loading
back to top

Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-28 10:28:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7    kiểm tra học kì lý lớp 8   

172
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7

Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7

Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7
Tóm tắt nội dung

A.BẢNG THIẾT LẬP TRỌNG SỐ MÔN VẬT LÍ THI HỌC KÌ II(NH:2014-2015Tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng sốLT VD LT VD1. ĐIỆN TÍCH 1.4 0.6 10 4,32. DÒNG ĐIỆN 12 6,3 5,7 45 40,7TỔNG 14 11 7,7 3,3 55 45 B. TÍNH SỐ CÂU HỎINỘI DUNG TRỌNGSỐ SỐ LƯỢNG CÂU ĐIỂM SỐT.SỐ TN TL1. ĐIỆN TÍCH 10 1,41 (1) Tg:4 1Tg:42. DÒNG ĐIỆN 45 6,36 4(2)Tg: 10 2(3)Tg: 10 5Tg: 201. ĐIỆN TÍCH 4,3 0,61 (0,5 )Tg: 1.5 0,5Tg :1.52. DÒNG ĐIỆN 40,7 5,76 (2,5)Tg: 12,5 (1)Tg:7 3,5Tg:19,5TỔNG 100 14 11(6)Tg:28 2(4)Tg: 17 14(10)Tg:45TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………….Lớp: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2014-2015 Môn VẬT LÍ Thời gian 45 phút Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:…………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữA TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) I.Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:(4 điểm)Câu 1: Vật nhiểm điện dương là vật: A. Thừa êlectrôn. B.Thiếu êlectrôn.. C. Bình thường về êlectrôn D.Có thể...

Nội dung tài liệu

A.BẢNG THIẾT LẬP TRỌNG SỐ MÔN VẬT LÍ THI HỌC KÌ II(NH:2014-2015Tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng sốLT VD LT VD1. ĐIỆN TÍCH 1.4 0.6 10 4,32. DÒNG ĐIỆN 12 6,3 5,7 45 40,7TỔNG 14 11 7,7 3,3 55 45 B. TÍNH SỐ CÂU HỎINỘI DUNG TRỌNGSỐ SỐ LƯỢNG CÂU ĐIỂM SỐT.SỐ TN TL1. ĐIỆN TÍCH 10 1,41 (1) Tg:4 1Tg:42. DÒNG ĐIỆN 45 6,36 4(2)Tg: 10 2(3)Tg: 10 5Tg: 201. ĐIỆN TÍCH 4,3 0,61 (0,5 )Tg: 1.5 0,5Tg :1.52. DÒNG ĐIỆN 40,7 5,76 (2,5)Tg: 12,5 (1)Tg:7 3,5Tg:19,5TỔNG 100 14 11(6)Tg:28 2(4)Tg: 17 14(10)Tg:45TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………….Lớp: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2014-2015 Môn VẬT LÍ Thời gian 45 phút Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:…………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữA TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) I.Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:(4 điểm)Câu 1: Vật nhiểm điện dương là vật: A. Thừa êlectrôn. B.Thiếu êlectrôn.. C. Bình thường về êlectrôn D.Có thể thiếu hoặc thừa êlectrônCâu 2: Tác dụng của nguồn điện là :A. Cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ điện hoạt động.B. Làm cho các điện tích trong các dụng cụ điện chuyển động.C. Tạo ra mạch điện.D. Làm cho một vật nóng lên.Câu 3: Các vật nào sau đây là vật cách điện ?A.Nước muối nước chanh B.Sắt đồng, nhômC.Thủy tinh ,cao su ,gỗ khô D. Vàng ,bạcCâu 4: Dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây, khi dụng cụ hoạt động bình thường, vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng ?A.Chuông điện B.Nồi cơm điện. C. Rađiô (máy thu thanh) Điôt phát quangCâu 5: Đơn vị đo cường độ dòng điện là:A. (vôn) B. ampe C. niu tơn D. Kg kilôgam)Câu 6: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là U1 U2 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là:A. U1 U2 B. U1 U2 C. U1 U2 D. U1 U2 Câu 7:Cường độ dòng điện của đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song là: A. I1 I2 C. I1 I2B. I1 I2 D. I= I1 I2 Câu 8: Cho nguồn điện 6V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 3V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nàoA.Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn B.Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồnC.Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồnD.Không có cách mắc nào để cả hai bóng đèn sáng bình thườngII.Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau :(2điểm)Câu Có hai loại điện tích :Điện tích....................và điện tích.................Các vật mang điện tích cùng loại thì...........................,mang điện tích khác loại thì.........................Câu Dòng điện là dòng các .................................... dịch chuyển.........................................Câu Khi có dòng điện chạy qua,các vật dẫn bị.........................Đây là tác dụng ...........củadòng điện.PHẦN B: TỰ LUẬN điểm ).Câu 1: điểm) Đổi đơn vị của các giá trị sau:a) 135,4A ....................mAb) 340mA ..................Ac) 6,78KV .....................Vd) 513mV ........................KVCâu (1 điểm) Nêu qui tắc an toàn khi sử dụng điện. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 3: (2 điểm) Một nguồn điện, ba bóng đèn Đ1 Đ2 và Đ3 trong đó đèn Đ2 và Đ3 giống nhau, một khóa K, và dây nối. a) Vẽ sơ đồ mạch điện trong đó tất cả các đèn mắc song song với nhau và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. b) Biết số chỉ của vôn kế là 2,5 Ampe kế là 0,15 A. Và hiệu điện thế hai đầu mỗi đèncòn lại là 1,5V. Xác định hiệu điện thế của nguồn điện và cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn? c) Một đèn bị cháy, các đèn còn lại có sáng không? Hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn, và pin khi đó bằng bao nhiêu? BÀI LÀM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………….Lớp: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2014-2015 Môn VẬT LÍ Thời gian 45 phút Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:…………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữA TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) I.Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:(4 điểm)Câu 1: Vật nhiểm điện âm là vật:A. Thừa êlectrôn. B.Thiếu êlectrôn..C. Bình thường về êlectrôn D.Có thể thiếu hoặc thừa êlectrônCâu 2: Tác dụng của cầu chì là :A. Cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ điện hoạt động.B. Làm cho các điện tích trong các dụng cụ điện chuyển động.C. Tự động ngắt mạch điện khi dòng điện có cường độ quá lớn chạy qua.D. Làm cho một vật nóng lên.Câu 3: Các vật nào sau đây là vật dẫn điện :A.Nước muối, gỗ khô B.Sắt nhựaC.Thủy tinh ,cao su D. Vàng ,bạcCâu 4: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào sau đây gây ra tác dụng nhiệt vô ích ?A. Quạt điện B. Bàn là điện C. Bếp điện D. Nồi cơm điệnCâu 5: Đơn vị đo hiệu điện thế là:A. (vôn) B. ampe C. niu tơn D. Kg kilôgam)Câu 6: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là U1 U2 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là:A. U1 U2 B. U1 U2 C. U1 U2 D. U1 U2 Câu 7: Cường độ dòng điện giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp A. I1 I2 C. I1 I2B. I1 I2 D. I= I1 I2Câu 8: Cho nguồn điện 6V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nàoA.Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn B.Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồnC.Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồnD.Không có cách mắc nào để cả hai bóng đèn sáng bình thườngII.Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau :(2điểm)Câu Nguyên tử cấu tạo gồm…………….mang điện tích………Xung quanh hạt nhân có các………………mang điện tích ……………chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tửCâu Dòng điện trong kim loại là dòng các .................................... dịch chuyển.................Câu Chất cách điện là chất.................dòng điện………………….PHẦN B: TỰ LUẬN điểm ).Câu 1: điểm) Đổi đơn vị của các giá trị sau: a) 0,32A .......................mA b) 153mA .....................A c) 8,9KV ........................V d) 6,25mV ....................KVCâu (1 điểm) Nêu các tác dụng của dòng điện.Mỗi tác dụng nêu một ứng dụng thực tế ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 3: (2 điểm) Một nguồn điện, ba bóng đèn Đ1 Đ2 và Đ3 ,trong đó đèn Đ1 và Đ2 giống nhau, một khóa K, và dây nối. a) Vẽ sơ đồ mạch điện trong đó tất cả các đèn mắc nối tiếp với nhau và vôn kế đo hiệu điệnthế giữa hai đầu đèn 3, am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. b) Biết số chỉ của vôn kế là ,và Ampe kế là 0,25 A,nguồn điện có hiệu điện thế là 9V.Xác định hiệu điện thế của hai đèn còn lại và giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn? c)Một đèn bị cháy, các đèn còn lại có sáng không? Hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn, và pinkhi đó bằng bao nhiêu? BÀI LÀM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ THI HỌC KÌ II(NH:2014-2015)ĐỀ 1:A.Trắc nghiệm:(6điểm) I. (4 điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểmCâu 8ĐA BII. (2 điểm)Điền đúng mỗi 0,5 điểm.1. Âm-Dương.2. Có hướng.3. Cho dòng điện đi qua.B.TỰ LUẬN(4 ĐIỂM)1.Đúng mỗi câu 0,25đa.13540 mAb.0,34 Ac.6780Vd.0,000513KV2. Nêu đúng mỗi quy tắc 0,25đ.-Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hđt dưới 40 V.-Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.-không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.-Khi có người bị điện giật ,không được chạm vào,cần phải tìm cách ngắt ngay công tắcđiện và gọi người cấp cứu.3. điểma Vẽ đúng sơ đồ 0,5đ)b. Tính đúng (1 đ) 5,5 (V) 0,5đ)I I1 I2 I3 0,15 (A) 0,5đ)c. Nêu được đèn không sáng vì mạch hở.Khi đó đèn Và Pin 5,5 V. 0,5đ)ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ THI HỌC KÌ II(NH:2014-2015)ĐỀ 2:A.Trắc nghiệm:(6điểm) I. (4 điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểmCâu 8ĐA DII. (2 điểm)Điền đúng mỗi 0,5 điểm.1. Cọ xát Hút các vật khác.2. Bằng nhau.3. Không cho dòng điện đi qua.B.TỰ LUẬN(4 ĐIỂM)1.Đúng mỗi câu 0,25đa.320 mAb.0,153 Ac.8900Vd.0,00000625KV2. Nêu đúng tác dụng- Nhiệt, phát sáng, từ, hóa học, sinh lí. Ứng dụng thực tế tùy H3. điểm3. điểma Vẽ đúng sơ đồ 0,5đ)b. Tính đúng (1 đ) U1 U2 (V) 0,5đ)I I1 I2 I3 0,25 (A) 0,5đ)c. Nêu được đèn không sáng vì mạch hở.Khi đó đèn Và Pin V. 0,5đ)GV ra đề Nguyễn Thị Thu HạnhTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến