loading
back to top

đề thi lịch sử khối C năm 2012

Chia sẻ: havietduc | Ngày: 2016-03-23 10:06:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử   

327
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi lịch sử khối C năm 2012

đề thi lịch sử khối C năm 2012

đề thi lịch sử khối C năm 2012Loading...

Tóm tắt nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: LỊCH SỬ; Khối: Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Câu (2,0 điểm) Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào? Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp. Câu (3,0 điểm) Cuối tháng 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã có quyết định gì để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam? Quyết định đó được đề ra dựa trên những cơ sở nào? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 1975). II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng (câu 4.a hoặc câu 4.b) Câu 4.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến...
Nội dung tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: LỊCH SỬ; Khối: Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Câu (2,0 điểm) Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào? Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp. Câu (3,0 điểm) Cuối tháng 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã có quyết định gì để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam? Quyết định đó được đề ra dựa trên những cơ sở nào? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 1975). II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng (câu 4.a hoặc câu 4.b) Câu 4.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh. Câu 4.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Từ năm 1950 đến năm 2000, vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế của Ấn Độ được thể hiện như thế nào trên lĩnh vực kinh tế, khoa học kĩ thuật và chính sách đối ngoại? --------- Hết --------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ...................................

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến