loading
back to top

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-11-17 10:21:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12   

400
Lượt xem
20
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ THI CHÍNH THỨCHọ và tên:………………….. Số báo danh:………………. KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015 2016Khóa ngày 23/03/2016Môn: ĐỊA LÍLỚP 12 THPTThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Đề gồm có 01 trangCâu (2,0 điểm)a. So sánh sự khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ của nước trênTrái Đất. Nêu nghĩa của vòng tuần hoàn nước.b. Tại sao các nước đang phát triển phải điều khiển quá trình đô thị hoá? Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a. Nêu mối quan hệ tác động qua lại giữa địa hình và mạng lưới sông ngòi nước ta.b. Hướng Tây Bắc Đông Nam của dãy Trường Sơn có ảnh hưởng như thế nào tới khíhậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta.b. Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây cónhững chuyển biến tích cực?Câu (1,5 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ THI CHÍNH THỨCHọ và tên:………………….. Số báo danh:………………. KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015 2016Khóa ngày 23/03/2016Môn: ĐỊA LÍLỚP 12 THPTThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Đề gồm có 01 trangCâu (2,0 điểm)a. So sánh sự khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ của nước trênTrái Đất. Nêu nghĩa của vòng tuần hoàn nước.b. Tại sao các nước đang phát triển phải điều khiển quá trình đô thị hoá? Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a. Nêu mối quan hệ tác động qua lại giữa địa hình và mạng lưới sông ngòi nước ta.b. Hướng Tây Bắc Đông Nam của dãy Trường Sơn có ảnh hưởng như thế nào tới khíhậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta.b. Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây cónhững chuyển biến tích cực?Câu (1,5 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau về thếmạnh tự nhiên để phát triển nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ với TâyNguyên.Câu (2,5 điểm) Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TAGIAI ĐOẠN 2005 2013 (Đơn vị: đồng)Doc24.vnNăm Tổng số Trong đóTrồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp2005 183213,6 134754,5 45096,8 3362,32007 236750,4 175007,0 57618,4 4125,02009 430221,6 306648,4 116576,7 6996,52013 748138,9 534532,8 196955,1 16651,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2014)a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệpphân theo ngành của nước ta giai đoạn 2005 2013. b. Từ biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nôngnghiệp phân theo ngành của nước ta trong giai đoạn trên.----------Hết---------(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục)ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12Câu 1a/ So sánh sự khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ của nướcDoc24.vntrên Trái Đất. Nêu nghĩa của vòng tuần hoàn nước. 1,0* So sánh sự khác nhau: 0,5Vòng tuần hoàn nhỏ Vòng tuần hoàn lớnGiai đoạn Ít giai đoạn (2 giai đoạn) Nhiều giai đoạn (3- giai đoạn)Phạm vi diễn ra Hẹp (chủ yếu biển và đại dương) Rộng (lục địa, biển và đại dương)* nghĩa của vòng tuấn hoàn nước trên Trái đất:- Vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất góp phần điều hòa vật chất và năng lượng tronglớp vỏ địa lí: Điều hòa nhiệt và độ ẩm các vùng khác nhau, giữa lục địa và đạidương. 0,25- Nhờ có vòng tuần hoàn mà nước luôn sinh ra, không bao giờ cạn kiệt, mang lại sựsống cho sinh vật các khu vực khác nhau. 0,25b/ Tại sao các ớc ang phát triển phải iều khiển quá trình thị hoá? 1,0- nhiều ớc ang phát triển quá trình thị hoá diễn ra với tốc nhanh côngnghiệp hoá, số ng ời nhập vào thành phố ngày càng ông gây ra những hậu quảnghiêm trọng:+ Thiếu việc làm, nhà ở, nhiều hiện ợng tiêu cực trong xã hội xuất hiện. 0,25+ Kết cấu hạ tầng thị quá tải (kẹt xe, tắc đư ờng …), nhiễm môi tr ờng nghiêmtrọng. 0,25- iều khiển quá trình thị hoá ể:+ Phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, góp phần ẩy nhanh tốc ng tr ởng kinhtế. 0,25+ Chuyển dịch cấu kinh tế và cấu lao ộng, làm thay ổi sự phân bố dân vàlao ộng. 0,25Câu 2a/ Nêu mối quan hệ tác động qua lại giữa địa hình và mạng lưới sông ngòi nướcta. 1,0* Địa hình tác động đến mạng lưới sông ngòi :- Hướng của địa hình quy định hướng của sông ngòi ẫn chứng) 0,25Doc24.vn- Độ dốc của địa hình ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy của sông ngòi ẫn chứng) ,...0,25* Mạng lưới sông ngòi tác động đến địa hình :- Sông ngòi làm hạ thấp địa hình vùng đồi núi thông qua hoạt động xâm thực làm địahình nước ta bị chia cắt (dẫn chứng) ,.. 0,25- Sông ngòi giữ vai trò quyết định trong việc hình thành các đồng bằng thông qua quátrình bồi tụ (dẫn chứng). 0,25b/ Hướng Tây Bắc Đông Nam của dãy Trường Sơn có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? 1,0* Vào mùa hạ:- Gây ra hiện tượng Phơn. Do gió mùa Tây Nam thổi từ vịnh Bengan đến nước ta, sau khi gây mưa cho sườn đón gió (sườn Tây gió vượt núi và hình thành gió Tây khô nóng (gió Lào) có bản chất do hiệu ứng Phơn. 0,25- Tác động tới thời tiết rất khô, nóng. 0,25* Vào mùa đông:- Gây ra mưa lớn. Do mùa đông chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, hướng gió gần như vuông góc với hướng địa hình nên gây mưa. 0,25- Tác động tới thời tiết: ạnh và ẩm, nhiều nơi có lượng mưa rất lớn (Hà Tĩnh, ThừaThiên Huế,...). 0,25Câu 3a/ Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích hoạt động ngoạithương của nước ta. 1,0- Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng liên tục; Cán cân xuất nhập khẩu luôn âm (nhập siêu). 0,25- Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu: 0,25+ Các mặt hàng xuất khẩu: Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông, lâm, thủy sản.+ Các mặt hàng nhập khẩu: Chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất và một phần nhỏDoc24.vnhàng tiêu dùng.- Thị trường: 0,25+ Thị trường xuất khẩu lớn nhất: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc.+ Thị trưởng nhập khẩu chủ yếu: Châu Thái Bình Dương, châu Âu.- Có sự phân hóa rõ rệt giữa các tỉnh (thành phố) và các vùng: Tập trung nhiều tỉnh(thành phố) Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.0,25b. Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đâycó những chuyển biến tích cực? 1,0 Giải thích:- Chính sách đổi mới của Nhà nước (mở rộng quyền tự chủ cho các ngành, các doanhnghiệp, các địa phương. Xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp và chuyển sang hoạch toánkinh doanh,...). 0,25- Tăng cường sự quản lí của nhà nước bằng pháp luật. 0,25- Đa phương hóa thị trường xuất nhập khẩu. Bên cạnh các thị trường truyền thống cònmở rộng các thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản,... 0,25- Việt Nam là thành viên của WTO (năm 2007). Đây là thời cơ nhưng đồng thời cũnglà thách thức của nước ta. 0,25Câu 4* Trung du và miền núi Bắc Bộ: 0,75- Đất: Phần lớn là đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác; Ngoài ra còn có đất đất phù sa cổ trung du, đất phù sa ven các thung lũng sông và các cánh đồng miền núi (Than Uyên, Nghĩa Lộ,...) tạo điều kiện trồng nhiều loại cây. 0,25- Khí hậu: Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, chịu ảnh hưởng sâu sắc của địa hình núi tạo điều kiện thuận lợ phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (chè, trẩu, sở,...), cây dược liệu (hoàng liên, tam thất, đương quy, đỗ trọng...), cây ăn quả, rau ôn đới,... 0,25- Có nhiều đồng cỏ trên các cao nguyên (Mộc Châu Sơn La,...) để phát triển chănDoc24.vnnuôi trâu, bò, ngựa, dê. 0,25* Tây Nguyên: 0,75- Đất badan màu mỡ, tập trung với diện tích rộng, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, chè,...) 0,25- Khí hậu có tính chất cận xích đạo gió mùa thuận lợi cho trồng cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu,...). Trên các cao nguyên cao, khí hậu mát mẻ, khá thuận lợi cho trồng cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè,...). 0,25- Một số nơi có đồng cỏ (Bảo Lộc, Đức Trọng Lâm Đồng...) tạo điều kiện chăn nuôibò,... 0,25Câu 5a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phântheo ngành của nước ta, giai đoạn 2005 2013. 1,5- Xử lí số liệu: 0,5CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦANƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 2013(Đơn vị %)Năm Tổng số Trong đóTrồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp2005 100,0 73,6 24,6 1,82007 100,0 73,9 24,3 1,82009 100,0 71,3 27,1 1,62013 100,0 71,5 26,3 2,2- Vẽ biểu đồ miền (các loại biểu đồ khác không cho điểm). 1,0Yêu cầu: Chính xác, đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, đơn vị, tỷ lệ. Thiếu mỗi trừ 0,25 đ.b/ Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành củanước ta trong giai đoạn 2005 2013. 1,0* Nhận xét:- Giai đoạn 2005 2013, trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọtchiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là ngành chăn nuôi, thấp nhất là ngành dịch vụ nôngnghiệp (dẫn chứng). 0,25Doc24.vn- Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta có sự thay đổi theohướng: Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nôngnghiệp (dẫn chứng). 0,25* Giải thích:- Các ngành có sự thay đổi cơ cấu trên phù hợp với xu thế phát triển chung là đa dạnghóa sản xuất nông nghiệp. 0,25- Ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn nhất do đây là ngành truyền thống, có thuận lợivề nguồn lực để phát triển, nhu cầu trong nước và xuất khẩu... 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến