loading
back to top

Đề thi lịch sử 8 HKI 2016 - 2017

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-09-20 15:56:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi lịch sử 8   

154
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi lịch sử 8 HKI 2016 - 2017

Đề thi lịch sử 8 HKI 2016 - 2017

Đề thi lịch sử 8 HKI 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Nguyên Hoàng Nh Vân –VN.DOCưTr ng .............ườL ...................ớH và tên .........ọ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: CH 8Ị ỚTh gian làm bài: 45 phútờI.TR NGHI MẮ (2 ,0 mể )Câu 1: Lê nin ch nghĩa qu Pháp là:ọ ốA. Ch nghĩa qu th dânủ ựC. Ch nghĩa qu quân phi hi chi nủ ếB. Ch nghĩa qu cho vay lãiủ ốD. Ch nghĩa qu không ít tính th dânủ ựCâu 2: Nh thoát kh tình tr ng phong ki u, Thiên hoàng Minhể ậtr đã th hi cách trên nh ng lĩnh nào?ị ựA. Kinh chính tr văn hóaế ịB. Kinh chính tr xã iế ộC. Văn hóa, giáo c, quân sụ ựD. và c.ảCâu 3: Vì sao cu chi tranh năm 1914- 1918 là chi tranh th gi i?ộ ượ ớA. Chi tranh ra gi nhi qu cế ướ ốB. Nhi vũ khí hi ngề ượ ụC. Chi tranh có 38 và nhi thu tham giaế ướ ịD. Hàng ch tri ng lao ng th ng vong vì ích giai nụ ườ ươ ảCâu 4: thoát kh cu kh ng ho ng kinh th gi 1929 1933 đã:ể ướ ỹA. Tăng ng bóc ng lao ngườ ườ ộB. cách kinh ếC. Quân hóa phát ng chi tranhự ướ ếD. Không làm gì cảII. LU NỰ (8 ,0 mể )Câu Trình bày nghĩa ch cách ng tháng Nga năm 1917? (2ị ườ ,0...
Nội dung tài liệu
Nguyên Hoàng Nh Vân –VN.DOCưTr ng .............ườL ...................ớH và tên .........ọ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: CH 8Ị ỚTh gian làm bài: 45 phútờI.TR NGHI MẮ (2 ,0 mể )Câu 1: Lê nin ch nghĩa qu Pháp là:ọ ốA. Ch nghĩa qu th dânủ ựC. Ch nghĩa qu quân phi hi chi nủ ếB. Ch nghĩa qu cho vay lãiủ ốD. Ch nghĩa qu không ít tính th dânủ ựCâu 2: Nh thoát kh tình tr ng phong ki u, Thiên hoàng Minhể ậtr đã th hi cách trên nh ng lĩnh nào?ị ựA. Kinh chính tr văn hóaế ịB. Kinh chính tr xã iế ộC. Văn hóa, giáo c, quân sụ ựD. và c.ảCâu 3: Vì sao cu chi tranh năm 1914- 1918 là chi tranh th gi i?ộ ượ ớA. Chi tranh ra gi nhi qu cế ướ ốB. Nhi vũ khí hi ngề ượ ụC. Chi tranh có 38 và nhi thu tham giaế ướ ịD. Hàng ch tri ng lao ng th ng vong vì ích giai nụ ườ ươ ảCâu 4: thoát kh cu kh ng ho ng kinh th gi 1929 1933 đã:ể ướ ỹA. Tăng ng bóc ng lao ngườ ườ ộB. cách kinh ếC. Quân hóa phát ng chi tranhự ướ ếD. Không làm gì cảII. LU NỰ (8 ,0 mể )Câu Trình bày nghĩa ch cách ng tháng Nga năm 1917? (2ị ườ ,0 mể )Câu thoát kh cu kh ng ho ng kinh năm 1929 1933 Mĩ đã th cể ướ ựhi bi pháp gì? Nêu dung và tác ng các bi pháp đó? (2ệ ,0 mể )Nguyên Hoàng Nh Vân –VN.DOCưCâu Nguyên nhân bùng và chi tranh th gi th hai? Em có suyổ ứnghĩ gì chi tranh xã loài ng i? (4ề ườ ,0 mể )Nguyên Hoàng Nh Vân –VN.DOCưĐÁP ÁN THI KÌ MÔN CH 8Ề ỚI. TR NGHI MẮ ỆCâu 4Đáp án BII. LU NỰ ẬCâu nghĩa ch :ị ử- Nga: ướ+ Cách ng tháng 10 đã làm thay nh Nga.ạ ướ+ tiên nh ng ng lao ng lên chính quy n.ầ ườ ề+ Xây ng ch xã Ch xã ch nghĩa, trên ng n.ự ướ ớ- th gi i: ớ+ Cách ng tháng 10 đã nh ng thay to trên th gi i.ạ ớ+ vũ nh và ra nh ng đi ki thu cho cu tranh gi phóngổ ảc giai vô và các dân áp trên toàn th gi i.ủ ớCâu 2: thoát kh cu kh ng ho ng kinh năm 1929 1933 Mĩ đã th hi bi nể ệpháp:- ng th ng Mĩ Ru-d -ven đã ra chính sách kinh i.ổ ớ- dung: Bao các lu ph ng công nghi p, nông nghi và ngânộ ệhàng nh gi quy th nghi p, ph phát tri các ngành kinh -ằ ếtài chính và ki soát cùa nhà c.ặ ướ ướ- Tác ng: Các bi pháp chính sách đã góp ph gi quy nh ng khó khănụ ữc kinh Mĩ thoát kh kh ng ho ng.ủ ướ ảCâu 3: Nguyên nhân bùng chi tranh th gi th hai ứ- Nh gi quy mâu thu gi các qu th tr ng vàằ ướ ườthu a.ộ ị- Chi tranh th gi th hai còn nh gi quy mâu thu gi các qu cế ướ ốv Liên Xô, nhà xã ch nghĩa tiên trên th gi i.ớ ướ ớ- hình thành phe phát xít c, Italia, Nh âm phát ng chi tranh.ự ế* c: Chi tranh th gi th hai thúc th hoàn toàn cácế ủNguyên Hoàng Nh Vân –VN.DOCưn Phát xít Italia Nh n. ướ ả- Chi tranh th gi th hai là cu chi tranh nh t, kh li nh và tàn pháế ấn ng nh trong ch loài ng i. (60 tri ng ch t, 90 tri ng tàn vàặ ườ ườ ườ ậnh ng thi ch kh ng ).ữ ồ- Chi tranh thúc đã nh ng bi căn tình hình th gi i.ế ớ* Suy nghĩ thân chi tranh: (1,5 đủ mể )- tàn phá, di t, thi ng và cho toàn nhân lo iự ườ ạ- Chi tranh không đem nh phúc cho nhân lo trên toàn th gi iế ớ- ph lên án, tranh lùi nguy chi tranh, …ầ ế- Tăng ng giao u, tác hi bi nhau th ch quan hòa bìnhườ ệh nghữ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến