loading
back to top

đề thi thử thpt môn toán năm 2015 tỉnh đăk nông

Chia sẻ: administrator | Ngày: 2016-02-04 20:32:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đáp án đề thi toán   

796
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi thử thpt môn toán năm 2015 tỉnh đăk nông

đề thi thử thpt môn toán năm 2015 tỉnh đăk nông

đề thi thử thpt môn toán năm 2015 tỉnh đăk nôngLoading...

Tóm tắt nội dung

(1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1; −2;3) và mặt phẳng ( P ) có phương trình x − 2 y + 2 z − 5 = 0 .

(1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1; −2;3) và mặt phẳng ( P ) có phương trình x − 2 y + 2 z − 5 = 0 .

(1.0 điểm) Với các chữ số của tập hợp {0;1; 2;3; 4;5} , viết được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có hai chữ số 1, ba chữ số còn lại khác nhau từng đôi và khác 1.

(1.0 điểm) Với các chữ số của tập hợp {0;1; 2;3; 4;5} , viết được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có hai chữ số 1, ba chữ số còn lại khác nhau từng đôi và khác 1.

x y 1− x − y -----HẾT----1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1 HƯỚNG DẪN CHẤM Đáp án Điểm 1.

Khi tam giác OMN có diện tích bé nhất, hãy tìm M và viết phương trình các đường thẳng (d1) và (d2) 3 x + 2 y + 4 xy = 3 x 2 − 4 y 2 Bài 8.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.

(1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A( 2; 2) , B(2 2;0) và C ( 2; − 2) .

(1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A( 2; 2) , B(2 2;0) và C ( 2; − 2) .

Nội dung tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.

(2.0 điểm) Cho hàm số y = 2x + 1 có đồ thị (C ) .

x +1 1.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số.

2.

Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) , biết tiếp tuyến có hệ số góc k = 1 .

1 Bài 2.

(1.0 điểm) Tính tích phân I = ∫ x( x − 1)2 dx 0 Bài 3.

(1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1; −2;3) và mặt phẳng ( P ) có phương trình x − 2 y + 2 z − 5 = 0 .

1.

Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( P) .

2.

Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng ( P ) .

Bài 4.

(1.0 điểm) Cho lăng trụ đứng ABC.

A ' B ' C ' , có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B .

Biết AB = 3 cm , BC ' = 3 2 cm .

1.

Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho; 2.

Tính góc hợp bởi đường thẳng BC ' và mp( ACC ' A ') .

2 π π .

Bài 5.

(1.0 điểm) Giải phương trình sin − 2 x + sin + x = 4 4 2 Bài 6.

(1.0 điểm) Với các chữ số của tập hợp {0;1; 2;3; 4;5} , viết được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có hai chữ số 1, ba chữ số còn lại khác nhau từng đôi và khác 1.

Bài 7.

(1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A( 2; 2) , B(2 2;0) và C ( 2; − 2) .

Các đường thẳng (d1) và (d2) cùng đi qua gốc tọa độ và hợp với nhau góc 45o.

Biết rẳng (d1) cắt đoạn AB tại M và (d2) cắt đoạn BC tại N.

Khi tam giác OMN có diện tích bé nhất, hãy tìm M và viết phương trình các đường thẳng (d1) và (d2) 3 x + 2 y + 4 xy = 3 x 2 − 4 y 2 Bài 8.

(1.0 điểm) Giải hệ phương trình sau .

x + y + 4 = 2 2 x + 2 y − xy ( ) Bài 9.

(1.0 điểm) Với các số dương x và y có tổng bé hơn 1.

Chứng minh rằng 1 4 9 + + ≥ 36 .

x y 1− x − y -----HẾT----1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1 HƯỚNG DẪN CHẤM Đáp án Điểm 1.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y = 2x + 1 .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.

(2.0 điểm) Cho hàm số y = 2x + 1 có đồ thị (C ) .

x +1 1.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số.

2.

Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) , biết tiếp tuyến có hệ số góc k = 1 .

1 Bài 2.

(1.0 điểm) Tính tích phân I = ∫ x( x − 1)2 dx 0 Bài 3.

(1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1; −2;3) và mặt phẳng ( P ) có phương trình x − 2 y + 2 z − 5 = 0 .

1.

Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( P) .

2.

Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng ( P ) .

Bài 4.

(1.0 điểm) Cho lăng trụ đứng ABC.

A ' B ' C ' , có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B .

Biết AB = 3 cm , BC ' = 3 2 cm .

1.

Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho; 2.

Tính góc hợp bởi đường thẳng BC ' và mp( ACC ' A ') .

2 π π .

Bài 5.

(1.0 điểm) Giải phương trình sin − 2 x + sin + x = 4 4 2 Bài 6.

(1.0 điểm) Với các chữ số của tập hợp {0;1; 2;3; 4;5} , viết được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có hai chữ số 1, ba chữ số còn lại khác nhau từng đôi và khác 1.

Bài 7.

(1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A( 2; 2) , B(2 2;0) và C ( 2; − 2) .

Các đường thẳng (d1) và (d2) cùng đi qua gốc tọa độ và hợp với nhau góc 45o.

Biết rẳng (d1) cắt đoạn AB tại M và (d2) cắt đoạn BC tại N.

Khi tam giác OMN có diện tích bé nhất, hãy tìm M và viết phương trình các đường thẳng (d1) và (d2) 3 x + 2 y + 4 xy = 3 x 2 − 4 y 2 Bài 8.

(1.0 điểm) Giải hệ phương trình sau .

x + y + 4 = 2 2 x + 2 y − xy ( ) Bài 9.

(1.0 điểm) Với các số dương x và y có tổng bé hơn 1.

Chứng minh rằng 1 4 9 + + ≥ 36 .

x y 1− x − y -----HẾT----1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút; (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1 HƯỚNG DẪN CHẤM Đáp án Điểm 1.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y = 2x + 1 .

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến