loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-03-29 17:23:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án lịch sử   

350
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung

-Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đếĐông Dương nhằm tập hợp rộng rãi mọi lực lượng chống đếquốc ởĐông Dương=> Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng: đặt nhiệm vụgiải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nướcb.Hội nghịBCHTW 5.1941-Tiếp tục khẳng định nhiệm vụchủyếu trước mắt của cách mạng Đông Dương là giải phóng dân tộc, tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”, nêu khẩu hiệu giảm tô, thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.-Hội nghịchỉrõ saukhi đánh đuổi đếquốc Pháp –Nhật sẽthành lập Chính phủnhân dân của nước Việt Nam Dân chủcộng hòa-Quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh với các tổchức quần chúng mang tên “cứu quốc”-Xác định hình thái khởi nghĩa nước ta đi từkhởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh chuẩn bịkhởi nghĩa là nhiệm vụtrung tâm của toàn Đảng, toàn dân=> Hội nghịđã hoàn chỉnh chủtrương được đềra từHội nghịTrung ương 11.1939 nhằm giải quyết mục tiêu số1 của cách mạng là độc lập dân tộc và đềra nhiều chủtrương sáng tạo đểthực hiện mục tiêu ấy0,250,250,250,250,50,250,250,250.250,5 III(2,0điểm)Đặc điểm tình hình nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 vềĐông Dương được kí kết? Từđó, hãy xác định nhiệm vụcách mạng Việt Nam trong thời kì mới ?a.Đặc điểm tình hìnhSau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 vềĐông Dương được kí kết, nước ta tạm thời bịchia cắt thành hai miền.

Trang: 5 thuộc về 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐỀKIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2NĂM HỌC 2015 -2016MÔN THI: LỊCH SỬThời gian làm bài: 180 phútĐỀBÀICâu I (2,0 điểm)Trình bày những nét chính vềsựra đời của các tổchức cộng sản ởViệt Nam năm 1929?Câu II (3,0 điểm)Các Hội nghịBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào 11.1939 và 5.1941 đã đềra chủtrương cách mạng như thếnào?Câu III (2,0 điểm)Đặc điểm tình hình nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 vềĐông Dương được kí kết? Từđó, hãy xác định nhiệm vụcách mạng Việt Nam trong thời kì mới ?Câu IV (3,0 điểm)Sựphát triển “thần kì” của nền kinh tếNhật Bản trong những năm 1952 –1973 được biểu hiện ra sao? Nguyên nhân củasựphát triển nói trênlà gì?Theo anh (chị), Việt Nam có thểhọc tập được gì từhiện tượng “thần kì Nhật Bản”?-----------Hết ----------Thí sinh không được sửdụng tài liệu.

11.1929, An Nam Cộng sản đảng họp, thông qua đường lối chính trịvà bầu Ban Chấp hành Trung ương của Đảng..-9.1929, những đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt tuyên bốthành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn0,250,250,250,250,250,250,25 -Sựxuất hiện ba tổchức cộng sản là một xu thếkhách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ởViệt Nam theo con đường cách mạng vô sản, là sựchuẩn bịtrực tiếp cho sựra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam0,25II (3,0điểm)Các Hội nghịBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộngsản Đông Dương họp vào 11.1939 và 5.1941 đã đềra chủtrương cách mạng như thếnào?a.Hội nghịBCHTW Đảng 11.1939-Đặt nhiệm vụgiải phóng dân tộc lên hàng đầu, đánh đổđếquốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập-Chủtrương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, lập Chính phủdân chủcộng hòa-Chuyển từhoạt động hợp pháp sang hoạt động bí mật.

Sựnghiệp cách mạng dân tộc dân chủnhân dân trên cảnước chưa hoàn thành-Miền Bắc hoàn toàn giải phóng-Ởmiền Nam, Mĩ thay thếPháp, dựng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn sứquân sựb.Nhiệm vụcách mạng Việt Nam trong thời kì mới-Miền Bắc: Hàn gắn vết thương chiếntranh, khôi phục kinh tế, đưa miền Bắc tiến lên CNXH-Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủnhân dân đểchống Mĩ và tay sai, thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà0,50,250,250,50,5IV(3,0điểm)Sựphát triển “thần kì” của nền kinh tếNhật Bản trong những năm 1952 –1973 được biểu hiện ra sao? Nguyên nhân của sựphát triển nói trên là gì? Theo anh (chị), Việt Nam có thểhọc tập được gì từhiện tượng “thần kì Nhật Bản”?a.Sựphát triển “thần kì” của nền kinh tếNhật Bản trong nhữngnăm 1952 –1973-Từmột nước bại trận trong Chiến tranh thếgiới thứhai, Nhật Bản đã tập trung phát triển kinh tếvà đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên hiện tượng “thần kì”:1960 –1969, tốc độtăng trưởng bình quân là 10,8%.

Nội dung tài liệu

Trang: 5 thuộc về 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐỀKIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2NĂM HỌC 2015 -2016MÔN THI: LỊCH SỬThời gian làm bài: 180 phútĐỀBÀICâu I (2,0 điểm)Trình bày những nét chính vềsựra đời của các tổchức cộng sản ởViệt Nam năm 1929?Câu II (3,0 điểm)Các Hội nghịBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào 11.1939 và 5.1941 đã đềra chủtrương cách mạng như thếnào?Câu III (2,0 điểm)Đặc điểm tình hình nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 vềĐông Dương được kí kết? Từđó, hãy xác định nhiệm vụcách mạng Việt Nam trong thời kì mới ?Câu IV (3,0 điểm)Sựphát triển “thần kì” của nền kinh tếNhật Bản trong những năm 1952 –1973 được biểu hiện ra sao? Nguyên nhân củasựphát triển nói trênlà gì?Theo anh (chị), Việt Nam có thểhọc tập được gì từhiện tượng “thần kì Nhật Bản”?-----------Hết ----------Thí sinh không được sửdụng tài liệu.

Cán bộcoi thi không giải thích gì thêmHọvà tên thí sinh:....................................; Sốbáo danh:............................... TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐÁP ÁN ĐỀKIỂM TRA KIẾN THỨCLẦN 2NĂM HỌC 2015 -2016MÔN THI: LỊCH SỬCâuNội dungĐiểmI (2,0điểm)Trình bày những nét chính vềsựra đời của các tổchức cộng sản ởViệt Nam năm 1929?a.Hoàn cảnh lịch sử-1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển mạnh mẽ, kết thành làn song dân tộc dân chủngày càng lan rộng-Thực tiễn đó đòi hỏi cần có sựlãnh đạo của một chính đảng.

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên không còn đủsức lãnh đạo cách mạng nữa, dẫn đến cuộc đấu tranh xung quanh vấn đềthành lập Đảng cộng sản b.Sựthành lập các tổchức cộng sản 1929-3.1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập Chi bộcộng sản đầu tiên tại sốnhà 5D Hàm Long (Hà Nội)-5.1929, tại Đại hội lần thứnhất Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì đềnghịthành lập Đảng Cộng sản, song không được chấp nhận-17.6.1929, tại 312 Khâm Thiên (Hà Nội), đại biểu các tổchức cơ sởcộng sản Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Tuyên ngôn,Điều lệ, ra báo Búa liềmlàm cơ quan ngôn luận-8.1929, các lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộvà Kì bộViệt Nam Cách mạng thanh niên ởNam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng, lấy tờbáo Đỏlà cơ quan ngôn luận.

11.1929, An Nam Cộng sản đảng họp, thông qua đường lối chính trịvà bầu Ban Chấp hành Trung ương của Đảng..-9.1929, những đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt tuyên bốthành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn0,250,250,250,250,250,250,25 -Sựxuất hiện ba tổchức cộng sản là một xu thếkhách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ởViệt Nam theo con đường cách mạng vô sản, là sựchuẩn bịtrực tiếp cho sựra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam0,25II (3,0điểm)Các Hội nghịBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộngsản Đông Dương họp vào 11.1939 và 5.1941 đã đềra chủtrương cách mạng như thếnào?a.Hội nghịBCHTW Đảng 11.1939-Đặt nhiệm vụgiải phóng dân tộc lên hàng đầu, đánh đổđếquốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập-Chủtrương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, lập Chính phủdân chủcộng hòa-Chuyển từhoạt động hợp pháp sang hoạt động bí mật.

-Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đếĐông Dương nhằm tập hợp rộng rãi mọi lực lượng chống đếquốc ởĐông Dương=> Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng: đặt nhiệm vụgiải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nướcb.Hội nghịBCHTW 5.1941-Tiếp tục khẳng định nhiệm vụchủyếu trước mắt của cách mạng Đông Dương là giải phóng dân tộc, tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”, nêu khẩu hiệu giảm tô, thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.-Hội nghịchỉrõ saukhi đánh đuổi đếquốc Pháp –Nhật sẽthành lập Chính phủnhân dân của nước Việt Nam Dân chủcộng hòa-Quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh với các tổchức quần chúng mang tên “cứu quốc”-Xác định hình thái khởi nghĩa nước ta đi từkhởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh chuẩn bịkhởi nghĩa là nhiệm vụtrung tâm của toàn Đảng, toàn dân=> Hội nghịđã hoàn chỉnh chủtrương được đềra từHội nghịTrung ương 11.1939 nhằm giải quyết mục tiêu số1 của cách mạng là độc lập dân tộc và đềra nhiều chủtrương sáng tạo đểthực hiện mục tiêu ấy0,250,250,250,250,50,250,250,250.250,5 III(2,0điểm)Đặc điểm tình hình nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 vềĐông Dương được kí kết? Từđó, hãy xác định nhiệm vụcách mạng Việt Nam trong thời kì mới ?a.Đặc điểm tình hìnhSau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 vềĐông Dương được kí kết, nước ta tạm thời bịchia cắt thành hai miền.

Sựnghiệp cách mạng dân tộc dân chủnhân dân trên cảnước chưa hoàn thành-Miền Bắc hoàn toàn giải phóng-Ởmiền Nam, Mĩ thay thếPháp, dựng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn sứquân sựb.Nhiệm vụcách mạng Việt Nam trong thời kì mới-Miền Bắc: Hàn gắn vết thương chiếntranh, khôi phục kinh tế, đưa miền Bắc tiến lên CNXH-Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủnhân dân đểchống Mĩ và tay sai, thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà0,50,250,250,50,5IV(3,0điểm)Sựphát triển “thần kì” của nền kinh tếNhật Bản trong những năm 1952 –1973 được biểu hiện ra sao? Nguyên nhân của sựphát triển nói trên là gì? Theo anh (chị), Việt Nam có thểhọc tập được gì từhiện tượng “thần kì Nhật Bản”?a.Sựphát triển “thần kì” của nền kinh tếNhật Bản trong nhữngnăm 1952 –1973-Từmột nước bại trận trong Chiến tranh thếgiới thứhai, Nhật Bản đã tập trung phát triển kinh tếvà đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên hiện tượng “thần kì”:1960 –1969, tốc độtăng trưởng bình quân là 10,8%.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến