loading
back to top

Đề thi HSG môn toán học Tiền Hải 2016-2017

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-08 18:14:16 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi HSG môn toán học Tiền Hải 2016-2017   

185
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HSG môn toán học Tiền Hải 2016-2017

Đề thi HSG môn toán học Tiền Hải 2016-2017

Đề thi HSG môn toán học Tiền Hải 2016-2017
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GIÁO ĐÀO OỤ ẠTI IỀ ẢĐ KH SÁT SINH GI NĂM 2016 -2017Ề Ọm¤N TOÁN 9(Th gian làm bài 120 phút)ờBài (4,0 đi m)ể1. Cho bi th ứ1 1A :x 1æ ö÷ç= +÷ç÷çè ø- .a) Rút A.ọb Tìm ᄉ32 2. Ch ng minh ng: ế2 43 3x a+ thì 2333x a+ =Bài (4,0 đi m)ể1. Cho ph ng trình ươ ᄉ()() 2m 1ì+ =ïïíï+ +ïî Tìm ph ng trình có nghi duy nh (x, y) th mãn 5y 0.ể ươ ỏ2. Tìm các nguyên ng a, b, th mãn:ấ ươ ỏa 2b 2-- là và aố là nguyên tố ốBài (4,0 đi m)ể1. Cho parabol (P): và ng th ng (d): mx (m là tham )ườ ốa) Tìm ng th ng (d) và parabol (P) nhau đi phân bi t.ể ườ ệb Trên parabol (P) đi phân bi t: A(a, aấ 2), B(b, 2), C(c, 2). Bi ng aế a. Tính giá tr bi th c: (a 1)(b 1)(c 1)ị .2. Gi ph ng trình: ươ2x 8x 1- +Bài (6,0 đi m)ểCho hình vuông ABCD. Trên nh CD đi khác và D. ng trònạ ườđ ng kính AM nh AB đi khác A. ng tròn ng kính CD ngườ ườ ườ ườtròn ng kính AM khác D.ườ ạa) Ch ng minh ng ba đi C, E, th ng hàng.ứ ẳb) giao đi đo th ng MN DE là H, đo th ng NM ngọ ườtròn ng kính CD K. Ch ng minh ng MKườ MH.MN.c) là giao đi DE...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GIÁO ĐÀO OỤ ẠTI IỀ ẢĐ KH SÁT SINH GI NĂM 2016 -2017Ề Ọm¤N TOÁN 9(Th gian làm bài 120 phút)ờBài (4,0 đi m)ể1. Cho bi th ứ1 1A :x 1æ ö÷ç= +÷ç÷çè ø- .a) Rút A.ọb Tìm ᄉ32 2. Ch ng minh ng: ế2 43 3x a+ thì 2333x a+ =Bài (4,0 đi m)ể1. Cho ph ng trình ươ ᄉ()() 2m 1ì+ =ïïíï+ +ïî Tìm ph ng trình có nghi duy nh (x, y) th mãn 5y 0.ể ươ ỏ2. Tìm các nguyên ng a, b, th mãn:ấ ươ ỏa 2b 2-- là và aố là nguyên tố ốBài (4,0 đi m)ể1. Cho parabol (P): và ng th ng (d): mx (m là tham )ườ ốa) Tìm ng th ng (d) và parabol (P) nhau đi phân bi t.ể ườ ệb Trên parabol (P) đi phân bi t: A(a, aấ 2), B(b, 2), C(c, 2). Bi ng aế a. Tính giá tr bi th c: (a 1)(b 1)(c 1)ị .2. Gi ph ng trình: ươ2x 8x 1- +Bài (6,0 đi m)ểCho hình vuông ABCD. Trên nh CD đi khác và D. ng trònạ ườđ ng kính AM nh AB đi khác A. ng tròn ng kính CD ngườ ườ ườ ườtròn ng kính AM khác D.ườ ạa) Ch ng minh ng ba đi C, E, th ng hàng.ứ ẳb) giao đi đo th ng MN DE là H, đo th ng NM ngọ ườtròn ng kính CD K. Ch ng minh ng MKườ MH.MN.c) là giao đi DE nh BC. Ch ng minh ng MF ᄉ^ AC.Bài 2,0 đi m)ểCho các th a, b, th mãn đi ki n: ᄉa 02b c4a aì¹ïïïíï³ +ïïî Ch ng minh ng ph ng trình axứ ươ bx có nghi m.ệH và tên thí sinh: .................................................. báo danh: .................... Phòng .............http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77H NG CH TOÁN 9ƯỚ ẤBÀI DUNGỘ ĐI MỂ1(4đ) ĐKXĐ: 0, 1> 0.5()()2x 11 1A .1x 1x 1é ù-ê ú= +ê úê ú--ê úë 0.5()()21 xA 1x += -- 1Ax-= 0.5+0.5b ᄉ32 32x-= 0.252x 0Þ =0.25()()2 0Û =0.25Ûx (tmđkxđ) 0.25c ặ32 32 33x 0x by cy 0ì= >ì=ïÞí í== >îïî 0.25Ta có: 2b bc a+ =Bình ph ng hai c:ươ ượ3 2b bc (b c) a+ 0.25Bi ta c: ượ3 2(b c) a+ 0.2523a cÞ hay 2333a y= đpcm 0.252(4đ) a()()()()()()()y 1x 2x 1m 1ìì= +ï+ =ïïïïÛí íï ù+ ++ +ï ïî ûïî 0.5()()2 2y 1m (*)ì= +ïïÛíï= +ïî0.5Đ ph ng trình có nghi duy nh thì ươ ph ng trình (*) có nghi ươ ệduy nh ấÞ 0.5V khác hpt có nghi duy nh ấ22 2m 1(x, y) ;m mæ ö+ +÷ç=÷ç÷ç÷è 0.5Đ 5y thì mể 5(m 1) –2, –3 0.5b ặa xyb 2-=- (x, Z, xy 0) ay bx (by cx)2 (*) 0.25Vì a, b, c, x, ay bx (by cx)2Î ZMà nên (*)ừay bx ay bxby cx cx byì ì- =ï ïï ïÞ Þí íï ï- =ï ïî 0.25Þ acxy 2xy ac (vì xy 0) 0.25a (a c) 2ac (a c) (a+c b)(a+c+b) 0.25Vì là nguyên và a+c b

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến