loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-08 13:43:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 9   

348
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2016-2017 Khóa ngày 21 tháng 10 năm 2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: 2x 1- +a) Rút gọn P.b) Chứng minh 0.Bài 2: (2 điểm)Chứng minh rằng chia hết cho với mọi Z.Bài 3: (4 điểm) Cho hai số dương x, thoả mãn 1a) Tính giá trị của biểu thức x(x 2000) y(y 2000) 2xy 15b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 11 +x yæ öæ öç ÷ç ÷è øè .Bài 4: (3 điểm)Giải phương trình: (x 1)(x 2)(x 3)(x 4) 24 0Bài 5: (2 điểm)Tìm tất cả các số có chữ số abcde sao cho 3abcde ab=Bài 6: (5 điểm) Cho hình vuông ABCD, là giao điểm hai đường chéo. là trung điểmcủa cạnh AB. Trên các cạnh BC, CD lần lượt lấy hai điểm và sao cho haiđường thẳng MG và AH song song với nhau. a) Chứng minh: DH.GB BM.DAb) Tính số đo góc ·HOG .----------------- HẾT-------------------Doc24.vn ĐỀ CHÍNH THỨCPHÒNG GD&ĐT CAM LỘ HDC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP NĂM HỌC 2016 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2016-2017 Khóa ngày 21 tháng 10 năm 2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: 2x 1- +a) Rút gọn P.b) Chứng minh 0.Bài 2: (2 điểm)Chứng minh rằng chia hết cho với mọi Z.Bài 3: (4 điểm) Cho hai số dương x, thoả mãn 1a) Tính giá trị của biểu thức x(x 2000) y(y 2000) 2xy 15b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 11 +x yæ öæ öç ÷ç ÷è øè .Bài 4: (3 điểm)Giải phương trình: (x 1)(x 2)(x 3)(x 4) 24 0Bài 5: (2 điểm)Tìm tất cả các số có chữ số abcde sao cho 3abcde ab=Bài 6: (5 điểm) Cho hình vuông ABCD, là giao điểm hai đường chéo. là trung điểmcủa cạnh AB. Trên các cạnh BC, CD lần lượt lấy hai điểm và sao cho haiđường thẳng MG và AH song song với nhau. a) Chứng minh: DH.GB BM.DAb) Tính số đo góc ·HOG .----------------- HẾT-------------------Doc24.vn ĐỀ CHÍNH THỨCPHÒNG GD&ĐT CAM LỘ HDC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP NĂM HỌC 2016 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài (4đ) a) ĐKXĐ: 0³P 2x 1- += ()()1 2x 1x 1- += ()()()()()x 1x xx 1- +==xx 0,250,51,00,75b) x0³1x x+ 21 3=2 4xæ ö- ³ç ÷è øP= xx 10³ 0,50,50,5Bài (2đ) P= n(n -1)= n(n+1)(n-1)Ta có n(n+1) => PM n(n+1)(n-1) 3=> 3Mà (2,3) => PM 0,50,50,50,5Bài 3(4đ) a) x(x 2000) y(y 2000) 2xy 15 2000x 2000y 2xy 15 2xy 2000x 2000y 15= (x +y) 2000(x y) 15= 2000.1+15 2016 0,50,50,50,5Doc24.vn ĐỀ CHÍNH THỨCb) 11 +x yæ öæ öç ÷ç ÷è øè 1+ +y xy 1+xy xy 1+xy xy 2xyTa có: xy³ xy³ 4³xy 14xy³ 2xy 1+ 2.4=9Vậy GTNN của là 12 0,50,50,50,250,25Bài 4(3đ) (x 1)(x 2)(x 3)(x 4) 24 (x 4x 4)(x 3x 2x 6) 24 (x 5x 4)(x 5x 6) 24 Đặt 5x ta được phương trình: t(t 2) 24 2t 24 4t 6t 24 t(t 4) 6(t 4) (t 4)(t 6) hoặc -6Với ta được 5x 0; -5 Với -6 ta được 5x -6 5x 10 (x 25 415 0. Pt vô nghiệm. Vậy phương trình đã cho có nghiệm hoặc -5 0,250,50,50,50,50,50,25Bài 5(2đ) Đặt ab cde ta có abcde 1000x yvới 10 100, 1000 (1)Ta có: 1000x (2)Từ (1),(2)=> 1000x 1000x+1000 => 1000 1000+ 1000x <1100 => 31< x<33Vậy 32 và 32768 0,50,250,250,250,250,250,25Bài 6(5đ) HMO BD ACGDoc24.vna) ADH và GBM có:·ADH ·GBM (=90 o)·AHD ·GMB cặp góc có cạnh tương ứng song song) => ADH GBM (g-g) => DH AD=BM GB => DH.GB BM.DA 0,50,50,50,50,5b) Ta có DH.GB BM.DA câu a) MBO vuông cân tại => BM BO. 22 ADO vuông cân tại => AD DO.2 DH.GB BM.DA BO.22 DO.2 =BO.DO => DH DOBO GB= mà ·ODH ·GBO (=45 o) => ODH GBO (c-g-c) => ·DOH ·BGO => ·DOH ·HOG ·GOB =·BGO +·GOB +·OBG (=180 0) => ·HOG ·OBG 45 0,250,250,50,250,250,250,50,25Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến