loading
back to top

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-05-11 16:14:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học kì 2 môn sinh 8   

65
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GD&ĐT TAM OẢ KH SÁT CH NG CU NĂMỀ ƯỢ ỐNĂM 2015 2016ỌMÔN: SINH 8ỌTh gian: 45 phút (Không th gian chép )ờ ềCâu 1. (5,0 đi m)ể1. Th ch quá trình thành ti là gì? Trình bày các thói quen ng khoa ướ ốh bài ti ti u?ọ ướ ể2. th là gì? Nguyên nhân, cách kh ph th Là sinh em làm gì ểkhông th ?ị ịCâu 2. (5,0 đi m)ể1. Th nào là ph có đi ki n? Cách thành ph có đi ki nh th nào? ếÝ nghĩa nó ng.ủ ố2. a) Tuy thu lo tuy gì? Vì sao?ế ếb) Phân bi th tinh th thai?ệ ụĐáp án thi kì môn Sinh 8ề ớĐ thi kì môn lý tr ng THCS ng ng, Hà năm 2015 ườ ươ ộ2016Đ thi kì môn Hóa phòng GD&ĐT Tam o, Vĩnh Phúc năm 2015 ả2016Câu 1: 1. Th ch quá trình thành ti là quá trình máu, th các ch ướ ặbã, các ch c, ch th ra kh th (1,0đ)ấ ểCác thói quen ng khoa bài ti ti u:ố ướ ể Th ng xuyên gi sinh cho toàn th cũng nh cho bài ti ti u. ườ ướ ể(0,5đ) Kh ph ăn ng lí: không ăn quá n, quá chua, quá nhi prôtêin, không ềăn các th ăn ôi thiu, ng c,...ứ ướ (0,5đ) Đi ti đúng lúc, không nên nh ti lâu.ể (0,5đ)2. Khái ni m, nguyên...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GD&ĐT TAM OẢ KH SÁT CH NG CU NĂMỀ ƯỢ ỐNĂM 2015 2016ỌMÔN: SINH 8ỌTh gian: 45 phút (Không th gian chép )ờ ềCâu 1. (5,0 đi m)ể1. Th ch quá trình thành ti là gì? Trình bày các thói quen ng khoa ướ ốh bài ti ti u?ọ ướ ể2. th là gì? Nguyên nhân, cách kh ph th Là sinh em làm gì ểkhông th ?ị ịCâu 2. (5,0 đi m)ể1. Th nào là ph có đi ki n? Cách thành ph có đi ki nh th nào? ếÝ nghĩa nó ng.ủ ố2. a) Tuy thu lo tuy gì? Vì sao?ế ếb) Phân bi th tinh th thai?ệ ụĐáp án thi kì môn Sinh 8ề ớĐ thi kì môn lý tr ng THCS ng ng, Hà năm 2015 ườ ươ ộ2016Đ thi kì môn Hóa phòng GD&ĐT Tam o, Vĩnh Phúc năm 2015 ả2016Câu 1: 1. Th ch quá trình thành ti là quá trình máu, th các ch ướ ặbã, các ch c, ch th ra kh th (1,0đ)ấ ểCác thói quen ng khoa bài ti ti u:ố ướ ể Th ng xuyên gi sinh cho toàn th cũng nh cho bài ti ti u. ườ ướ ể(0,5đ) Kh ph ăn ng lí: không ăn quá n, quá chua, quá nhi prôtêin, không ềăn các th ăn ôi thiu, ng c,...ứ ướ (0,5đ) Đi ti đúng lúc, không nên nh ti lâu.ể (0,5đ)2. Khái ni m, nguyên nhân, cách kh ph th :ệ ị Khái ni m: th là mà ch có kh năng nhìn (0,5đ)ệ ầ Nguyên nhân: Do dài ho th th tinh quá ph ng.ầ (0,5đ) Cách kh ph c: Đeo kính (Kính phân kì)ắ (0,5đ)Đ không th làm:ể ầ Ng đúng th ánh sángồ (0,25đ) Không sách hay xem ti vi, máy tính quá và quá lâuọ (0,25đ) Không sách khi đi tàu xeọ (0,25đ) Ăn ng ch t.ố (0,25đ)Câu 2: 1. Ph có đi ki là ph hình thành trong ng cá th qua quá trình ượ ểh và rèn luy n. (0,5đ)ọ ệCách thành ph có đi ki n:ậ ệDOC24.VN 1 Ph có gi kích thích có đi ki kích thích không đi ki ệ(kích thích có đi ki tác ng tr kích thích không đi ki th gian ướ ờng n)ắ (0,5đ) Quá trình đó ph đi, nhi n.ế ượ (0,5đ)Ý nghĩa: thích nghi th môi tr ng và đi ki ng luôn thay ườ ốđ i.ổ (0,5đ) Hình thành nh ng thói quen, quán, ng có văn hóa.ữ (0,5đ)2. a) Tuy thu lo tuy pha vì th hi ch năng ngo ti t, th ựhi ch năng ti t. (0,5đ)ệ ế Ch năng ngo ti t: Ti ch vào tá tràng tiêu hóa th ăn.ứ (0,5đ) Ch năng ti t: Các bào ti hooc môn Insulin và glucagôn có tác ếd ng đi hòa ng ng trong máu.ụ ượ ườ (0,5đ)b) Th tinh là gi tr ng tinh trùng thành tụ (0,5đ)Th thai là tr ng đã th tinh bám và làm thành cungụ (0,5đ)DOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến