loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-03-29 17:25:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi và đáp án địa lý   

1085
Lượt xem
10
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung

Tại sao cần phải chú ý đến vấn đề môi trường trong các công trình thủy điện lớn ở vùng này?--------------------HẾT--------------------(Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam) 2HƯỚNG DẪN CHẤMCÂUÝNỘI DUNGĐIỂMI1Vì sao thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều BắcNam? Tóm tắt đặc điểm nổi bật thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.* Nguyên nhân-Chủ yếu là do sự phân hóa của khí hậu theo chiều Bắc –Nam (về nhiệt độ trung bình năm, biên độ nhiệt):+Lãnh thổ kéo dài hơn 15 vĩ tuyến, càng vào nam góc nhập xạ càng tăng...+Gió mùa ĐB kết hợp với tác dụng bức chắn địa hình của các dãy núi theo chiều Đ –T như Hoành Sơn, Bạch Mã...-Sự phân hóa B –N của khí hậu là nguyên nhân chính tạo ra sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khác (D/C: Về sinh vật và cảnh quan).* Đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc-Phạm vi: Từ dãy Bạch Mã trở ra Bắc.-Khí hậu: Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Mật độ dân số cao: 254 người/km2.-Tác động:+ Thuận lợi: Có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ và thị trường rộng lớn => thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài....+ Khó khăn: Dân số đông trong điều kiện nước ta hiện nay đã tạo ra sức ép lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường (vấn đề tăng trưởng kinh tế, tích lũy, tiêu dùng, việc làm, nhà ở, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên....)* Vìsao trong những năm qua người lao động nước ta khó tìm được việc làm:-Nền kinh tế tạo việc làm ít hơn số lao động gia tăng hàng năm.-Nhiều bất cập trong đào tạo nghề của nhà nước và chọn nghề của học sinh.-Những tiêu cực trong xin việc, ...1,0 đ0,50,5II1KêtêncactrungtâmcôngnghiệpởĐôngNamBộ.

Nhiệt độ trung bình năm trên 200C,biên độ nhiệt năm lớn, có 2-3 tháng lạnh nhiệt độ < 180C.-Cảnhquanthiênnhiêntiêubiểulàđớirừngnhiệtđớigiómùa. Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có cận nhiệt đới, ôn đới .1,0 đ0,50,52Phân tích tác động của dân số đông đến phát triển kinh tế -xã hội và môi trường.Vì sao trong những năm qua người lao động nước ta khó tìm được việc làm?*Tác động của dân số đông đến sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường:-Nước ta có dân số đông (2006 đạt trên 84 triệu người), đứng thứ 3 khu vực ĐNA và thứ 13 trên thế giới.

Vì sao thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc-Nam? Tóm tắt đặc điểm nổi bật thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.2. Phân tích tác động của dân số đông đến phát triển kinh tế -xã hội và môi trường.Vì sao trong những năm qua người lao động nước ta khó tìm được việc làm?Câu II (2,0 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí ViệtNamvà kiến thức đã học, hãy:1.KêtêncactrungtâmcôngnghiêpcủavùngĐôngNamBô. VìsaoT.P HôChiMinhtrơthanhtrungtâmcôngnghiêplơnnhâtnươctahiênnay?2.

Nội dung tài liệu

Trang: 1 thuộc về 4 1TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN IIMôn: Địa líThời gian làm bài 180 phútGồm 04 câuCâu I (2,0 điểm)1.

Vì sao thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc-Nam? Tóm tắt đặc điểm nổi bật thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.2. Phân tích tác động của dân số đông đến phát triển kinh tế -xã hội và môi trường.Vì sao trong những năm qua người lao động nước ta khó tìm được việc làm?Câu II (2,0 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí ViệtNamvà kiến thức đã học, hãy:1.KêtêncactrungtâmcôngnghiêpcủavùngĐôngNamBô. VìsaoT.P HôChiMinhtrơthanhtrungtâmcôngnghiêplơnnhâtnươctahiênnay?2.

Chứng minh rằng trong những năm qua, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến rõ rệt về cơ cấu ngành.Câu III (3,0 điểm)Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN PHÂN THEO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2010(Đơn vị: nghìn tấn)Năm20052010Tổng số34665142Trong đóĐánh bắt19882414Nuôi trồng14782728(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2012, NXB Thống kê, 2013)1.

Vẽ biểu đồ trònthể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo hoạt động đánh bắt và nuôi trồng của nước ta năm 2000 và 2010.2. Nhận xét sự thay đổiquy mô vàcơ cấu sản lượng thủy sản phân theo hoạt động đánh bắt và nuôi trồng của nước ta năm 2000 và 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thíchnguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn trên.Câu IV (3,0 điểm)1.

Chứng minh rằng: Nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển công nghiệp điện.

Tại sao trong cơ cấu sản lượng điện của nước tahiện nay, nhiệt điện chiếm tỉ trọng lớn?2.

Phân tích việc khai thác thế mạnh thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tại sao cần phải chú ý đến vấn đề môi trường trong các công trình thủy điện lớn ở vùng này?--------------------HẾT--------------------(Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam) 2HƯỚNG DẪN CHẤMCÂUÝNỘI DUNGĐIỂMI1Vì sao thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều BắcNam? Tóm tắt đặc điểm nổi bật thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.* Nguyên nhân-Chủ yếu là do sự phân hóa của khí hậu theo chiều Bắc –Nam (về nhiệt độ trung bình năm, biên độ nhiệt):+Lãnh thổ kéo dài hơn 15 vĩ tuyến, càng vào nam góc nhập xạ càng tăng...+Gió mùa ĐB kết hợp với tác dụng bức chắn địa hình của các dãy núi theo chiều Đ –T như Hoành Sơn, Bạch Mã...-Sự phân hóa B –N của khí hậu là nguyên nhân chính tạo ra sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khác (D/C: Về sinh vật và cảnh quan).* Đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc-Phạm vi: Từ dãy Bạch Mã trở ra Bắc.-Khí hậu: Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Nhiệt độ trung bình năm trên 200C,biên độ nhiệt năm lớn, có 2-3 tháng lạnh nhiệt độ < 180C.-Cảnhquanthiênnhiêntiêubiểulàđớirừngnhiệtđớigiómùa. Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có cận nhiệt đới, ôn đới .1,0 đ0,50,52Phân tích tác động của dân số đông đến phát triển kinh tế -xã hội và môi trường.Vì sao trong những năm qua người lao động nước ta khó tìm được việc làm?*Tác động của dân số đông đến sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường:-Nước ta có dân số đông (2006 đạt trên 84 triệu người), đứng thứ 3 khu vực ĐNA và thứ 13 trên thế giới.

Mật độ dân số cao: 254 người/km2.-Tác động:+ Thuận lợi: Có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ và thị trường rộng lớn => thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài....+ Khó khăn: Dân số đông trong điều kiện nước ta hiện nay đã tạo ra sức ép lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường (vấn đề tăng trưởng kinh tế, tích lũy, tiêu dùng, việc làm, nhà ở, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên....)* Vìsao trong những năm qua người lao động nước ta khó tìm được việc làm:-Nền kinh tế tạo việc làm ít hơn số lao động gia tăng hàng năm.-Nhiều bất cập trong đào tạo nghề của nhà nước và chọn nghề của học sinh.-Những tiêu cực trong xin việc, ...1,0 đ0,50,5II1KêtêncactrungtâmcôngnghiệpởĐôngNamBộ.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến