loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-03 14:26:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 12   

59
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mường Bi, Hòa BìnhLoading...

Tóm tắt nội dung

GHG  HHH HHZG !"Z#$!12   H'()*+ !ZZZZZZZZZZZZZ#$!ZZZZZZ ,-1! ! 2 3 2 x x x   2 2 2 2 x x x   ,-2!$% & 3 2 3 2 y x x x   '()*!+ &,% -./)01.!2.345 & 6%7 89 ,-3!$%1 6:AB$= 62 AB$= 1 3!  2  :A 3! 63 >?2 $@ > A+16! 3! BC ( ) >?F!0! +%;<3 % %3 >? D E '5My 3 My G*M y + y.G*M/H % yMy y I y1My y6 J >y?M D E ,-4!1 !*+  &  3 2 9 9 3 2 3 3 y x x x   4 .0A  "K ...

Nội dung tài liệu

GHG  HHH HHZG !"Z#$!12   H'()*+ !ZZZZZZZZZZZZZ#$!ZZZZZZ ,-1! ! 2 3 2 x x x   2 2 2 2 x x x   ,-2!$% & 3 2 3 2 y x x x   '()*!+ &,% -./)01.!2.345 & 6%7 89 ,-3!$%1 6:AB$= 62 AB$= 1 3!  2  :A 3! 63 >?2 $@ > A+16! 3! BC ( ) >?F!0! +%;<3 % %3 >? D E '5My 3 My G*M y + y.G*M/H % yMy y I y1My y6 J >y?M D E ,-4!1 !*+  &  3 2 9 9 3 2 3 3 y x x x   4 .0A  "K LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"HG  ,-0123- 4256 1278 a+ &(9 ) 3 2 2 3  2 2 2 9 x x x x x x      9 b + &(9N ) 2 2 2 ( 2) O 9 9  2 O ( 2)( 2 2) 2 2 x x x x x x x x x         9N 2 278 a '()*!+ &(9N ) 6 P 2 3 Q y x x   P 2 9 3 Q  3 x y x x x      BRS(GT!+ P y x  L9# P y LUL M & 4M .M 0%M y%RM D 9K #E K 5 . 0% D K 9E 3 D#K E  "N "N  N  N b -./)01.!2.(9 ) - 9 x 6 y 6 P D9E 9" y V/)01.!2.W1  92( 9) y x  2 9" # y x  "N "N N 3 37; a $@ > A+16! 3!(9N ) $@ /H :AB:B$:$A:$=3:=A3!9N b'53G*+.G*(9N ) L'5/H.G*W1 1 3!MNVZ L6 9 2 2 2 MN  2 M 3 N  " " D E # " " " " " [ MN  M N MN        (3G) N N  N : A B$ = M N V Z ,-0123- 4256 427; 6 P 2 2( 9) 3( 2) y x x    M &4 .0A  "K   " "D 9E #D "E "Kx x x      " D " #E " Q "K x x x x      2 2 Q 2K 2 3 x x x x      2K S ( ) x 0%6 2 2 Q ( ) 2 3 x x x x   6 2 P 2 2 2 92 Q ( ) ( 2 3) x x x x x    P 2 3 Q ( ) 2 92 Q 3 Q x x x x x        BR .A x " # Q  P D E x LU D E x " # $x x<

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến