b; Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin.Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?(1) Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.(2) Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669 liên kết.(3) Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.(4) Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.A. 4.B. 3.C. 1 .D. 2.Câu 5:Ở một loài thực vật, gen A : cao; gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn; gen b quy định quả dài; gen D quy định hoa đỏ; gen d quy định hoa vàng.

Cho một cá thể F1 dị hợp 3 cặp gen lai phân tích thu được Fa gồm 278 cây thân cao, quả tròn, hoa đỏ : 282 cây thân thấp, quả dài, hoa vàng : 165 cây thân cao, quả dài, hoa đỏ : 155 cây thân thấp, quả tròn, hoa vàng : 62 cây thân cao, quả dài, hoa vàng : 58 cây thân thấp, quả tròn, hoa đỏ.

Trình tự phân bố gen trên NST là:A.

DBAB.

DABC.

ABDD.

ADBCâu 6: Để đưa một gen của người vào plasmit nhằm tạo ADN tái tổ hợp thì cần điều kiện là:A.

Gen và plasmit cùng độ dài như nhau.B. Gen và plasmit có trình tự ADN giống hệt nhau.C. Gen và plasmit được cắt bằng một loại enzim giới hạn.D. Gen và plasmit cùng mã hóa cho một loại prôtêin.Câu 7: Trên cánh đồng cỏ có quần thể bò đang ăn cỏ.

Bò tiêu hoá được cỏ là nhờ vi khuẩn sống trong dạ cỏ.

Còn chim sáo đang tìm ăn những con rận ở trên da con bò.

(1) Bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh (2) Quan hệ giữa chim sáo và vi sinh vật là quan hệ cạnh tranh(3) Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ hỗ trợ(4) Quan hệ giữa bò và cỏ là quan hệ giữa sinh vật này ăn sinh vật khác(5) Quan hệ giữa sáo và bò là quan hệ đối khángCó bao nhiêu nhận định đúngA.

2B.

4C.

3D.

1Câu 8:Ở một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen quy định.

Tiến hành 2 phép lai và thu được kết quả như sau :- Phép lai 1 : Mắt đỏ x Mắt vàng F1-1 : 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng : 1 mắt hồng : 1 mắt trắng.- Phép lai 2 : Mắt hồng x Mắt trắng F1-2 : 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng.

Trang 2/7- Mã đề thi 485Nếu cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt hồng thì kiểu hình mắt đỏ ở đời con chiếm tỷ lệ làA.

75%B.

50%C.

12,5%D.

25%Câu 9: Rươi là động vật có giá trị dinh dưỡng cao, mùa thu hoạch rươi là “ tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng năm”.

Có thể dùng kiến thức sinh học nào sau đây để giải thích về mùa thu hoạch rươiA.

Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kìB.

Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kìC.

Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thểD.

Trạng thái cân bằng của quần thểCâu 10: Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây.

Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả.

Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn.

Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn.

Phân tích lưới thức ăn trên cho thấy:A.

Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt.B. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn.C. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 2, cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3.D. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có 4 mắt xích.Câu 11: Trong một quần thể, xét 4 gen: gen 1 có 3 alen, gen 2 có 3 alen, hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y.

Số kiểu giao phối tối đa có thể có trong quần thể trên làA.

630B.

8100C.

81000D.

6300Câu 12: Cho các quần xã sinh vật sau: (1) Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng (2) Cây bụi và cây cỏ chiếm ưu thế (3) Cây gỗ nhỏ và cây bụi (4) Rừng lim nguyên sinh (5) Trảng cỏ Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái làA.

(4) → (1) → (3) → (2) → (5)B.

(4) → (5) → (1) → (3) → (2)C.

(2) → (3) → (1) → (5) → (4)D.

(5) → (3) → (1) → (2) → (4)Câu 13: Ví dụ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?A.

Khi thiếu thức ăn, một số động vật ăn lẫn nhau, như ở cá mập, khi cá mập con mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn.B. Khi thiếu thức ăn, nơi ở người ta thấy nhiều quần thể cá, chim, thú đánh lẫn nhau, dọa nạt nhau bằng tiếng hú hoặc động tác nhằm bảo vệ thức ăn, nơi ở.C. Ở thực vật, tre, lứa thường sống quần tụ với nhau giúp chúng tăng khả năng chống chịu với gió bão.

Nhưng, khi gặp phải gió bão quá mạnh các cây tre, lứa đổ vào nhau.D. Ở những quần thể như rừng bạch đàn, rừng thông ở những nơi cây mọc quá dày người ta thấy có hiện tượng một số cây bị chết đó là hiện tượng “tự tỉa thưa” ở thực vật.Câu 14: Cho quần thể có cấu trúc di truyền như sau: P: 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb.

Người ta tiến hành cho quần thể trên tự thụ phấn bắt buộc qua 3 thế hệ.

Tỉ lệ cơ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn ở F3 làA.

177/640B.

49/640C.

324/640D.

161/640Câu 15: Trong kỹ thuật nhân bản vô tính cừu Dolly, nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?(1) Tách tế bào tuyến vú của cá thể cho nhân và nuôi trong phòng thí nghiệm sau đó lại tách tế bào trứng của cá thể này và loại bỏ nhân của tế bào này.(2) Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại nhân.(3) Nuôi cấy tế bào đã chuyển nhân trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.(4) Chuyển phôi vào tử cung của cơ thể mẹ để mang thai và sinh con.A. số 1B.

số 4C.

số 2D.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến