loading
back to top

Đề thi THPT QG Môn GDCD năm 2018 mã đề 306

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-01 12:59:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi THPT QG Môn GDCD năm 2018 mã đề 306   

178
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi THPT QG Môn GDCD năm 2018 mã đề 306

Đề thi THPT QG Môn GDCD năm 2018 mã đề 306

Đề thi THPT QG Môn GDCD năm 2018 mã đề 306
Tóm tắt nội dung
Trang 1/4 Mã đề thi 306BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂNThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 306Câu 81: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp líthực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật. điều phối.A. bảo mật.B. bảo vệ.C. điều tiết.DCâu 82: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa làkích thích lực lượng sản xuất phát triển và. duy trì kinh tế tự cấp.A. nâng cao tỉ lệ lạm phát.B. tăng năng suất lao động.C. san bằng mọi lợi nhuận.DCâu 83: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu, các chủ thể kinh tế thường. đồng loạt tuyển dụng...
Nội dung tài liệu
Trang 1/4 Mã đề thi 306BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂNThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 306Câu 81: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp líthực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật. điều phối.A. bảo mật.B. bảo vệ.C. điều tiết.DCâu 82: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa làkích thích lực lượng sản xuất phát triển và. duy trì kinh tế tự cấp.A. nâng cao tỉ lệ lạm phát.B. tăng năng suất lao động.C. san bằng mọi lợi nhuận.DCâu 83: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu, các chủ thể kinh tế thường. đồng loạt tuyển dụng công nhân.A. đồng loạt tăng giá sản phẩm.B. mở rộng quy mô sản xuất.C. thu hẹp quy mô sản xuất.DCâu 84: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và công vụ nhà nướcthì phải chịu trách nhiệm. tố cáo.A. liên đới.B. khiếu nại.C. kỉ luật.DCâu 85: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ đượcthực hiện khi có. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.A. quyết định của cơ quan có thẩm quyền.B. yêu cầu của nhân viên bưu điện.C. kiến nghị, đề xuất của người dân.DCâu 86: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ của người nào đó được tiến hành khi đủ căncứ khẳng định đó có. việc thanh lí tài sản.A. các hoạt động tín ngưỡng.B. tội phạm bị truy nã.C. sự tranh chấp đất đai.DCâu 87: Công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân là thực hiệnquyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội phạm vi. địa phương.A. cơ sở.B. khu vực.C. cả nước.DCâu 88: Công dân dù địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm. pháp lí.A. tố tụng.B. khiếu kiện.C. thanh tra.DCâu 89: Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện việckhông kiềm chế gia tăng dân số.A. chăm sóc sức khỏe nhân dân.B. phòng, chống tệ nạn xã hội.C. thúc đẩy xu hướng độc quyền.DCâu 90: Công dân được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về tiền công và bảo hiểm xã hội là thể hiệnnội dung quyền bình đẳng trong lao động giữa. chủ đầu tư và người quản lý.A. người lao động và người đại diện.B. lao động nam và lao động nữ.C. nhà sản xuất và các đối tác.DCâu 91: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người vi phạm pháp luật làthực hiện pháp luật theo hình thức. phổ biến pháp luật.A. tuân thủ pháp luật.B. sử dụng pháp luật.C. áp dụng pháp luật.DCâu 92: Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất của cải vật chất là. công cụ lao động.A. sức lao động.B. tư liệu lao động.C. đối tượng lao động.DCâu 93: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thânthể của công dân?. Giải cứu con tin.A. Đe dọa bằng vũ lực.B. Khống chế nạn nhân.C. Cố gây thương tích.DCâu 94: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền được phát triển củakhôngcông dân?. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu.A. Khuyến khích để phát triển tài năng.B. Tham gia các hoạt động văn hóa.C. Chủ động chuyển nhượng bản quyền.DCâu 95: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, để kịp thời đưa ra quyết định nhằm thu lợi nhuận cao,người bán hàng phải căn cứ vào chức năng nào dưới đây của thị trường?. Thực hiện.A. Thông tin.B. Thanh toán.C. Điều phối.DCâu 96: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm củacông dân?. Khiếu nại vượt cấp.A. Tích cực tranh luận.B. Phê phán tội phạm.C. Xúc phạm người khác.DCâu 97: Công dân vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?. Vận chuyển ma túy trái phép.A. Đi sai làn đường quy định.B. Tự nghỉ việc dài ngày.C. Tranh chấp tài sản thừa kế.DCâu 98: Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thônghàng hóa?. Đẩy lùi tình trạng lạm phát.A. Thu hẹp quy mô kinh doanh.B. Đầu cơ tích trữ gây rối thị trường.C. Giảm thiểu chi phí sản xuất.DCâu 99: Theo quy định của pháp luật, công dân cần sử dụng quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang. thanh lí tài sản.A. giải cứu con tin.B. buôn bán hàng cấm.C. khống chế tội phạm.DCâu 100: Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theonguyên tắc nào dưới đây?. Gián tiếp.A. Trực tiếp.B. Trung gian.C. Ủy quyền.DCâu 101: Việc sinh viên các trường đại học tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là thểhiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?. Phổ thông.A. Gián tiếp.B. Công khai.C. Minh bạch.DCâu 102: Khi thấy nhu cầu tiêu thụ hoa trên thị trường đang tăng cao, ông chuyển từ trồng rausang trồng hoa nên thu được nhiều lợi nhuận. Ông đã vận dụng tác động nào dưới đây của quyluật giá trị?. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.A. Bảo lưu mọi quy trình phân phối và tiêu dùng.B. Chấm dứt tất cả các loại hình cạnh tranh.C. Chuyển dịch đồng bộ nền kinh tế vĩ mô.DCâu 103: Bà phát biểu kiến trong cuộc họp tiếp xúc cử tri tại địa phương. Bà đã thực hiệnquyền nào dưới đây của công dân?. Xử lí thông tin.A. Chủ động đàm phán.B. Tự do ngôn luận.C. Tích cực phán xét.DCâu 104: Tòa án nhân dân huyện ra quyết định thuận tình li hôn cho vợ chồng anh N. Tòa án nhândân huyện đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?. Sử dụng pháp luật.A. Áp dụng pháp luật.B. Phổ biến pháp luật.C. Tuân thủ pháp luật.DCâu 105: Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân viên.Công ty đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực hiện quyền được phát triển nội dung nàodưới đây?. Chủ động xử lí công tác truyền thông.A. Được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.C. Lựa chọn các loại hình dịch vụ.DCâu 106: Nghi ngờ anh sản xuất rượu giả, ông là công an tự xông vào nhà anh lục soát. ÔngM vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng.C. Bất khả xâm phạm về thân thể.DCâu 107: Sau khi trúng xổ số, chị trích một trăm triệu đồng mua thiết bị chăm sóc sức khỏe cho giađình và dùng toàn bộ số tiền còn lại đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. Trong trường hợp này, chức năngnào dưới đây của tiền tệ được thực hiện?chưa Phương tiện lưu thông.A. Tiền tệ thế giới.B. Thước đo giá trị.C. Phương tiện cất trữ.DTrang 2/4 Mã đề thi 306Câu 108: Chị quyết định xây nhà sớm hơn dự định khi nhận thấy giá các loại vật liệu xây dựng trênthị trường đang giảm mạnh. Chị đã vận dụng mối quan hệ cung cầu nội dung nào dưới đây?. Giá cả bài trừ cung cầu.A. Cung cầu triệt tiêu giá cả.B. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.C. Cung cầu độc lập với giá cả.DCâu 109: Nhận được tin báo nghi chị đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Chủ tịch phường vội đicông tác nên đã giao anh nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh tiếp cận chị khai thácthông tin, bị chị chống đối, anh đã bắt và nhốt chị tại Ủy ban nhân dân phường hai ngày. Để ép anhT thả vợ mình, anh là chồng chị đón đường khống chế, đưa cụ mẹ anh về nhà mình giam giữba ngày. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?. Ông và anh H.A. Anh T, ông và anh H.B. Ông Q, anh T, chị và anh H.C. Anh và anh H.DCâu 110: Ông nhận một trăm triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng quầy hàng kinh doanh củamình cho bà B. Vì được trả giá cao hơn nên ông đã chuyển nhượng quầy hàng trên cho anh và trả blại toàn bộ tiền đặt cọc cho bà B. Bức xúc, cùng chồng là ông đón đường đập nát xe mô tô củaông và đánh trọng thương ông khiến ông phải nhập viện điều trị một tháng. Những ai dưới đây vừaphải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?. Ông A, anh H, bà và ông P.A. Bà và ông P.B. Ông và anh H.C. Ông A, bà và ông P.DCâu 111: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông bàn bạc với chị và thốngnhất cùng viết phiếu bầu với nội dung giống nhau. Phát hiện sự việc, với sự chứng kiến của ông M, anhT đề nghị chị cần chủ động bầu theo của mình. Tuy nhiên, chị vẫn bỏ phiếu của chị và của ông Hvào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?. Chị và ông M.A. Chị N, ông và ông M.B. Chị N, ông và anh T.C. Chị và ông H.DCâu 112: Anh Chủ tịch xã cố không gửi giấy mời họp cho bà mặc dù bà có tên trong danhsách họp bàn về phương án xây dựng đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô là thư kí cuộc họp đã ghi vàobiên bản nội dung bà có kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát hiện điều này, anh đã lớntiếng phê phán nên bị anh là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạmquyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?. Anh P, anh và cô N.A. Anh K, anh và anh M.B. Anh K, cô và anh M.C. Anh K, cô và anh P.DCâu 113: Bắt quả tang anh vận chuyển trái phép động vật quý hiếm, anh là cán bộ chức năng đãlập biên bản tịch thu tang vật. Anh đã quyết liệt chống đối nên anh đẩy anh ngã gãy tay. Để trảthù, ông bố anh thuê anh bắt cóc cháu con gái anh B. Vì bị nhốt và bỏ đói trong kho chứa đồcủa anh suốt hai ngày, cháu kiệt sức phải nhập viện điều trị. Những ai dưới đây vi phạm quyềnđược pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?. Anh và anh B.A. Anh B, ông và anh K.B. Anh và ông T.C. Ông T, anh và anh B.DCâu 114: Có tiền sau khi bán cho ông chiếc xe máy vừa lấy trộm được, anh rủ anh và anh làbạn học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Sau đó, anh về nhà còn anh và anh tham gia đua xe tráiphép. Bị mất lái, anh đã đâm xe vào ông đang đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới đây phải chịu tráchnhiệm pháp lí?. Anh K, anh và anh S.A. Anh K, anh và ông B.B. Ông X, anh và anh N.C. Ông X, anh và ông B.DCâu 115: Trên đường chở vợ và con gái mười tuổi về quê, xe mô tô do anh điều khiển đã va quệt vàlàm rách phông rạp đám cưới do ông dựng lấn xuống lòng đường. Anh là em rể ông đã đập nátxe mô tô và đánh anh gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?. Anh K, ông và anh P.A. Vợ chồng anh K, ông và anh P.B. Anh và anh P.C. Anh và ông M.DTrang 3/4 Mã đề thi 306Câu 116: Ông thuê anh và anh thiết kế mẫu máy lọc nước tự động. Sau khi thử nghiệm sảnphẩm thành công, ông đã đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế đó. Tuy biết rõ điều nàynhưng ông vẫn bí mật nhờ anh thỏa thuận với anh để mua lại mẫu thiết kế trên rồi nhận mình làtác giả và gửi tham dự một cuộc thi sáng tạo kĩ thuật. Vì bị ông phát hiện chuyện mua bán và đe dọagiết nên anh buộc phải kí cam kết chấm dứt hoàn toàn mọi công việc liên quan đến thiết kế. Những aidưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?. Anh B, ông và anh D.A. Anh B, ông và ông C.B. Anh B, ông và anh D.C. Anh B, ông Y, anh và ông C.DCâu 117: Hai cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược của anh và anh cùng bí mật bán thêm thựcphẩm chức năng ngoài danh mục được cấp phép. Trước đợt kiểm tra định kì, anh đã nhờ chị chuyểnmười triệu đồng cho ông trưởng đoàn thanh tra liên ngành để ông bỏ qua chuyện này. Vì vậy, khi tiếnhành kiểm tra hai quầy thuốc trên, ông chỉ lập biên bản xử phạt cửa hàng của anh K. Những ai dướiđây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?. Anh P, anh và chị S.A. Anh P, anh K, chị và ông H.B. Anh P, ông và chị S.C. Anh P, anh và ông H.DCâu 118: Nghi ngờ chị viết bài nói xấu mình trên mạng xã hội nên ông là Chủ tịch xã đã ngăn cảnchị phát biểu trong cuộc họp Hội đồng nhân dân. Thấy vậy, anh lên tiếng bảo vệ chị nhưng bịông chủ tọa cuộc họp ngắt lời không cho phát biểu. Chứng kiến sự việc, chị rủ bà ngồi bên cạnhbỏ họp cùng ra về. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?. Ông H, ông và chị D.A. Ông H, ông và chị P.B. Ông và ông K.C. Chị và bà T.DCâu 119: Bức xúc về việc anh tự rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, chị, vợ anh bỏ đi khỏi nhà. Thương cháu nội mới hai tuổi thường xuyên khóc đêm vì nhớ mẹ bà mẹanh gọi điện xúc phạm thông gia đồng thời ép con trai bỏ vợ. Khi chị nhận quyết định li hôn, ôngG bố chị đến nhà bà gây rối nên bị chị con gái bà đuổi về. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dungquyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?. AAnh H, chị và ông G. BChị M, bà S, ông và chị Y.. CAnh H, chị M, bà và ông G. DAnh H, chị và bà S.Câu 120: Được chị là đồng nghiệp cho biết việc chị là kế toán đã lập hồ sơ khống rút hai trămtriệu đồng của cơ quan sở X, chị đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó.Biết chuyện, ông là Giám đốc sở đã kí quyết định điều chuyển chị xuống đơn vị cơ sở xa vàđưa anh thay vào vị trí của chị sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chịN đã cố trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đâylà đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?. AChị N, ông và anh T. BChị và ông G.. CChị M, ông và anh T. DChị và chị K.------------------------ HẾT ------------------------Trang 4/4 Mã đề thi 306

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến