loading
back to top

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-12-02 10:43:21 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 3   

262
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTrường ……………………….. Họ và tên ...................................... Lóp: ...THE FIRST SEMESTER ENGLISH TESTTime: 40 minutesQuestion 1: Listen and circle the word you hear. (Nghe và khoanh tròn từem nghe thấy) (1,5 m)1. A. park2. A. climb3. A. blue B. carB. clockB. blouse C. gardenC. cleanC. blackQuestion 2: Match. (Nối) (5m)1.2.3.4.5.6. MARKchocolateparkcar parkchipsball bookread cleanbrothertrainrainT !Doc24.vnQuestion 3: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau) (2m)1. 2. 3. 4.Question 4: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau) (1,5 m)0. Look! There is lots of ………….1. .d.e.b own ead_ essha_ _I like …………..I like …………Clean your …………., please.Wash your …………., please. _Doc24.vnANSWER KEYS Question 1:1. 2. 3. CQuestion 2:1. ball 2. train3. brother 4. chocolate5. read 6. parkQuestion 3:1. br own br ead 2. ha ll3. dress 4. car Question 4:a. Look! There is lots of rain .b. like chicken .c. like chips .d. Clean your teeth please.e. Wash your feet please.Trên đây chỉ...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTrường ……………………….. Họ và tên ...................................... Lóp: ...THE FIRST SEMESTER ENGLISH TESTTime: 40 minutesQuestion 1: Listen and circle the word you hear. (Nghe và khoanh tròn từem nghe thấy) (1,5 m)1. A. park2. A. climb3. A. blue B. carB. clockB. blouse C. gardenC. cleanC. blackQuestion 2: Match. (Nối) (5m)1.2.3.4.5.6. MARKchocolateparkcar parkchipsball bookread cleanbrothertrainrainT !Doc24.vnQuestion 3: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau) (2m)1. 2. 3. 4.Question 4: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau) (1,5 m)0. Look! There is lots of ………….1. .d.e.b own ead_ essha_ _I like …………..I like …………Clean your …………., please.Wash your …………., please. _Doc24.vnANSWER KEYS Question 1:1. 2. 3. CQuestion 2:1. ball 2. train3. brother 4. chocolate5. read 6. parkQuestion 3:1. br own br ead 2. ha ll3. dress 4. car Question 4:a. Look! There is lots of rain .b. like chicken .c. like chips .d. Clean your teeth please.e. Wash your feet please.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến