loading
back to top

đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-09 07:40:16 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 8   

144
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8

đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8

đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8Loading...

Tóm tắt nội dung

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA Năm học 2015 2016A. Trắc nghiệm :( 1,5 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng :Câu Để điều chế 3,36 khí H2 Số gam kim loại Mg tác dụng với dung dịch HCl là.A. 2,4 B. 3,2 C. 3,6 D. 4,8 Câu Thể tích không khí đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1,2 kg là.A. 112 (l) B. 11200 (l) C. 22400 (l) D. 22,4 (l)Câu Nhóm chất đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là:A. SO3 Na2 BaO B. Na2 K2 O, BaO C. CaO, BaO, Li2 D. Cả và Câu Nhóm kim loại đều tác dụng với nước là:A. Ca Na Fe, B. Na Ba, Ca KC. Na Ba Al D. Li Na Cu KCâu 5. Nhóm chất gồm toàn Bazơ là:A. NaOH, H2 SO4 B. Ca(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)3C. KOH, Al(OH)3 FeSO4 D. Cả A, B, CCâu 6. Nhóm chất làm quỳ tím chuyển màu xanh làA. H2 SO4, KOH, Al(OH)3 SO3 Na2 B. Ca(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)3C. NaOH, KOH, Ca(OH)2 Ba(OH)2 C. KOH, Al(OH)3 FeSO4 Câu 7. Nhóm chất đều làm quỳ tím chuyển màu đỏ làA. BaO, Na2 O, CaO B. SO3 P2 O5 N2 O5B. Ca(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH) C. HCl, HNO3 H3 PO4 H2 SO4Câu 8. Dẫn 2,24 khí H2 qua...

Nội dung tài liệu

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA Năm học 2015 2016A. Trắc nghiệm :( 1,5 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng :Câu Để điều chế 3,36 khí H2 Số gam kim loại Mg tác dụng với dung dịch HCl là.A. 2,4 B. 3,2 C. 3,6 D. 4,8 Câu Thể tích không khí đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1,2 kg là.A. 112 (l) B. 11200 (l) C. 22400 (l) D. 22,4 (l)Câu Nhóm chất đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là:A. SO3 Na2 BaO B. Na2 K2 O, BaO C. CaO, BaO, Li2 D. Cả và Câu Nhóm kim loại đều tác dụng với nước là:A. Ca Na Fe, B. Na Ba, Ca KC. Na Ba Al D. Li Na Cu KCâu 5. Nhóm chất gồm toàn Bazơ là:A. NaOH, H2 SO4 B. Ca(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)3C. KOH, Al(OH)3 FeSO4 D. Cả A, B, CCâu 6. Nhóm chất làm quỳ tím chuyển màu xanh làA. H2 SO4, KOH, Al(OH)3 SO3 Na2 B. Ca(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)3C. NaOH, KOH, Ca(OH)2 Ba(OH)2 C. KOH, Al(OH)3 FeSO4 Câu 7. Nhóm chất đều làm quỳ tím chuyển màu đỏ làA. BaO, Na2 O, CaO B. SO3 P2 O5 N2 O5B. Ca(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH) C. HCl, HNO3 H3 PO4 H2 SO4Câu 8. Dẫn 2,24 khí H2 qua ống sứ nung nóng đựng gam CuO. Khối lượng Cu thu được là.A. 3,2 B. 0,32 C. 1,6 D. 2,4 B. Tự luận (8đ)Câu (3 đ) Cho các chất sau: NaOH, CO2 Na2 O, SO2 K, MgO, H2 SO4 CaO, P2 O5 Chất nào tác dụng với nước. Viết PTHH minh họa.Câu (1 đ) a. Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 16 gam CuSO4 Hãy tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ?b. Dung dịch H2 SO4 có nồng độ 14 %. Hãy tính khối lượng H2 SO4 có trong 150 gam dungdịch?Câu (4 đ) Dẫn khí hiđro lấy dư qua 8,1g ZnO nung nóng. a. Tính thể tích khí hiđro cần dùng đktc?b. Tính khối lượng Zn thu được ?c. Cho toàn bộ Zn thu được trên vào 200 gam dung dịch axit clohiđric (HCl) 7,3%. Hãy tính thể tích khí hiđro tạo thành (đktc)?d. Nếu dẫn lượng khí hiđro cần dùng cho phản ứng câu qua 3,24 gam Fex Oy nung nóng thấy phản ứng vừa đủ. Xác định công thức hóa học của Fex Oy Cho Fe 56, 16, =1, Cl 35,5 )BÀI LÀMTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến