loading
back to top

Đề thi HSG cấp trường môn vật lí lớp 9 2015-2016

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-23 21:50:55 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi HSG cấp trường môn vật lí lớp 9 2015-2016   

343
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HSG cấp trường môn vật lí lớp 9 2015-2016

Đề thi HSG cấp trường môn vật lí lớp 9 2015-2016

Đề thi HSG cấp trường môn vật lí lớp 9 2015-2016
Tóm tắt nội dung

PGD- ĐT SÔNG HINHTRƯỜNG THCS TRẦN PHU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2015- 2016Môn thi:Vật lí -Lớp 9Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ THI CHÍNH THỨC( Đề thi gồm có 01 trang)Câu 1: Điểm )Một chiếc xuồng máy chuyển động trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôidòng từ đến thì mất giờ, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ về thì phảimất giờ. Biết khoảng cách giữa và là 60km. Tính vận tốc của xuồng máy khinước yên lặng và vận tốc của dòng nước. Câu 2: Điểm )Một vật nhúng ngập hoàn toàn trong nước và được móc vào một lực kế. Số chỉcủa lực kế là 12N. Hỏi khi đua vật ra khỏi nước, số chỉ của lực kế là bao nhiêu (tứclà xác định trọng lượng của vật). Cho trọng lượng riêng của vật là 18000 N/m 3,trọng lượng riêng của nước là d0 10000 N/m 3. Câu Điểm )Cho đoạnh mạch như hình vẽ. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB =18V, cường độ dòng điện qua điện trở R2 là I2 2A Tìm a) R1 nếu R2 6Ω, R3 3Ωb) R3 nếu R1 3Ω, R2 1Ωc) R2 nếu R1 5Ω, R3...

Nội dung tài liệu

PGD- ĐT SÔNG HINHTRƯỜNG THCS TRẦN PHU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2015- 2016Môn thi:Vật lí -Lớp 9Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ THI CHÍNH THỨC( Đề thi gồm có 01 trang)Câu 1: Điểm )Một chiếc xuồng máy chuyển động trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôidòng từ đến thì mất giờ, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ về thì phảimất giờ. Biết khoảng cách giữa và là 60km. Tính vận tốc của xuồng máy khinước yên lặng và vận tốc của dòng nước. Câu 2: Điểm )Một vật nhúng ngập hoàn toàn trong nước và được móc vào một lực kế. Số chỉcủa lực kế là 12N. Hỏi khi đua vật ra khỏi nước, số chỉ của lực kế là bao nhiêu (tứclà xác định trọng lượng của vật). Cho trọng lượng riêng của vật là 18000 N/m 3,trọng lượng riêng của nước là d0 10000 N/m 3. Câu Điểm )Cho đoạnh mạch như hình vẽ. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB =18V, cường độ dòng điện qua điện trở R2 là I2 2A Tìm a) R1 nếu R2 6Ω, R3 3Ωb) R3 nếu R1 3Ω, R2 1Ωc) R2 nếu R1 5Ω, R3 3ΩCâu 4: Điểm )Cho hai gương phẳng M, M’ đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau vàcách nhau một khoảng AB=30cm. Giữa hai có một điểm sáng trên đường thẳng ABcách gương là 10cm. Một điểm sáng S’ nằm trên đường thẳng SS’ song song haigương và cách là 60cm.a) Trình bày cách vẽ và vẽ tia sáng xuất phát từ đến gương cắt tại I, đếngương M’ cắt tại rồi đến gương S’.b) Tính khoảng cách từ đến AB…………… Hết ………………Họ và tên thí sinh:……………………... Số báo danh ………Chữ ký và họ tên GT 1:………………………………………………Chữ ký và họ tên GT 2:……………………………………………… R2 BA R1 R3ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THAM KHẢO VẬT LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Hướng dẫn giải và đáp án Ghi chúCâu Ý1: đÝ2 Gọi và v’ lần lượt là vận tốc của xuồng khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước. (km/h)+ Khi xuồng chạy xuôi dòng, vận tốc thực của xuồng v1 v’Thời gian xuồng chạy xuôi dòng t1 AB/ (v +v’) Suy ra +v’ 30 (1)+ Khi xuồng chạy ngược dòng, vận tốc thực của xuồng v1 v’Thời gian xuồng chạy ngược dòng t1 AB/ (v -v’) Suy ra v’ 15 (1)Từ (1) và (2) ta được 22,5 km/h; v’ 7,5 km/hVậy vận tốc của xuồng 22,5 km/h, vận tốc của dòng nước là v’ 7,5 km/h.Câu Ý1: đÝ2: +Khi vật nhúng ngập trong nước và đứng cân bằng ta có PVật PNước FA d.VVật d0 Vc 12V.(d d0 12 Vì thể tích của vật bằng thể tích vật chìm trong nước)=> 12/ (18000 10000 0,0015 +Trọng lượng của vật là d.V 0,0015. 18000 27NCâu Ýa:1,5 đÝb:1,5 đÝc:2 Biết UAB 18V, I2 2A+ U2 I2 R2 2.6=12V => U1 6V; R23 2ΩMà I1 I23 U23 R23 12/ 6A. Vậy R1 U1 /I1 1Ω.+ U3 U2 I2 R2 2.1=2V => U1 16V=>I1 16/3ΩMà I3 I1 I2 16/3 10/3A. Vậy R3 U3 /I3 0,6Ω+ Ta có U1 U23 U1 U3 vì U23 =U2 U3 I1 .R1 I3 .R3 I.R3 (I-I2 ).R3 18 I. 2) .3 => 3Asuy ra I3 –I2 3-2 1A; U3 I3 .R3 1.3=3VVậy R2 U2 I2 3/ 1,5 ΩCâu đb a. Nêu cách vẽ Vẽ hình đúng b. Tính khoảng cách từ đến AB.( IA=?)( Dựa vào hình vẽ vận kiến thức hình học về đường trung bình để tính khoảng cách từ đến AB ). Kết quả IA 30cmPGD- ĐT SÔNG HINHTRƯỜNG THCS TRẦN PHU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2014- 2015Môn thi:Vật lí -Lớp 9Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ THI DỰ BI( Đề thi gồm có 01 trang)Câu 1: (5 Điểm) Để có 1,2 kg nước ở nhiệt độ 36 0C người ta trộn nước ở 15 0C với nước ở 85 0C. Tính khối lượng nước mỗi loại Câu 2: Điểm )Một người đi mô tô từ đến có chiều dài 48 Km Theo dự định, nếu đi liêntục không nghỉ thì sau giờ người đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, thì xe bịhỏng người đó dừng lại sửa xe mất 15 phút, rồi đi tiếp Hỏi :a) Ở quãng đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến kịpthời gian theo dự định. b) Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường. Câu 3: Điểm )Cho đoạn mạch như hình vẽ Biết R1 5 R2 15 R3 12 Rx có thể thay đổi được Hiệu điện thếhai đầu đoạn mạch UAB 48V a. Khi Rx =18 Xác định cường độ dòng điện qua Rx và hiệu điện thế qua R3 .b. Định giá trị Rx nếu cường độ dòng điện qua Rx nhỏ hơn lần cường độ dòngđiện qua R1 Tính điện trở tương đương của toàn mạch và cường độ dòng điện quamạch chính .Câu 4: (5 Điểm )Hai gương phẳng M1,M2 đặt vuông góc như hình vẽ a, Nêu cách vẽ một tia sáng từ qua gương M1 tới gương M2 rồi tới O. b. Vẽ hình minh họa …………… Hết………………Họ và tên thí sinh:……………………... Số báo danh ………Chữ ký và họ tên GT 1:………………………………………………Chữ ký và họ tên GT 2:…………………………………………....... R2R1R3 RxABM2M1* SO*ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THAM KHẢO VẬT LÍ ĐỀ DỰ BICâu Hướng dẫn giải và đáp án Ghi chúCâu Ta có m1 m2 1,2 (1)+ Mặt khác khi có cân bằng nhiệt m1 .c (t t1 m2 .c(t2 m1 .(36 15 m2 .(85 36 21.m1 49.m2 => m1 49/21m2 (2) thế vào (1) ta được :m1 0,84 kg m2 0,36 kg Vậy khối lượng nước 15 0c là 840 khối lượng nước 85 0c là 360 gCâu đb a) Gọi v1 v2 lần lượt là vận tốc trên quãng đường đầu và quãng đường sau, có v1 24 km/h)- Nữa quãng đường đầu đi trong 30’là s1 1/2v1 (km)- Nưa quãng đường sau đi trong 1h15’ là s2 5/4v2 (km)Ta có s1 s2 48 1/2v1 5/4v2 => v2 28,8 (km/h)b) Gọi là vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB cóv s/(t1 t2 27,43 (km/h)Câu đb a) Khi Rx 18 Ta được Ix 1,6 U3 19,2 b) Ta có (U13 U3x I12 R12 I3X R3X Muốn cường độ dòng điện qua Rx lớn gấp lần cường độ dòng điện qua R1 2IX I1 2.(R1 +R2 (R3 Rx => Rx 28 => Rtđ 13,33 => 3,6 Câu đb a) Nêu cách vẽ Vẽ S’ ảnh của qua gương M1, O’ ảnh của qua gươngM2 bằng cách vẽ đối xứng .+ Nối S’ và O’ cắt gương M1 tại và cắt gương M2 tại J+ Nối SIJO lại với nhau Ta được tia cần vẽ b)Vẽ hình minh họaMA TRẬN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2015-2016Chủ đề Mức độ nhận thức Thang điểm theomức độ Vận dụng thấp Vận dụng cao Cơ học Câu điểmNhiệt học Câu điểmĐiện học Câu điểmQuang học Câu điểmTC Câu 20 điểmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến