loading
back to top

Đề thi THPT QG Môn Vật lý năm 2018 mã đề 224

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-01 13:18:14 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi THPT QG Môn Vật lý năm 2018 mã đề 224   

252
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi THPT QG Môn Vật lý năm 2018 mã đề 224

Đề thi THPT QG Môn Vật lý năm 2018 mã đề 224

Đề thi THPT QG Môn Vật lý năm 2018 mã đề 224
Tóm tắt nội dung
Trang 1/4 Mã đề thi 224BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: VẬT LÍThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 224Câu 1: Số nuclôn có trong hạt nhân làA79197u. 118.A. 197.B. 79.C. 276.DCâu 2: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đốivới ánh sáng. tím.A. đỏ.B. cam.C. lục.DCâu 3: Phản ứng hạt nhân nào sau đây phải là phản ứng nhiệt hạch?không. AH 51 +H 7→H 8e. BH +H 6→H 8e. CH +H 7→H 8e +n01. DP 4o →H 8e +P :b. Câu 4: Cho một điện trường đều có cường độ Chọn chiều dương cùng chiều đường sức điện. Gọi E.Ulà hiệu điện thế giữa hai điểm và trên cùng một đường sức, là độ dài đại số đoạn HệMNd=MN̅̅̅̅̅̅MN.thức nào sau đây đúng?. AE=U2d.....
Nội dung tài liệu
Trang 1/4 Mã đề thi 224BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: VẬT LÍThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 224Câu 1: Số nuclôn có trong hạt nhân làA79197u. 118.A. 197.B. 79.C. 276.DCâu 2: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đốivới ánh sáng. tím.A. đỏ.B. cam.C. lục.DCâu 3: Phản ứng hạt nhân nào sau đây phải là phản ứng nhiệt hạch?không. AH 51 +H 7→H 8e. BH +H 6→H 8e. CH +H 7→H 8e +n01. DP 4o →H 8e +P :b. Câu 4: Cho một điện trường đều có cường độ Chọn chiều dương cùng chiều đường sức điện. Gọi E.Ulà hiệu điện thế giữa hai điểm và trên cùng một đường sức, là độ dài đại số đoạn HệMNd=MN̅̅̅̅̅̅MN.thức nào sau đây đúng?. AE=U2d.. BE=2Ud.. CE=Ud.. DE=Ud.Câu 5: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật. luôn có giá trị dương.A. biến thiên điều hòa theo thời gian.B. luôn có giá trị không đổi.C. là hàm bậc hai của thời gian.DCâu 6: Điện áp có giá trị hiệu dụng làu=110√2cos100πt (V). V.A110√2. V.B100π. V.C100. V.D110Câu 7: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây ?sai. Tia laze có cùng bản chất với tia tử ngoại.A. Tia laze được sử dụng trong thông tin liên lạc.B. Tia laze được dùng như một dao mổ trong học.C. Tia laze luôn truyền thẳng qua lăng kính.DCâu 8: Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng Khi tác dụng vào nó một ngoại lực cưỡng bức0tuần hoàn có tần số thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức nào sau đây đúng?. .A0. 4f .B0. 2f .C0. 0,5f .D0Câu 9: Một máy biến áp lí tưởng đang hoạt động ổn định. Phát biểu nào sau đây ?sai. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.A. Máy biến áp có tác dụng làm biến đổi điện áp xoay chiều.B. Tần số của điện áp hai đầu cuộn sơ cấp và hai đầu cuộn thứ cấp luôn bằng nhau.C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp và trong cuộn thứ cấp luôn bằng nhau.DCâu 10: Trong chiếc điện thoại di động. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.B. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.C. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.DCâu 11: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bướcsóng và tần số của sóng làλ. Aλ=fv.. Bλ=vf.. Cλ=2πfv.. Dλ=vf.Câu 12: Một đoạn dây dẫn thẳng dài có dòng điện với cường độ chạy qua, đặt trong một từ trườngℓIđều có cảm ứng từ Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ và lực từ tác dụng lên đoạnB.dây có độ lớn là Công thức nào sau đây đúng?F.. AF=BIℓ. BF=BIℓ.. CF=BI 6ℓ.. DF=IℓB.Câu 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm. Trong quá trìnhdao động, chiều dài lớn nhất của lò xo là 25 cm. Khi vật nhỏ của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì chiềudài của lò xo là. 31 cm.A. 19 cm.B. 28 cm.C. 22 cm.DCâu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm và daođộng cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoaliên tiếp là cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là. cm.A. cm.B. cm.C. cm.DCâu 15: Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10 cm Vòng dây được đặt trong từ trường đều có2vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 60 và có độ lớn lào1,5.10 T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là4−. 7,5.10 Wb.A4−. 1,3.10 Wb.B7−. 7,5.10 Wb.C8−. 1,3.10 Wb.D3 −Câu 16: Một ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng là 589 nm. Lấy 6,625.10 J.s;−34c 3.10 m/s. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này là8. 1,30.10 J.A19−. 3,37.10 J.B28−. 3,37.10 J.C19−. 1,30.10 J.D28−Câu 17: Chiết suất của nước và của thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc có giá trị lần lượt là 1,333và 1,532. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là. 0,870.A. 1,433.B. 0,199.C. 1,149.DCâu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bướcsóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến mànquan sát là m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng. 1,0 mm.A. 0,75 mm.B. 0,50 mm.C. 1,5 mm.DCâu 19: Hạt nhân có năng lượng liên kết là 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhânU 9này là. 19,39 MeV/nuclôn.A. 7,59 MeV/nuclôn.B. 5,45 MeV/nuclôn.C. 12,47 MeV/nuclôn.DCâu 20: Đặt điện áp (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điệnu=200√2cos100πttrong đoạn mạch là (A). Hệ số công suất của đoạn mạch lài=5√2cos100πt. 0,87.A. 0.B. 1.C. 0,71.DCâu 21: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectronkhi bứt ra khỏi catôt. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là thì tốc độ của êlectron khi đập vàoanôt là v. Khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 2U thì tốc độ của êlectron đập vào anôt thay đổi mộtlượng 5000 km/s so với ban đầu. Giá trị của là. 2,42.10 m/s.A7. 1,21.10 m/s.B7. 0,35.10 m/s.C7. 1,00.10 m/s.D7Câu 22: Trong không khí, hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 được treo vào một điểm bằng hai sợidây nhẹ, cách điện, có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quảcầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 30 Lấy 10 m/s Lực tương tác tĩnh điện giữa haio 2quả cầu có độ lớn là. 5,8.10 N.A5 −. 2,7.10 N.B5 −. 2,7.10 N.C4 −. 5,8.10 N.D4 −Câu 23: Một nguồn âm điểm phát âm ra môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ âm.Biết mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn âm 100 có giá trị là 20 dB. Mức cường độ âm tạiđiểm cách nguồn âm có giá trị là. 100 dB.A. 40 dB.B. 80 dB.C. 60 dB.DCâu 24: Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình (mA)i=2√2cos(2π.10 ;t)( tính bằng ). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc đến khi mA làtsi=0i=2. A.2,5.10−

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến