loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Nông năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-11 07:18:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 11   

1311
Lượt xem
14
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Nông năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Nông năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Nông năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnS GD ĐT ĐĂK NÔNGỞTR NG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNGƯỜ THI SINH GI IỀ ỎNG VĂN 11 NĂM 2015­2016Ữ ỌTH GIAN: 150 PHÚTỜ(Không tính th gian giao đ)ờ ềCâu 1. (8 đi m) ểAmonimus cho ng: Con đng nh đi kh gian nan là đi xuyên qua nóườ .Nh ng có ng khuyên: ườ Hãy cách ng dòng sông: tr ng i, nóọ ạvòng đng khác.ườAnh/ ch hãy bày quan đi mình nh ng ki trên.ị ếCâu 2. (12.0 đi m)ểTrong bài ngo nh trong văn ch ng, in trên báo Tràng An, 82, ngày 10­12ạ ươ ố­1935, Hoài Thanh vi t: “ế Nhà văn không có phép th thông ra kh th gi iầ ượ ớnày, nh ng th gi này trong con nhà văn ph có hình riêng”.ư ắ(Hoài Thanh, trích Bình lu văn ch ngậ ươ NXB Giáo c, 1998, tr54)ụAnh (ch hãy làm sáng ki trên.ị ế­H T­ẾDoc24.vnĐÁP ÁN CÂU DUNG ĐTỘ ĐI MỂCÂU1. 1. trích hai ki nẫ ế2. Gi thích:ả­ ki th nh t: Dùng bi ng con đng, cách nh tế ượ ườ ượqua gian nan là con đng ch nh n, ch đng đi lên vàườ ượchi th ng.ế ắ­ ki th 2: hình nh dòng sông luôn ch vòng khi núiế ượ ặđi, cách ng tr khó khăn trong cu ng: không cu cồ ướ ộcũng không tr...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnS GD ĐT ĐĂK NÔNGỞTR NG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNGƯỜ THI SINH GI IỀ ỎNG VĂN 11 NĂM 2015­2016Ữ ỌTH GIAN: 150 PHÚTỜ(Không tính th gian giao đ)ờ ềCâu 1. (8 đi m) ểAmonimus cho ng: Con đng nh đi kh gian nan là đi xuyên qua nóườ .Nh ng có ng khuyên: ườ Hãy cách ng dòng sông: tr ng i, nóọ ạvòng đng khác.ườAnh/ ch hãy bày quan đi mình nh ng ki trên.ị ếCâu 2. (12.0 đi m)ểTrong bài ngo nh trong văn ch ng, in trên báo Tràng An, 82, ngày 10­12ạ ươ ố­1935, Hoài Thanh vi t: “ế Nhà văn không có phép th thông ra kh th gi iầ ượ ớnày, nh ng th gi này trong con nhà văn ph có hình riêng”.ư ắ(Hoài Thanh, trích Bình lu văn ch ngậ ươ NXB Giáo c, 1998, tr54)ụAnh (ch hãy làm sáng ki trên.ị ế­H T­ẾDoc24.vnĐÁP ÁN CÂU DUNG ĐTỘ ĐI MỂCÂU1. 1. trích hai ki nẫ ế2. Gi thích:ả­ ki th nh t: Dùng bi ng con đng, cách nh tế ượ ườ ượqua gian nan là con đng ch nh n, ch đng đi lên vàườ ượchi th ng.ế ắ­ ki th 2: hình nh dòng sông luôn ch vòng khi núiế ượ ặđi, cách ng tr khó khăn trong cu ng: không cu cồ ướ ộcũng không tr ti đi mà tìm con đng khác, ti hànhự ườ ụtrình đt đích cu cùng. ng linh ho uy chuy n, thayạ ểđi phù cu ng.ổ ố­ Hai ki nêu cách ng tr gian nan th thách trong cu cế ướ ộs ng.ố3. Phân tích ch ng minh:ứ­ Hai ki ng ch ng đi nh ng đu đúng.ế ưở ề+ ki th nh cao lòng dũng mế ả+ ki th hai cao linh ho tế ạ­ Hai ki sung hoàn thi cách ng con ng tr khóế ườ ướkhăn.­ có cách ng khéo léo phù hoàn nh.ầ ả4. Bình lu n: Phê phán nh ng con ng đu hàng tr khó khăn thậ ườ ướ ửthách. Phê phán nh ng ng đi vòng đi ch pháp lu đtữ ườ ạm đích.ụ5. lu n: bình tĩnh tin ng linh ho tr khó khăn. Nế ướ 1.01.04.01,01.0Doc24.vnl khó khăn thành công.ự ượ ểCÂU2 1. Gi thích câu nói: Kh ng đnh tính sáng nhà văn, cái riêng,ả ủs đc đáo tác gi trong tác ph m.ự ẩ2. Nhà văn ph bám sát hi th c, tác ph ph là th gi iả ớriêng bi không i.ệ ạ3. Nâng cao và rút ra bài cấ ọ+ Đi nhà văn khi sáng không mình không iố ạng khác. Ph có cách nhìn, khám phá, phong cách đc đáo.ườ ộ+ Đi ng đc: xem tác ph vi gì, vi nh th nào.ố ườ ế+ Đi ch văn c: th ch đóng góp nhà văn thố ểhi cách nhìn, .ệ ẻ4. Ch ng minh ng các tác ph tiêu bi u.ứ 1.02.03.06.0Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến