loading
back to top

đề thi học sinh giỏi môn sinh học năm 2013

Chia sẻ: 596517787187823 | Ngày: 2016-10-16 21:43:05 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 9   

143
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi học sinh giỏi môn sinh học năm 2013

đề thi học sinh giỏi môn sinh học năm 2013

đề thi học sinh giỏi môn sinh học năm 2013Loading...

Tóm tắt nội dung

Trang_1SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOLÀO CAIKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎICẤP TỈNHLỚP9 THCSNĂM 2013Môn:SINH HỌCThời gian: 150 phút(Không kể thời gian giaođề)Ngày thi:28/03/2013(Đề thi gồm có02 trang )Câu 1: (1,0 điểm)Hãy mô tả thí nghiệm chứng minhnước và muối khoáng hòa tan được vậnchuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ?Câu 2: (1,0 điểm)Cho các động vật sau:Cá cóc Tam Đảo, Cá voi xanh,Trùng roi, Rận nước, Mực,Rùa biển, San hô,Đà điểu. Hãy sắp xếp chúng vào các ngành, lớp cho phù hợp theohướng tiến hoá từ thấpđến cao?Câu 3: (2,5 điểm)a. Nhữngđặcđiểm cấu tạo nào của ruột non giúp nóđảm nhiệm tốt vai trò hấpthụ các chất dinh dưỡng?b. Giải thích vì sao người say rượu thường có hiện tượng chân namđá chân chiêutrong lúc đi?Câu 4: (0,5 điểm)Em hãyđưa ra các biện pháp giúp cho hệ cơ và hệ xương phát triểnphát triển cânđối vàkhỏe mạnh?Câu 5: (3,0 điểm)Lai hai dòng ruồigiấm:ruồi thân đen cánh ngắn với ruồi thân xám cánh dài.ởF1thu được100% ruồithânđen cánh dài. Biết mỗi cặp tính trạng nằm trên một cặp...

Nội dung tài liệu

Trang_1SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOLÀO CAIKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎICẤP TỈNHLỚP9 THCSNĂM 2013Môn:SINH HỌCThời gian: 150 phút(Không kể thời gian giaođề)Ngày thi:28/03/2013(Đề thi gồm có02 trang )Câu 1: (1,0 điểm)Hãy mô tả thí nghiệm chứng minhnước và muối khoáng hòa tan được vậnchuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ?Câu 2: (1,0 điểm)Cho các động vật sau:Cá cóc Tam Đảo, Cá voi xanh,Trùng roi, Rận nước, Mực,Rùa biển, San hô,Đà điểu. Hãy sắp xếp chúng vào các ngành, lớp cho phù hợp theohướng tiến hoá từ thấpđến cao?Câu 3: (2,5 điểm)a. Nhữngđặcđiểm cấu tạo nào của ruột non giúp nóđảm nhiệm tốt vai trò hấpthụ các chất dinh dưỡng?b. Giải thích vì sao người say rượu thường có hiện tượng chân namđá chân chiêutrong lúc đi?Câu 4: (0,5 điểm)Em hãyđưa ra các biện pháp giúp cho hệ cơ và hệ xương phát triểnphát triển cânđối vàkhỏe mạnh?Câu 5: (3,0 điểm)Lai hai dòng ruồigiấm:ruồi thân đen cánh ngắn với ruồi thân xám cánh dài.ởF1thu được100% ruồithânđen cánh dài. Biết mỗi cặp tính trạng nằm trên một cặp NST,phân lyđộc lập với nhau. Tính trạng trội là trội hoàn toàn.a.ChoruồiF1 giao phối với ruồithânxám cánh ngắn. Viết sơ đồ, xác định kếtquả Fb?b.ChoruồiF1 giao phối với ruồithânđen cánh ngắn dị hợp một cặp gen.Viết sơđồ, xácđịnh kết quả Fb?Câu 6: (3,0 điểm)a.Một tế bào sinh dụcđực và một tế bào sinh dục cái của một loàicùng nguyênphân với số lần bằng nhau. Các tế bào conđược tạo rađều tham gia giảm phân cho tổngcộng 180 giao tửđực và cái. Xácđịnh sốtinh trùng, số trứng và số thể cực?b.Một tế bào của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp lần. Các tế bào contạoraphát triểnthành tinh bào bậc và tiến hành giảm phân bình thường.Xác định số tinh trùngđược tạo thành?Hãy xácđịnh số lượng và trạng thái NST trongcác tế bàokhi đangở kỳ giữa vàkỳ sau của giảm phân II lần phân bào cuối?ĐỀ THI CHÍNH THỨCTrang_2Câu 7: (4,5 điểm)Một gen có chiều dài 5100A0 và có 20% ađênin. Mạch của gen có =42% và T- 6%.a.Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạchđơn của gen?b.Gen Bbịđột biến thành gen dưới dạng thay thế một cặp nuclêôtit. Tính sốliên kết hiđrôcủa gen b.c.Gen bịđột biến thành gen dưới dạng thay thế một cặp nuclêôtit.Tính sốnuclêôtítmỗi loại môi trường cung cấpkhi genb nhân đôiliên tiếp3 lần.d.Đoạn gen trên do tác động của tia tử ngoại đã mấtđi cặp nuclêôtit liên tiếptạo thành gen c.Tính số lượng axit amin có trong chuỗi protein hoàn chỉnh mà genctạo thành.Câu 8: (1,0 điểm)Điểm giống nhauvà khác nhaugiữabệnhĐao và bệnh Tơcnơ là gì?Câu 9: (1,0 điểm)Thế nào là hiện tượngưu thế lai?Giải thích cơ sở di truyền của hiện tượngưu thế lai?Câu 10: (2,5 điểm)a.Quần thể có cácđặc trưng nào? Đặc trưng nào là cơ bản nhất? vì sao?b.Giả sử có cácloài sinh vật sau: Cỏ, Thỏ, Dê, Chimăn sâu, sâu hại thực vật, Hổ,Vi sinh vật, Mèo rừng. Hãy vẽ sơ đồ lưới thứcăn cho các sinh vật trên?-----------------HẾT---------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến