loading
back to top

Đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 9

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-28 10:27:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 9    kiểm tra hk môn hóa lớp 9   

184
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 9

Đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 9

Đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 9
Tóm tắt nội dung

PHÒNG GD ĐT SÔNG HINH Ngày soạn: 18.04.2015TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Ngày kiểm tra: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015Môn: Hóa học 9Thời gian: 45 phútTên chủ đề(nội dung,chương …) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụngcao CộngTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLChủ đề 1: Các loạihợp chấtvô cơ Tính chất hóa học củabazơ.-Dãy hoạt động hóa học của kim loại.- Nguyên tắc sắp xếp các NTHH trong BTH. Viết được PTHH của một số HCVCSố câuSố điểmTỉ lệ 30,566,67% 0,2533,33% 0,757,5%Chủ đề 2:Hợp chấthữu cơ Phản ứng đặc trưng của liên kết kém bền.- Tính chất hóa học củarượu etylic, etilen và glucozơ. CTPT của saccarozơ.- Ứng dụng của axit axetic.- Nêu được hiện tượng TN của glucozơ.- Phân loại hợp chất hữu cơ và vô cơ- Viết được CTCT của một số chất. Dựa vào TCHH của rượu etylic, axit axetic và glucozơ để nhận biết chúng, viết được PTHH- Dựa vào TCHH của một số HCHH để ứngdụng thích hợp vào cuộc sống. Tính khốilượng của các chất trong PTHH Tínhtoán đểtìm CTPTcủa chấtSố câuSố điểmTỉ lệ 54,548,65%...

Nội dung tài liệu

PHÒNG GD ĐT SÔNG HINH Ngày soạn: 18.04.2015TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Ngày kiểm tra: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015Môn: Hóa học 9Thời gian: 45 phútTên chủ đề(nội dung,chương …) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụngcao CộngTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLChủ đề 1: Các loạihợp chấtvô cơ Tính chất hóa học củabazơ.-Dãy hoạt động hóa học của kim loại.- Nguyên tắc sắp xếp các NTHH trong BTH. Viết được PTHH của một số HCVCSố câuSố điểmTỉ lệ 30,566,67% 0,2533,33% 0,757,5%Chủ đề 2:Hợp chấthữu cơ Phản ứng đặc trưng của liên kết kém bền.- Tính chất hóa học củarượu etylic, etilen và glucozơ. CTPT của saccarozơ.- Ứng dụng của axit axetic.- Nêu được hiện tượng TN của glucozơ.- Phân loại hợp chất hữu cơ và vô cơ- Viết được CTCT của một số chất. Dựa vào TCHH của rượu etylic, axit axetic và glucozơ để nhận biết chúng, viết được PTHH- Dựa vào TCHH của một số HCHH để ứngdụng thích hợp vào cuộc sống. Tính khốilượng của các chất trong PTHH Tínhtoán đểtìm CTPTcủa chấtSố câuSố điểmTỉ lệ 54,548,65% 2,2524,32% 1,516,23 110,80 9,2592,5Tổng sốcâu 10 12 5Tổng sốđiểm 2,5 1,5 10Tỉ lệ 50% 25% 15% 10% 100% Kí duyệt TT Người lập ma trận Võ Ngọc Đoan Trần Thị NguyệtTRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………………Lớp: …………………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2014-2015Môn: Hóa Học 9Thời gian: 45 Mã đề: Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữI. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)Khoanh tròn đáp án đúng trong mỗi câu sau:1. Dung dịch bazơ làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu gì?A. Màu vàng B. Màu xanh C. Màu đỏ D. Màu tím 2. Hợp chất hữu cơ tác dụng được với NaOH: A. CH3 COOH. B. C2 H4 C. C6 H6 D. C2 H5 OH.3. là hợp chất rắn, tan nhiều trong nước, có phản ứng tráng gương. Vậy có công thức phân tử là:A. C12 H22 O11 B. (C6 H10 O5 )n C. C6 H12 O6 D. C6 H64 Dãy các đơn chất kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:A. Mg, Al, Zn. B. Al, Na, K. C. Au, Cu, Ag. D. Fe, Zn, Pb.5. Cho phản ứng: Cx Hy Br2 Cx Hy Br2 Vậy Cx Hy là chất nào? A. CH4 B. C2 H4 C. C6 H6 D. C2 H66. Cặp chất nào sau đây khi phản ứng có sinh ra chất khí:A. dung dịch NaCl và dung dịch AgNO3 B. dung dịch CuSO4 và dung dịch NaOHC. dung dịch K2 CO3 và dung dịch H2 SO4 D. dung dịch BaCl2 và dung dịch Na2 CO3 7. Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là :A. (C6 H10 O5 )n B. C6 H12 O6 C. C12 H22 O11 D. C2 H6 O.8 Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây:A. xà phòng có độ kiềm B. xà phòng trung tínhC. xà phòng có tính axit D. loại nào cũng được.9. Ứng dụng của xenlulozơ:A. giấm ăn pha B. sản xuất axit sunfuricC. làm vật liệu xây dựng D. điều chế nước Javen.10 Hidrocacbon có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng:A. CH4 C2 H5 OH C. CH3 COOH. C2 H4 .11 Để điều chế C2 H2 ta cho chất tác dụng với nước. Vậy là chất nào?A. NaOH B. CaC2 C. Na D. K2 O12. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều:A. điện tích hạt nhân giảm dần B. số lớp ngoài cùng giảm dầnC. điện tích hạt nhân tăng dần D. số lớp giảm dầnII. PHẦN TỰ LUẬN. (7 điểm)Câu (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng sau: rượu etylic, axit axetic và glucozơCâu (1,5điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: C2 H2 C3 H6 Cl2 C2 H5 OHCâu (2,5 điểm) Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 3,36 lít khí CO2 đktc.3.1. Tính khối lượng glucozơ ban đầu. Biết hiệu suất quá trình lên men là 90%.3.2. Cho gam Na tác dụng hết với lượng rượu sinh ra. Tính m.Câu (1 điểm) Để trung hòa 120g dung dịch axit có công thức Cn H2n+1 COOH) có nồng độ 5% cần 50ml dung dịch NaOH 2M.Tìm CTPT của A.Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: Na: 23, H: 1, O: 16, C: 12.....…………HẾT…………....Học sinh không làm bài vào phần này……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên :………………………Lớp: …………………………… KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2014-2015Môn: Hóa Học 9Thời gian: 45 Mã đề: ** Giám thị 1: Số pháchGiám thị 2:………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchBằng số Bằng chữI. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)Khoanh tròn đáp án đúng trong mỗi câu sau:1. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều:A. điện tích hạt nhân giảm dần B. số lớp ngoài cùng giảm dầnC. điện tích hạt nhân tăng dần D. số lớp giảm dần2. Hợp chất hữu cơ tác dụng được với NaOH: A. CH3 COOH. B. C2 H4 C. C6 H6 D. C2 H5 OH.3 Để điều chế C2 H2 ta cho chất tác dụng với nước. Vậy là chất nào?A. NaOH B. CaC2 C. Na D. K2 O4. là hợp chất rắn, tan nhiều trong nước, có phản ứng tráng gương. Vậy có công thức phân tử là:A. C12 H22 O11 B. (C6 H10 O5 )n C. C6 H12 O6 D. C6 H65. Cho phản ứng: Cx Hy Br2 Cx Hy Br2 Vậy Cx Hy là chất nào? A. CH4 B. C2 H4 C. C6 H6 D. C2 H66 Dung dịch bazơ làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu gì?A. Màu vàng B. Màu xanh C. Màu đỏ D. Màu tím 7. Cặp chất nào sau đây khi phản ứng có sinh ra chất khí:A. dung dịch NaCl và dung dịch AgNO3 B. dung dịch CuSO4 và dung dịch NaOHC. dung dịch K2 CO3 và dung dịch H2 SO4 D. dung dịch BaCl2 và dung dịch Na2 CO3 Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây:A. xà phòng có độ kiềm B. xà phòng trung tínhC. xà phòng có tính axit D. loại nào cũng được.9 Dãy các đơn chất kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:A. Mg, Al, Zn. B. Al, Na, K. C. Au, Cu, Ag. D. Fe, Zn, Pb.10. Ứng dụng của xenlulozơ:A. giấm ăn pha B. sản xuất axit sunfuricC. làm vật liệu xây dựng D. điều chế nước Javen.11 Hidrocacbon có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng:A. CH4 C2 H5 OH C. CH3 COOH. C2 H4 .12. Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là :A. (C6 H10 O5 )n B. C6 H12 O6 C. C12 H22 O11 D. C2 H6 O.II. PHẦN TỰ LUẬN. (7 điểm)Câu (1 điểm) Để trung hòa 120g dung dịch axit có công thức Cn H2n+1 COOH) có nồng độ 5% cần 50ml dung dịch NaOH 2M.Tìm CTPT của A.Câu (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng sau: rượu etylic, axit axetic và glucozơCâu (2,5 điểm) Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 3,36 lít khí CO2 đktc.3.1. Tính khối lượng glucozơ ban đầu. Biết hiệu suất quá trình lên men là 90%.3.2. Cho gam Na tác dụng hết với lượng rượu sinh ra. Tính m.Câu (1,5điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: C2 H2 C3 H6 Cl2 C2 H5 OHCho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: Na: 23, H: 1, O: 16, C: 12.....…………HẾT…………....Học sinh không làm bài vào phần này………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN THANG ĐIỂMĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 2015Môn: Hóa học 9Thời gian: 45 phút Mã đề: *I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: điểmCâu 10 11 12Đáp án đúng CII. TỰ LUẬN: điểmCâu Nội dung Điểm1 2- Dùng quỳ tím nhận biết axit axetic: làm quỳ tím đổi màu- Dùng dd AgNO3 /NH3 đun nóng nhẹ nhận biết glucozơ: tạo phản ứng tráng gươngPTHH C6 H12 O6 Ag2 3NH¾¾¾® C6 H12 O7 2Ag -Còn lại là rượu etylic 0,510,52 Viết đúng mỗi CTCT là 0,5đ 1,5- C2 H2 C3 H6 Cl2 CH3 CHCl CH2 Cl C2 H5 OH: CH3 -CH2 -OH3 2,53.1.3.2.20,15COn mol= PTHH: C6 H12 O6 MR¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 0,075mol 0,15mol 0,15molm glucozơ (pt) 0,75.180=13,5gm glucozơ (bđ) =10013, 5. 1590g=PTHH: 2C2 H5 OH 2Na C2 H5 ONa H2 0,15mol 0,15mol natri 0,15.23 =3,45g 1,514 1PTHH: Cx H2x+1 COOH NaOH Cx H2x+1 COONa H2 OTheo PTHH ta có: 5120. 61000, 05.2 0,160,1 60 14 46 60 1AA NaOHAAm gn molM xM= == == =Vậy CTPT của là CH3 COOH 0,250,75Lưu ý: Đáp án thang điểm này có tính chất tham khảo, học sinh giải theo phương phápkhác mà đúng vẫn đạt 100% số điểm.ĐÁP ÁN THANG ĐIỂMĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 2015Môn: Hóa học 9Thời gian: 45 phút Mã đề: **I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: điểmCâu 10 11 12Đáp án đúng AII. TỰ LUẬN: điểmCâu Nội dung Điểm2 2- Dùng quỳ tím nhận biết axit axetic: làm quỳ tím đổi màu- Dùng dd AgNO3 /NH3 đun nóng nhẹ nhận biết glucozơ: tạo phản ứng tráng gươngPTHH C6 H12 O6 Ag2 3NH¾¾¾® C6 H12 O7 2Ag -Còn lại là rượu etylic 0,510,54 Viết đúng mỗi CTCT là 0,5đ 1,5- C2 H2 C3 H6 Cl2 CH3 CHCl CH2 Cl C2 H5 OH: CH3 -CH2 -OH3 2,53.1.3.2.20,15COn mol= PTHH: C6 H12 O6 MR¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 0,075mol 0,15mol 0,15molm glucozơ (pt) 0,75.180=13,5gm glucozơ (bđ) =10013, 5. 1590g=PTHH: 2C2 H5 OH 2Na C2 H5 ONa H2 0,15mol 0,15mol natri 0,15.23 =3,45g 1,511 1PTHH: Cx H2x+1 COOH NaOH Cx H2x+1 COONa H2 OTheo PTHH ta có: 5120. 61000, 05.2 0,160,1 60 14 46 60 1AA NaOHAAm gn molM xM= == == =Vậy CTPT của là CH3 COOH 0,250,75Lưu ý: Đáp án thang điểm này có tính chất tham khảo, học sinh giải theo phương phápkhác mà đúng vẫn đạt 100% số điểm.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến