loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2017-01-07 08:01:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi ngữ văn lớp 6   

223
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY TH NGUYÊNỆ THI SINH GI NĂM 2015 2016Ề ỎMÔN: NG VĂN 6Ữ ỚTh gian làm bài: 120 phútờCâu 1: (3,0 đi m) ể"Mùa xuân, cây đn bao nhiêu là chim ríu rít. xa nhìn i, cây ngạ ừs ng nh tháp đèn kh ng hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ng ng,ữ ồhàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh trong xanh, đu long lanh, lung linhế ềtrong ng". ắ(Vũ Tú Nam) Xác đnh và nêu tác ng các bi pháp ngh thu trong đo văn. ạCâu 2. (7,0 đi m) ểM sôngưGió ng th ào, mây th iỗ ốBu căng mu rách, trôi nhanhồ ướTrên đng cát vùng theo gióườ ụNón cô kia vànhớ ửch nhau hoài aoẾ ấTrên cây ho ng lao xaoờ ốĐò ngang vã chèo vô nộ ếL tràn sông đt sóng tràoớ ợBu tr tre yồ ầLoang loáng chân tr ch xé mâyờ ớChim vàng bay nh nhácẻ ớM gieo ng xu ng sông đyư ầ(Nguy Bính)ễT dung bài th trên và qua th Em hãy vi bài văn miêu nh trênừ ưsông.Doc24.vnDoc24.vnĐÁP ÁN THI SINH GI MÔN NG VĂN 6Ề ỚCâu (3,0 mể a. Yêu kĩ năng: ề­ Hi và th hi ph ng pháp làm bài văn phân tích nh ng giá tr tể ươ ặngh thu trong đo văn mà đã...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠHUY TH NGUYÊNỆ THI SINH GI NĂM 2015 2016Ề ỎMÔN: NG VĂN 6Ữ ỚTh gian làm bài: 120 phútờCâu 1: (3,0 đi m) ể"Mùa xuân, cây đn bao nhiêu là chim ríu rít. xa nhìn i, cây ngạ ừs ng nh tháp đèn kh ng hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ng ng,ữ ồhàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh trong xanh, đu long lanh, lung linhế ềtrong ng". ắ(Vũ Tú Nam) Xác đnh và nêu tác ng các bi pháp ngh thu trong đo văn. ạCâu 2. (7,0 đi m) ểM sôngưGió ng th ào, mây th iỗ ốBu căng mu rách, trôi nhanhồ ướTrên đng cát vùng theo gióườ ụNón cô kia vànhớ ửch nhau hoài aoẾ ấTrên cây ho ng lao xaoờ ốĐò ngang vã chèo vô nộ ếL tràn sông đt sóng tràoớ ợBu tr tre yồ ầLoang loáng chân tr ch xé mâyờ ớChim vàng bay nh nhácẻ ớM gieo ng xu ng sông đyư ầ(Nguy Bính)ễT dung bài th trên và qua th Em hãy vi bài văn miêu nh trênừ ưsông.Doc24.vnDoc24.vnĐÁP ÁN THI SINH GI MÔN NG VĂN 6Ề ỚCâu (3,0 mể a. Yêu kĩ năng: ề­ Hi và th hi ph ng pháp làm bài văn phân tích nh ng giá tr tể ươ ặngh thu trong đo văn mà đã cho tr c. ướ­ Hành văn ch c, trình bày ch đp, không các dùng ng pháp. ữb. Yêu ki th c: Đm các sau: ả­ sinh ch ra đc các bi pháp ngh thu t: phép tu nhân hóa, so sánh; dùng tọ ượ ừđc láy, trình quan sát miêu xa đn khái quát th sinhặ ểđng. 0,5 đi mể­ Phép nhân hóa: Cây đc nhân hóa ng dùng ch hành đng conạ ượ ủng qua nhân hóa là "g i" có tác ng làm cho cây tr nên gũi có tìnhườ ầc thân thi yêu quý bè chia ni vui nh con ng i. 0,5 ườ đi mể­ Phép so sánh 1: Cây hình nh "tháp đèn kh ng " ph ng di so sánh làạ ươ ệ"s ng ng" cho ng đc th lao hoành tráng và đp cây iừ ườ ớnhi màu hoa lá và xanh. 0,5 ươ đi mể­ Phép so sánh 2: hàng ngàn bông hoa hình nh "hàng ngàn ng ng" giúp taớ ồliên ng cây hoa nh cây đèn kh ng nh ng đm ngưở ồrung rinh trong gió. 0,5 đi mể­ Phép so sánh 3: Hàng ngàn búp nõn hình nh "hàng ngàn ánh trong xanh" iớ ợcho ng đc nh đc xanh non hàng trong tr tràn đy nh ngườ ượ ốc búp nõn cùng màu hông hoa 0,5 đi mể­ khéo léo nhiên các phép tu vi ng các đc :ự ả"kh ng ", "l ng", "trong xanh" đã đc hình nh đp đ, ng đngổ ượ ộvà gũi thân thi cây vào mùa xuân mi quê ng đt Vi tầ ươ ướ ệDoc24.vnDoc24.vnNam, giúp ng đc thêm yêu quê ng đt mình trong đó có hoa vàoườ ươ ướ ởmùa xuân th đp. 0,5 ươ đi mểCâu (7,0 đi mể a. Yêu kĩ năng: 0,5 đi mể­ Hi và th hi ph ng pháp làm bài văn miêu có bi uể ươ ểc m, ự­ bài vi ch ch Văn phong giàu hình nh, xúc chân thành, trong sáng.ố ảBi ng các chi ti trong bài th nh ng bi ch vài chi ti tiêuế ếbi ỹ­ Trình bày ch đp, không các dùng ng pháp. ữb. Yêu ki th c. ứ­ Bài vi gi thi hoàn nh di ra (đa đi m, th gian…) mà th tế ếHS đã đc quan sát... ượ 0,5 đi mể­ sinh có th trình bày ng nhi cách ho có các chi ti theo tọ ộtrình nh đnh mà không theo trình bài th song bài vi đm các chi ti tự ếsau: 5,5 đi mể+ Gió lên. ổ+ Mây đen sà th xu ng sát sông. ặ+ Cánh bu căng ph ng nh mu rách toang.ồ ố+ sông trôi nhanh… ướ+ Trên đng: Cát vùng lên, ch theo gió làm cô gái vành nón… ườ ử+ ao, ch nhau mê i… ả+ Trên ao, cây ho ng lao xao. ố+ sông: Đò ngang vã chèo vào n. Sóng tràn dào trên sông. Chi cướ ếbu con thuy rách tan, tr bu tre ch vào tr mồ ẫn a. ướ ư+ Chân tr i, ch xé loang loáng; con chim đàn bay nh nhác… ớDoc24.vnDoc24.vn+ Trên sông: gieo ng chi chít, đy sông… ặ­ xúc sau a. 0,5 đi mểc. Bi đi mể ể­ Đi 7: Đáp ng xu các yêu trên. Bài miêu hay, đc c; cóể ợhi qu và bi m. ng đc nh ng hình nh so sánh, liênệ ượ ảt ng,... cùng nh ng suy ng đc đáo, thú nh ng cũng nhiên, trongưở ồsáng. Di đt ch c, nhiên. Bài vi ch đp, không các di đt,ễ ạchính ả­ Đi 6: Đáp ng các yêu đi song còn ch c, cách trìnhể ụbài và văn ph m. ạ­ Đi 5ể 4: Đáp ng khá các yêu trên. bài văn ch ch văn miêuứ ờt có sáng o, ng đc nhi hình nh so sánh, ng ng đc đáo, thú .ả ượ ưở ượ ịB xúc t. Trình bày khá ch đp. 2ộ di đt ho chính ả­ Đi 3: đáp ng đc các yêu trên. Song vi ch t, miêu cònể ượ ảh t, xúc sáo mòn. Còn nhi văn ph và chính ả­ Đi 2: Đn thu là nh mùa xuân mà ch ch th và hoàn nh aể ủth th nh yêu (ch hi đ); ch đáp ng đc các yêu trên ượ ầ­ Đi 1: sang ki bài văn ho ng bài khác mà không ph là miêuể ảt Trình bày quá th sai quá nhi chính ả­ Đi 0: Không làm bài.ểDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến