loading
back to top

Đề thi Lịch sử thi HSG cấp trường 10

Chia sẻ: xuanle1979 | Ngày: 2018-11-03 20:48:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi HSG môn Sử 10    Đề thi Lịch sử thi HSG cấp trường 10   

67
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi Lịch sử thi HSG cấp trường 10

Đề thi Lịch sử thi HSG cấp trường 10

Đề thi Lịch sử thi HSG cấp trường 10
Tóm tắt nội dung

GD-ĐT Thanh HóaởTr ng THPT Th Xuân 5ườ KỲ THI CH HSG TR NGỌ ƯỜNăm c: 2016-2017ọMôn thi: ch 10 ớTh gian: 180 phút (không th gian giao )ờ ềĐ này có 05 câu, 01 trang.ề ồĐ CHÍNH TH ỨCâu 1. (3,0 đi m):ể Hoàn thành ng niên bi các ki ch th gi iả ớd đây:ướ Th gianờ ki ch sự ử221 TCN802-143213534761519-1522164918714/7/177614/7/178911/179917849/4/1865Câu 2. (4,0 đi mể ): Nêu nguyên nhân và tên các cu phát ki lí tiêu bi u?ể ểH qu nó? Cu phát ki lí đã tác ng phát tri kinh Vi tệ ệNam th XVI- XVIII nh th nào?ở ếCâu 3. (3,0 đi mể ): So sánh phát tri kinh th X-XV th kự ỷXIX theo các tiêu chí sau: Nông nghi p, th công nghi p, th ng nghi p? Gi iệ ươ ảthích vì sao có khác nhau nh y?ự ậCâu 4. (5,0 đi m):ể Thành văn hóa Vi th X-XV? Qua đó hãy làmự ỉrõ tính dân sâu văn hóa Vi t?ộ ệCâu 5. (5,0 đi m):ể Khái quát cu kháng chi ch ng quân Nguyên-Mông aộ ủnhân dân ta th nhà Tr th XIII? Nguyên nhân th ng cu khángờ ộchi n? các cu kháng chi ch ng quân xâm Mông Nguyên th kừ ượ ỉXIII rút ra bài công cu xây ng và...

Nội dung tài liệu

GD-ĐT Thanh HóaởTr ng THPT Th Xuân 5ườ KỲ THI CH HSG TR NGỌ ƯỜNăm c: 2016-2017ọMôn thi: ch 10 ớTh gian: 180 phút (không th gian giao )ờ ềĐ này có 05 câu, 01 trang.ề ồĐ CHÍNH TH ỨCâu 1. (3,0 đi m):ể Hoàn thành ng niên bi các ki ch th gi iả ớd đây:ướ Th gianờ ki ch sự ử221 TCN802-143213534761519-1522164918714/7/177614/7/178911/179917849/4/1865Câu 2. (4,0 đi mể ): Nêu nguyên nhân và tên các cu phát ki lí tiêu bi u?ể ểH qu nó? Cu phát ki lí đã tác ng phát tri kinh Vi tệ ệNam th XVI- XVIII nh th nào?ở ếCâu 3. (3,0 đi mể ): So sánh phát tri kinh th X-XV th kự ỷXIX theo các tiêu chí sau: Nông nghi p, th công nghi p, th ng nghi p? Gi iệ ươ ảthích vì sao có khác nhau nh y?ự ậCâu 4. (5,0 đi m):ể Thành văn hóa Vi th X-XV? Qua đó hãy làmự ỉrõ tính dân sâu văn hóa Vi t?ộ ệCâu 5. (5,0 đi m):ể Khái quát cu kháng chi ch ng quân Nguyên-Mông aộ ủnhân dân ta th nhà Tr th XIII? Nguyên nhân th ng cu khángờ ộchi n? các cu kháng chi ch ng quân xâm Mông Nguyên th kừ ượ ỉXIII rút ra bài công cu xây ng và qu trong th hi nọ ệnay.1S báodanhố…………………………….......................... ...................ế .........2

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến