loading
back to top

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 7

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-13 09:11:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 7    đề thi môn toán lớp 7   

108
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 7
Tóm tắt nội dung

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANGĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMNĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 7Thời gian làm bài: 90 phút(Đề bài gồm 01 trang) Câu (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:1) (-9)+15 2) 13,6 +8,9Câu (2,0 điểm). Tìm x, biết:1) 2) |x|=2,33) x- 1/3 -1/6 4) 2x +1/4 -1Câu (2,0 điểm).1) Tìm một sô biết 2/5 của nó bằng 36.2) Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng, sau một năm tiền lãi được trả là 1,2 triệu đồng. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một năm ?Câu (2,0 điểm). Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc xOy =∠70 .1) Tính số đo góc yOx’.2) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy. Tính số đo góc x’Ot.Câu (2,0 điểm) .1) Tìm các phân số có mẫu số là lớn hơn -3/4 và nhỏ hơn 1/4. Tính tổng các phân số tìm được.2) Tìm các số nguyên x, thỏa mãn: |x| +2|y| <2,99–––––––– Hết ––––––––ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KTCL ĐẦU NĂMNĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 7Câu Đáp án ĐiểmCâu 1(2 đ) 1) (-9) +15 0,52) 13,6 8,9 22,5 0,5 0,25= 4/9 0,250,25= -2/3 0,25Câu 2(2,0 đ) 1) 0,25...

Nội dung tài liệu

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANGĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMNĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 7Thời gian làm bài: 90 phút(Đề bài gồm 01 trang) Câu (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:1) (-9)+15 2) 13,6 +8,9Câu (2,0 điểm). Tìm x, biết:1) 2) |x|=2,33) x- 1/3 -1/6 4) 2x +1/4 -1Câu (2,0 điểm).1) Tìm một sô biết 2/5 của nó bằng 36.2) Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng, sau một năm tiền lãi được trả là 1,2 triệu đồng. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một năm ?Câu (2,0 điểm). Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc xOy =∠70 .1) Tính số đo góc yOx’.2) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy. Tính số đo góc x’Ot.Câu (2,0 điểm) .1) Tìm các phân số có mẫu số là lớn hơn -3/4 và nhỏ hơn 1/4. Tính tổng các phân số tìm được.2) Tìm các số nguyên x, thỏa mãn: |x| +2|y| <2,99–––––––– Hết ––––––––ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KTCL ĐẦU NĂMNĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 7Câu Đáp án ĐiểmCâu 1(2 đ) 1) (-9) +15 0,52) 13,6 8,9 22,5 0,5 0,25= 4/9 0,250,25= -2/3 0,25Câu 2(2,0 đ) 1) 0,25 -3 0,252) |x| =2,3 2,3 hoặc 2,3 (Thiếu một trường hợp trừ 0,25 đ) 0,53) x- 1/3 -1/6 -1/6 1/3 0,25 1/6 0,254) 2x +1/4 -1 2x -1 -1/4 0,25 2x -5/4 =-5/8 0,25Câu 3(2,0 đ) 1) Vì 2/5 của nó bằng 36 nên số đó là: 36: 2/5 36 5/2 90 1,02) Người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất một năm bằng số phần trăm là:1,2: 20.100% 6% 1,0Câu 4(2 đ) Vẽ hình phần 1) đúng 0,251) Do góc xOy và yOx’ là hai góc kề bù nênxOy yOx’ 180 0,25 yOx’ 180 0– xOy 0,25 yOx’ 180 0– 70 yOx’ 110 0,252) Do Ot là tia phân giác của xOy nên xOt 1/2.xOy =35 00,25Do xOt và x’Ot là hai góc kề bù nên xOt x’Ot 180 00,25 x’Ot 180 xOt 0,25= 180 -35 145 00,25Câu 5(2 đ) 1) Gọi các phân số cần tìm có dạng x/8(x Z), ta có -3/4 x/8 -1/4∈ 0,25 -6/8

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến