loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016 (Vòng 2)

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-21 15:22:15 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi sinh học lớp 11   

1341
Lượt xem
26
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016 (Vòng 2)

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016 (Vòng 2)

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016 (Vòng 2)
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ THI CHÍNH THỨCHọ và tên:…………………..Số báo danh:……………… KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015 2016Khóa ngày 23/03/2016Môn: SINH HỌCLỚP 11 THPT VÒNG IThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (1 điểm)a. Pha sáng và pha tối xảy ra đâu trong lục lạp? Hãy giải thích vì sao pha sáng và pha tốilại xảy ra vị trí đó?b. Về quá trình quang hợp:- thực vật C3 khi tắt ánh sáng hoặc giảm nồng độ CO2 thì chất nào tăng, chất nào giảmtrong chu trình Canvin? Hãy giải thích.- Trong dung dịch nuôi tảo, khi tăng nồng độ CO2 thì bọt khí ôxi lại nổi lên nhiều hơn.Hãy giải thích hiện tượng này. Câu 2: (1 điểm)a. Khi tâm thất của tim động vật có vú co, áp lực trong tâm thất trái và phải khác nhau.Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác nhau đó? nghĩa đối với tuần hoàn máu.b. các mao mạch của vòng tuần hoàn lớn, nước và các chất dinh dưỡng bị đẩy ra khỏicác mao mạch, nhưng các mao mạch phổi lại không như vậy. Tại sao? c. Mỗi lần tâm thu, tâm thất trái và tâm thất phải bơm...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ THI CHÍNH THỨCHọ và tên:…………………..Số báo danh:……………… KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015 2016Khóa ngày 23/03/2016Môn: SINH HỌCLỚP 11 THPT VÒNG IThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (1 điểm)a. Pha sáng và pha tối xảy ra đâu trong lục lạp? Hãy giải thích vì sao pha sáng và pha tốilại xảy ra vị trí đó?b. Về quá trình quang hợp:- thực vật C3 khi tắt ánh sáng hoặc giảm nồng độ CO2 thì chất nào tăng, chất nào giảmtrong chu trình Canvin? Hãy giải thích.- Trong dung dịch nuôi tảo, khi tăng nồng độ CO2 thì bọt khí ôxi lại nổi lên nhiều hơn.Hãy giải thích hiện tượng này. Câu 2: (1 điểm)a. Khi tâm thất của tim động vật có vú co, áp lực trong tâm thất trái và phải khác nhau.Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác nhau đó? nghĩa đối với tuần hoàn máu.b. các mao mạch của vòng tuần hoàn lớn, nước và các chất dinh dưỡng bị đẩy ra khỏicác mao mạch, nhưng các mao mạch phổi lại không như vậy. Tại sao? c. Mỗi lần tâm thu, tâm thất trái và tâm thất phải bơm một lượng máu bằng nhau. Do độngmạch bị xơ vữa dẫn đến suy tâm thất trái, kết quả là hiệu suất bơm máu giảm. Trong khiđó, tâm thất phải vẫn khoẻ mạnh và hoạt động bình thường. Tại sao suy tâm thất trái cóthể dẫn đến bệnh phù phổi (ứ đọng nước phổi) và tuần hoàn máu ngày càng suy giảm?Câu 3: (1 điểm)Người ta làm một thí nghiệm như sau: Đặt cây thực vật C3 và cây thực vật C4 kí hiệuA, B) vào một nhà kính được chiếu áng với cường độ thích hợp, được cung cấp đầy đủCO2 và có thể điều chỉnh nồng độ O2 từ đến 21%. Tiến hành theo dõi cường độ quanghợp và kết quả thí nghiệm được ghi bảng sau: Hàm lượng O2 Cường độ quang hợp (mg CO2 /dm 2/giờ)Doc24.vnCây Cây B21% 25 400% 40 40Em hãy cho biết cây A, thuộc thực vật C3 hay thực vật C4 Giải thích.Câu 4: (1 điểm)a. Hãy mô tả cơ chế điều hòa sinh tinh động vật có vú.b. Phân biệt cơ chế điều hòa ngược âm tính và điều hòa ngược dương tính. Trong hai cơchế đó, cơ chế nào quan trọng hơn? Vì sao?Câu 5: (1 điểm)Tương quan tỷ lệ các phit hoocm sau đây có ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởngvà phát triển của cây xanh Auxin/Xitôkinin; Axit Abxixic/Gib relin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/ Axit Abxixic .Câu 6: (1 điểm)a. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động của nơron sẽ như thế nào trong mỗi trường hợpsau? Giải thích.- Trường hợp 1: Ăn mặn làm tăng nồng độ Na dịch ngoại bào.- Trường hợp 2: Sử dụng một loại thuốc làm bất hoạt kênh +.b. Nêu vai trò sinh lý của các hoocmôn đã tác động đến sự phát triển qua biến thái hoàntoàn sâu bọ.Câu 7: (2 điểm)a. một loài, trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên mộtcặp nhiễm sắc thể tương đồng thì số loại giao tử tối đa có thể đạt được là 32.Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài đó.b. Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên. Một sốtế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân lần liên tiếp, có 87,5% tế bào con tạo ra đượcchuyển sang vùng chín trở thành tế bào sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra, chỉ có 25%số tinh trùng chứa và 12,5% số tinh trùng chứa thụ tinh hình thành 168 hợp tử.Tính số tế bào sinh dục đực sơ khai và số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quátrình phát sinh các tinh trùng từ các tế bào sinh dục sơ khai đó.c. Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 75%. Tất cả các trứng được tạo ra phát sinh từDoc24.vn14 tế bào sinh dục sơ khai cái và tất cả các tế bào con được tạo ra vùng sinh sản đều trởthành tế bào sinh trứng.Xác định số lần nguyên phân của của mỗi tế bào sinh dục sơ khai cái.ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN SINH HỌC LỚP 11Câu Nội dung ĐiểmDoc24.vn1 a. Pha sáng xảy ra trong màng tilacoid của lục lạp.Vì trong màng tilacoid có chứa hệ sắc tố diệp lục, chuỗi chuyền điện tửvà phức hệ ATP-xintetaza do đó đã chuyển hoá năng lượng ánh sángthành năng lượng tích trong ATP và NADPH. Pha tối xảy ra trong chất nền stroma của lục lạp. Vì chất nền là nơi có chứa các enzim và cơ chất của chu trình Canvin,do đó glucôzơ được tổng hợp từ CO2 với năng lượng từ ATP vàNADPH do pha sáng cung cấp. b. Khi tắt ánh sáng thì APG (axit phôtphoglixêric) tăng, RiDP(ribulôzơ 1,5 di phôtphat) giảm, vì vẫn còn CO2 để cố định RiDP thànhAPG.- Khi giảm nồng độ CO2 thì RiDP tăng, APG giảm, vì không còn CO2để cố định RiDP thành APG .- Khi tăng nồng độ CO2 trong dịch nuôi tảo là ta đã kích thích pha tốiquang hợp hoạt động tốt hơn. Pha tối hoạt động tốt hơn sẽ cần nhiềusản phẩm của pha sáng (ATP và NADPH) do đó pha sáng phải hoạtđộng tốt hơn, quá trình quang phân ly nước xảy ra mạnh hơn, ôxi thải ranhiều hơn. 0,250,50,250,250,252 a. Do thành tâm thất trái dày hơn phải nên khi co tạo ra áp lực lớn hơn.- Tâm thất trái tạo ra áp lực lớn để thắng sức cản rất lớn của máu trongvòng tuần hoàn lớn. Tâm thất phải tạo ra một áp lực nhỏ hơn nhiều đủ để thắng sức cảncủa máu trong vòng tuần hoàn nhỏ.b. Do huyết áp trong mao mạch phổi rất thấp và luôn nhỏ hơn áp lựckeo (áp lực do prôtêin huyết tương tạo ra) nên nước và các chất khôngbị đẩy ra khỏi mao mạch phổi.c. Tâm thất phải vẫn bơm lên phổi một lượng máu như cũ trong khi đótâm thất trái bơm đi một lượng máu ít hơn, điều này dẫn đến làm tăngáp lực trong mao mạch phổi làm cho nước tràn ra khỏi mao mạch phổi 0,250,250,250,50,25Doc24.vngây phù phổi.- Tâm thất trái suy yếu nên lượng máu đến các cơ quan giảm, hiệu quảtrao đổi chất các cơ quan giảm, giảm thải các chất thải qua thận, phổi,…kết quả là hoạt động của các cơ quan (trong đó có tim suy yếu dần đi,tuần hoàn ngày càng tồi tệ). 0,253 Cây thuộc thực vật C3 cây thuộc thực vật C4 .- Giải thích: Thí nghiệm liên quan đến nồng độ O2 và cường độ quang hợp nên cóliên quan đến hiện tượng hô hấp sáng.+ Cây C3 có hô hấp sáng nên khi nồng độ O2 tăng lên thì xảy ra hô hấpsáng làm giảm cường độ quang hợp. Cây C4 không có hô hấp sáng nênkhi thay đổi nồng độ O2 thì không ảnh hưởng đến quang hợp.+ Cây lần thí nghiệm có cường độ quang hợp khác nhau là do khigiảm nồng độ O2 xuống 0% đã làm giảm hô hấp sáng xuống thấp nhấtdo đó cường độ quang hợp tăng lên (từ 25 lên đến 40 mg CO2 /dm 2/giờ). 0,250,250,250,254 a. Các hoocmôn kích thích sinh tinh trùng là hoocmôn FSH, LH củatuyến yên và testostêrôn của tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giảiphóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.- FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng, LH kích thích tếbào kẽ trong tinh hoàn sản xuất ra testostêrôn, testostêrôn kích thíchphát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.- Khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao gây ức chế ngược lêntuyến yên và vùng dưới đồi, làm bộ phận này giảm tiết GnRH, FSHvà LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testostêrôn. Nồng độ testostêrôngiảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên bộphận này lại tăng tiết hoocmôn.b. Điều hòa ngược âm tính Điều hòa ngược dương tính- Sự tăng nồng độ của cáchoocmôn tuyến đích là tín hiệu ứcchế tuyến chỉ huy, làm ngừng tiết Tăng nồng độ của cáchoocmôn tuyến đích là tín hiệulàm tăng tiết các hoocmôn kích 0,250,250,250,25Doc24.vncác hoocmôn kích thích. Kết quả làlàm giảm nồng độ hoocmôn tuyếnđích.- Rất phổ biến và có tính lâu dài. thích của tuyến chỉ huy. Kết quảlà nồng độ hoocmôn tuyến đíchtiếp tục tăng thêm.- Kém phổ biến và có tính tạmthời.- Cơ chế ngược âm tính quan trọng hơn. Vì nó đảm bảo duy trì sự ổnđịnh nồng độ của các loại hoocmôn trong máu. Cơ chế điều hòa ngượcdương tính chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhất định, vì nó làmcho nồng độ hoocmôn tăng liên tục, nếu kéo dài sẽ gây rối loạn sinh lícơ thể. 0,250,255 Auxin/Xitôkinin: Điều chỉnh sự tái sinh rễ, chồi và ưu thế ngọn. Nếu tỉlệ nghiêng về auxin thì rễ hình thành mạnh hơn và tăng ưu thế ngọn.Còn ngược lại, chồi bên hình thành mạnh, giảm ưu thế ngọn.- Axit Abxixic/Gibêrelin: Điều chỉnh sự ngủ nghỉ và nảy mầm của hạt.Nếu tỉ lệ nghiêng về axit abxixic thì hạt ngủ, nghỉ. Ngược lại thì nảymầm.- Auxin/Êtilen: Điều chỉnh sự xanh, chín quả. Nếu nghiêng về auxin thìquả xanh. Ngược lại, thúc đẩy quả chín.- Xitôkinin/Axit Abxixic: Điều chỉnh sự trẻ hoá, già hoá. Nếu nghiêngvề xitôkinin thì trẻ hoá và ngược lại. 0,250,250,250,256 a. Trường hợp 1: Điện thế nghỉ không thay đổi. Giải thích: Độ lớn của điện thế nghỉphụ thuộc vào lượng từ trong ra ngoài màng chứ không phụ thuộcnồng độ Na ngoài màng. Điện thế hoạt động tăng. Giải thích: Nồng độ Na bên ngoài tăng, khicó kích thích lượng Na đi vào nhiều hơn làm trong màng tăng giá trịdương trong pha đảo cực.- Trường hợp 2: Điện thế nghỉ không có. Giải thích: Bất hoạt kênh làm cho +không đi từ trong ra ngoài được. 0,250,250,25Doc24.vn+ Điện thế hoạt động không có. Giải thích: Do không có điện thế nghỉ,mặt khác kênh bị bất hoạt nên khi có kích thích không có khử cực,đảo cực và tái phân cực.b. Ecđixơn kích thích lớp biểu bì tạo vỏ kitin ngay dưới lớp vỏ kitincũ cho nên gây lột xác nhiều lần nhưng do nồng độ juvenin trong máucao, ngăn cản quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm.- Khi sâu lớn lên, nồng độ juvenin trong máu giảm dần và khi giảm tớimức giới hạn thì không còn tác dụng ức chế nữa nên ecđixơn kích thíchsâu biến thành nhộng và bướm. 0,250,250,257 a. Một cặp NST có trao đổi chéo đơn tại một điểm sẽ cho loại giao tử loại giao tử của loài đó được tạo ra khi có trao đổi chéo tại điểmtrên cặp NST tương đồng là: n-1.4 n+1Ta có: n+1=32 và 2n b. Gọi là số tinh trùng tạo ra (số tinh trùng số tinh trùng a/2)Ta có: 25% a/2 12,5% a/2 168 => 896 (tinh trùng) SốTB con được tạo ra chuyển sang vùng chín: a/4 224 (TB)Số TB con thật sự được tạo ra: (224 100)/87,5 256 (TB) Ta có: Một số tế bào sinh dục sơ khai (TBSDSK) đực nguyên phân 5lần tạo ra 256 TB con. Vậy số TB SDSK đực: 256/ (TB)Số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình phát sinh tạo tinh trùng:- Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho giai đoạn sinh sản là: 8.2n.(2 5-1)- Số NST môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân tạo tinh trùnglà: 2n.224 (tế bào sinh tinh).Với 2n 8, ta có tổng NST môi trường cung cấp là: 8.2n.(2 1) 2n.224 3776 NST Số trứng thực sự được tạo ra: 168 100/75 224 trứng )Số tế bào sinh trứng số trứng 224 Gọi là số là NP của 14 TBSDSK cái: 0,250,250,250,250,250,250,25Doc24.vnTa có: 14 224 4Vậy, số đợt nguyên phân của TBSDSK cái là: (đợt). (Thí sinh giải theo cách khác nhưng đúng kết quả vẫn cho điểm tốiđa) 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến