loading
back to top

đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015

Chia sẻ: nguyenthihongquy | Ngày: 2016-10-25 21:53:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 12   

371
Lượt xem
9
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015

đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015

đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015Loading...

Tóm tắt nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 2015Môn: ĐỊA LÍThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 22/10/2014 (Đề thi có 02 trang, gồm 07 câu)Câu 1. (3,0 điểm) a) Phân tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong quá trình hình thànhcác dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất.b) Tại sao các frông có sự dịch chuyển trên bề mặt Trái Đất? Trình bày sự dịchchuyển đó.Câu 2. (2,0 điểm)a) Tính qui luật của gia tăng dân số tự nhiên trên thế giới được thể hiện như thếnào?b) Tại sao nói sự phát triển giao thông vận tải đường biển gắn chặt với sự mởrộng buôn bán quốc tế?Câu 3. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a) Giải thích tại sao vùng khí hậu Bắc Trung Bộ có gió phơn Tây Nam hoạtđộng mạnh hơn so với các vùng khác của nước ta?b) Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu khu Đông Bắc nước ta .Câu 4. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học,...

Nội dung tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 2015Môn: ĐỊA LÍThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 22/10/2014 (Đề thi có 02 trang, gồm 07 câu)Câu 1. (3,0 điểm) a) Phân tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong quá trình hình thànhcác dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất.b) Tại sao các frông có sự dịch chuyển trên bề mặt Trái Đất? Trình bày sự dịchchuyển đó.Câu 2. (2,0 điểm)a) Tính qui luật của gia tăng dân số tự nhiên trên thế giới được thể hiện như thếnào?b) Tại sao nói sự phát triển giao thông vận tải đường biển gắn chặt với sự mởrộng buôn bán quốc tế?Câu 3. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a) Giải thích tại sao vùng khí hậu Bắc Trung Bộ có gió phơn Tây Nam hoạtđộng mạnh hơn so với các vùng khác của nước ta?b) Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu khu Đông Bắc nước ta .Câu 4. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a) Nêu những điểm giống nhau về địa hình giữa vùng núi Trường Sơn Bắc vàTrường Sơn Nam nước ta. b) Giải thích sự khác nhau về thời gian mùa mưa giữa vùng khí hậu Tây Nguyênvới vùng khí hậu Nam Trung Bộ. Câu 5. (3,0 điểm) a) Dựa vào bảng số liệu sau:CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 2011 (Đơn vị: %) NămNhóm tuối 2005 2011Từ 0-14 tuổi 27,0 24,1Từ 15-59 tuổi 64,0 66,2Từ 60 tuổi trở lên 9,0 9,7(Nguồn: Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình 1/4/2005&2011, Tổng cụcthống kê Việt Nam)Hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi, giai đoạn2005 2011. Với số liệu cấu dân số nước ta năm 2011, ãy rút ra những kết luậncần thiết.b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự phân bố dâncư giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.1Câu 6. (3,0 điểm) a) Dựa vào bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2007 2011Năm Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn)Tổng số Trong đó: lúa Tổng số Trong đó: lúa2007 8304,7 7207,4 40247,4 35942,72009 8527,4 7437,2 43323,4 38950,22011 8777,6 7655,4 47235,5 42398,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2013) Hãy phân tích cơ cấu và tình hình sản xuất lương thực của nước ta, giai đoạn2007 2011.b) Phân tích mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theolãnh thổ nước ta.Câu 7. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a) So sánh các trung tâm công nghiệp giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vàvùng kinh tế trọng điểm miền Trung.b) Giải thích vì sao hoạt động khai thác thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộlại phát triển mạnh?----------------------------------Hết----------------------------------* Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);không được sử dụng các tài liệu khác khi làm bài.* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến