loading
back to top

đề thi ôn chương 1 vật lý lớp 7

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-20 15:52:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 7   

1020
Lượt xem
57
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi ôn chương 1 vật lý lớp 7

đề thi ôn chương 1 vật lý lớp 7

đề thi ôn chương 1 vật lý lớp 7
Tóm tắt nội dung

Tuần 10 Ngày dạy: 27/10/2010 TIẾT 10 Kiểm tra* .Mục tiêu- Kiểm tra toàn bộ kiến thức của HS trong chương I- Sửa chữa những sai sót cho các em- Rèn tính cẩn thận nghiêm túc khi làm bài* .Ma trậnNéi dung NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dôngTængTN TL TN TL TN TLNhËn biÕt ¸nh s¸ng, nguån s¸ng, vËt Sáng, nhật thực, nguyệt thực 1,5 1,5Gương phẳng ,gương cầu lồi gương cầu lõm 1,5 0,5 2Đị nh lu ậ ph ạ ánh sáng 31,5 11 24 6,5Tæng 13 10Đề 1A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.A. Khi mắt ta hướng vào vậtB. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vậtC. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt taD. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.2. Khi có nguyệt thực thì?A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.3. Cùng một vật lần lượt đặt trước gương, cách gương...

Nội dung tài liệu

Tuần 10 Ngày dạy: 27/10/2010 TIẾT 10 Kiểm tra* .Mục tiêu- Kiểm tra toàn bộ kiến thức của HS trong chương I- Sửa chữa những sai sót cho các em- Rèn tính cẩn thận nghiêm túc khi làm bài* .Ma trậnNéi dung NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dôngTængTN TL TN TL TN TLNhËn biÕt ¸nh s¸ng, nguån s¸ng, vËt Sáng, nhật thực, nguyệt thực 1,5 1,5Gương phẳng ,gương cầu lồi gương cầu lõm 1,5 0,5 2Đị nh lu ậ ph ạ ánh sáng 31,5 11 24 6,5Tæng 13 10Đề 1A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.A. Khi mắt ta hướng vào vậtB. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vậtC. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt taD. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.2. Khi có nguyệt thực thì?A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.3. Cùng một vật lần lượt đặt trước gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhấtA. Gương phẳng B. Gương cầu lồi C. Gương cầu lõm D. Không gương nào4. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?A. Vì gương hắt ánh sáng trở lạiB. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật xa.5. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.16. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.7. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?A. Quyển sách. B. Cái bút.C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.8. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 70 0. Tìm giá trị góc tới?A. 70 B. 60 C. 45 D. 35 09. Nếu điểm cách gương phẳng 7cm thì ảnh của điểm qua gương cách điểm một khoảng:A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. cm 10. Cho một điểm sáng cách gương phẳng 20cm. Cho di chuyển song song vớigương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của bây giờ sẽ cách đoạn: A/. 20cm B/. 40cm C/. 15cm D/. 25cmB. Phần tự luận (5đ):Câu (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? Câu2(1 đ). Vẽtia sáng xuất pháttừ đến gương rồi phản xạ qua B.B. Câu (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?Đề 22A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.2. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?A. Quyển sách. B. Cái bút.C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.3. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 70 0. Tìm giá trị góc tới?A. 70 B. 60 C. 45 D. 35 04. Nếu điểm cách gương phẳng 7cm thì ảnh của điểm qua gương cách điểm một khoảng:A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. cm 5. Cho một điểm sáng cách gương phẳng 20cm. Cho di chuyển song song với gươngmột đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của bây giờ sẽ cách đoạn: A/. 20cm B/. 40cm C/. 15cm D/. 25cm6. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.A. Khi mắt ta hướng vào vậtB. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vậtC. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt taD. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.7. Khi có nguyệt thực thì?A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.8. Cùng một vật lần lượt đặt trước gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhấtA. Gương phẳng B. Gương cầu lồi C. Gương cầu lõm D. Không gương nào9. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?A. Vì gương hắt ánh sáng trở lạiB. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật xa.10. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.B. Phần tự luận (5 đ):3Câu (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? Câu2(1 đ). Vẽtia sáng xuất pháttừ đến gương rồi phản xạ qua B.B. Câu (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂMĐề 1A. Phần trắc nghiệm: I/ Mỗi trả lời đúng cho 0,5 điểm .Ý 10Đáp án AB 4B. Phần tự luận:CÂU ĐÁP ÁN BIỂUĐIỂM1 Mỗi hìnhđúng:1,5đ2 đ3 -Gương đó không phải là nguồn sáng-Vì không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 0,50,55H và tên:…………………….. Kiểm tra 45 phútLớp 7…… Môn vật lýĐiểm Lời phê của cô giáoĐề 1A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.A. Khi mắt ta hướng vào vậtB. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vậtC. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt taD. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.2. Khi có nguyệt thực thì?A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.3. Cùng một vật lần lượt đặt trước gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhấtA. Gương phẳng B. Gương cầu lồi C. Gương cầu lõm D. Không gương nào4. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?A. Vì gương hắt ánh sáng trở lạiB. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật xa.5. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.6. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.7. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?A. Quyển sách. B. Cái bút.C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.8. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 70 0. Tìm giá trị góc tới?A. 70 B. 60 C. 45 D. 35 09. Nếu điểm cách gương phẳng 7cm thì ảnh của điểm qua gương cách điểm một khoảng:6A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. cm 10. Cho một điểm sáng cách gương phẳng 20cm. Cho di chuyển song song vớigương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của bây giờ sẽ cách đoạn: A/. 20cm B/. 40cm C/. 15cm D/. 25cmB. Phần tự luận (5đ):Câu (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ đến gương rồi phản xạ qua B.B. Câu (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………H và tên:…………………….. Kiểm tra 45 phútLớp 7…… Môn vật lý7Điểm Lời phê của cô giáoĐề 2A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.2. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?A. Quyển sách. B. Cái bút.C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.3. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 70 0. Tìm giá trị góc tới?A. 70 B. 60 C. 45 D. 35 04. Nếu điểm cách gương phẳng 7cm thì ảnh của điểm qua gương cách điểm một khoảng:A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. cm 5. Cho một điểm sáng cách gương phẳng 20cm. Cho di chuyển song song với gươngmột đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của bây giờ sẽ cách đoạn: A/. 20cm B/. 40cm C/. 15cm D/. 25cm6. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.A. Khi mắt ta hướng vào vậtB. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vậtC. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt taD. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.7. Khi có nguyệt thực thì?A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.8. Cùng một vật lần lượt đặt trước gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhấtA. Gương phẳng B. Gương cầu lồi C. Gương cầu lõm D. Không gương nào9. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?A. Vì gương hắt ánh sáng trở lạiB. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật xa.10. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.8C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.B. Phần tự luận (5 đ):Câu (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ đến gương rồi phản xạ qua B.B. Câu (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến