loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-08 13:37:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi sinh học lớp 9   

137
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2016-2017Khoá ngày: 21/10/2016MÔN THI: SINH HỌC(Thời gian: 120 phút)Câu 1: (4.0 điểm)Trình bày chức năng của huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu?Câu 2: (2,0 điểm)Hãy giải thích vì sao máu từ phổi về tim đến các tế bào có màu đỏ tươi? Máu từtế bào về tim và phổi có màu đỏ thẩm?Câu 3: (3.0 điểm)a) Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác địnhsố kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá thể có kiểu gen như sau: AabbDd; aaBbDd;AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?b) Nếu chỉ xét cặp alen Aa; Bb và Dd. Kiểu gen của bố mẹ có thể như thế nào,khi chúng tạo ra số kiểu giao tử theo từng trường hợp sau đây: kiểu giao tử; kiểugiao tử?Câu 4: (3.0 điểm)Ba Nam nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB, Nam có nhóm máu A.a) Bạn Nam băn khoăn mình có thể nhận được máu từ ba hay mẹ? Em gái củaNam có nhóm máu vậy có thể nhận được máu từ ba hay mẹ không?b) Em hãy lập sơ đồ truyền máu có thể xảy ra giữa những người trong...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2016-2017Khoá ngày: 21/10/2016MÔN THI: SINH HỌC(Thời gian: 120 phút)Câu 1: (4.0 điểm)Trình bày chức năng của huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu?Câu 2: (2,0 điểm)Hãy giải thích vì sao máu từ phổi về tim đến các tế bào có màu đỏ tươi? Máu từtế bào về tim và phổi có màu đỏ thẩm?Câu 3: (3.0 điểm)a) Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác địnhsố kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá thể có kiểu gen như sau: AabbDd; aaBbDd;AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?b) Nếu chỉ xét cặp alen Aa; Bb và Dd. Kiểu gen của bố mẹ có thể như thế nào,khi chúng tạo ra số kiểu giao tử theo từng trường hợp sau đây: kiểu giao tử; kiểugiao tử?Câu 4: (3.0 điểm)Ba Nam nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB, Nam có nhóm máu A.a) Bạn Nam băn khoăn mình có thể nhận được máu từ ba hay mẹ? Em gái củaNam có nhóm máu vậy có thể nhận được máu từ ba hay mẹ không?b) Em hãy lập sơ đồ truyền máu có thể xảy ra giữa những người trong gia đìnhNam?Câu 5: (4.0 điểm)Năm tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp với số lần như nhau vùngsinh sản, môi trường cung cấp 1240 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùngchín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 1280 nhiễm sắc thể đơn.Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Xác định:a) Bộ nhiễm sắc thể của loài và tên của loài đó?Doc24.vnĐỀ CHÍNH THỨCb) Tổng số lần nguyên phân của tất cả các tế bào sinh dục sơ khai? Tổng số tếbào con được tạo ra qua nguyên phân?Câu 6: (4.0 điểm)Ở cà chua, gen quy định thân cao, gen quy định thân thấp, gen quy địnhquả tròn, gen quy định quả bầu dục. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tươngđồng khác nhau.a) Viết các kiểu gen quy định cây thân cao, quả tròn và cây thân thấp, quả bầudục?b) Trong các cây nói trên, chọn cây bố mẹ như thế nào (viết sơ đồ lai) để:- F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình 1- F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình 1(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)Doc24.vnHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINHSố câu Nội dung ĐiểmCâu 1(4.0 điểm) Chức năng của huyết tương: Duy trì máu trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch.+ Vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chấtthải. 1.0 đ- Chức năng của hồng cầu: Vận chuyển O2 và CO2 1.0 đ- Chức năng của bạch cầu: Tham gia bảo vệ cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh. 1.0 đ- Chức năng của tiểu cầu: Tham gia vào quá trình đông máu. 1.0 đCâu 2(2.0 điểm) Máu từ phổi về tim đến các tế bào được cung cấp nhiều ôxi (O2 ), ôxinày sẽ kết hợp với Hb (huyết sắc tố) nên máu có màu đỏ tươi. 1.0 đ- Máu từ tế bào về tim và phổi chứa nhiều khí CO2 CO2 này sẽ kết hợpvới Hb (huyết sắc tố) nên máu có màu đỏ thẩm. 1.0 đCâu 3(3,0 điểm) a. Xác định số kiểu giao tử có thể tạo ra:- Cá thể có kiểu gen AabbDd khi giảm phân tạo ra kiểu giao tử đólà: AbD, Abd, abD, abd- Cá thể có kiểu gen aaBbDd khi giảm phân tạo ra kiểu giao tử đólà: aBD, aBd, abD, abd- Cá thể có kiểu gen AaBbDd khi giảm phân tạo ra kiểu giao tử đólà: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd- Cá thể có kiểu gen AaBbDDEe khi giảm phân tạo ra kiểu giao tửđó là: ABDE, ABDe, AbDE, AbDe, aBDE, aBDe, abDE, abDe 0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đDoc24.vnb. Xác định kiểu gen của bố mẹ:- Trường hợp tạo kiểu giao tử1 o. Vậy kiểu gen của cá thể này gồm cặp gen đồng hợp, có thể làmột trong các trường hợp sau: AABBDD; AABBdd; AAbbDD; AAbbdd;aaBBDD; aaBBdd; aabbDD; aabbdd.- Trường hợp tạo kiểu giao tử4 2. Vậy kiểu gen của cá thể này phải có cặp gen dị hợp, cặp gen cònlại là đồng hợp, có thể là một trong các trường hợp sau: AABbDd;aaBbDd; AaBBDd; AabbDd; AaBbDD; AaBbdd 0.5 đ0.5 đCâu 4(3.0 điểm) a) Nam và em gái có thể nhận máu:- Nam có nhóm máu vậy có thể nhận được máu từ ba nhóm máu O.- Em gái của Nam có nhóm máu vậy có thể nhận được máu từ ba lànhóm máu 0.5 đ0.5 đb) Sơ đồ truyền máu có thể xảy ra giữa những người trong gia đình Nam?2.0 đDoc24.vnCâu 5(4.0 điểm) a) 2n Tên loài:- Gọi là số lần nguyên phân của một tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộnhiễm sắc thể của loài. (x, 2n là số nguyên, dương)Theo gỉa thiết đề ra ta có hệ phương trình sau: 2n.(2 1).5 1240 (1) 2n.2 x.5 1280 (2)(HS lập được phương trình trên có thể giải theo nhiều cách). Giải hệphương trình trên theo phương pháp trừ hai phương trình ta dễ dàng tìmđược 2n 8. Đây là loài ruồi giấm. 0.5 đ0.5 đ1.0 đb) Tổng số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai:Từ (2) thay 2n vào ta có 5. Vậy mỗi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp lần. Tất cả có tế bào cùng nguyên phân vậy tổng số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai là 5.5 25 (lần nguyên phân)- Tổng số tế bào con được tạo ra qua nguyên phân x.5 32.5 160 (tế bào) 0.5 đ0.5 đ1.0 đa. Các kiểu gen:- Cây thân cao, quả tròn: AABB; AaBB; AABb; AaBb- Cây thân thấp quả bầu dục: aabb 0.5 đDoc24.vnCâu 6(4.0 điểm) b. Chọn cây bố mẹ, viết sơ đồ lai- F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình có kiểu tổ hợp bằng 1Vậy kiểu gen của bố mẹ chỉ có thể là AaBB aabb hoặc AABb xaabbSơ đồ lai 1:P: AaBB (cao, tròn) aabb (thấp, bầu dục)Gp: AB, aB ab F1 :Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb: 1aaBbTỉ lệ kiểu hình: cao, tròn thấp trò Sơ đồ lai 2:P: AABb (cao, tròn) aabb (thấp, bầu dục)Gp: AB, Ab ab F1 :Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb: 1AabbTỉ lệ kiểu hình: cao, tròn cao, bầu dục 0.5 đ0.5 đ0.5 đ- F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình có 16 kiểu tổ hợp bằng 4.Vậy kiểu gen của bố mẹ chỉ có thể là AaBb AaBb Sơ đồ lai:P: AaBb (cao, tròn) AaBb (cao, tròn)Gp: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F1 :HS Lập khung pennet ghi được tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình như sau: Tỉ lệ kiểu gen: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabbTỉ lệ kiểu hình: cao, tròn cao, bầu dục thấp, tròn thấp bầudục 0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đDoc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến