loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-07 12:49:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

334
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT ĐĂK LĂKTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 10Thời gian làm bài: 90 phútCâu (2,0 điểm). a/ Tìm tập xác định của hàm số :2 13xyx+=- b/ Cho hàm số22 3y x= có đồ thị là parabol (P). Tìm toạ độ của đỉnh và các giaođiểm với trục tung, trục hoành của (P). Câu (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:a/ 2x+ b/2x 3x- c/ 22 4x x+ -Câu (3,0 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC với A(-1; 1); B(3; 1);C(2; 4)a/ Tính chu vi của tam giác ABC và tính góc giữa hai vectơABuuur, CA uuur b/ Tìm tọa độ trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC.Câu 4. (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có AB và AC 4. Gọi là trung điểm của BC.Tính tích vô hướng.AM CBuuuur uuur .Câu (1,0 điểm). Cho a, b, là số dương sao cho abc 1.Chứng minh rằng: 23a 3c 3b c2(ab bc ca)a c+ ++ ++ +SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1Doc24.vnTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 10Câu Đáp ánĐiểm1 a) (1 ,0 điểm )2 13xyx+=-ĐK 3x x- 0,5TXĐ: ={} 3R 0,5b) (1,0 điểm...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT ĐĂK LĂKTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 10Thời gian làm bài: 90 phútCâu (2,0 điểm). a/ Tìm tập xác định của hàm số :2 13xyx+=- b/ Cho hàm số22 3y x= có đồ thị là parabol (P). Tìm toạ độ của đỉnh và các giaođiểm với trục tung, trục hoành của (P). Câu (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:a/ 2x+ b/2x 3x- c/ 22 4x x+ -Câu (3,0 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC với A(-1; 1); B(3; 1);C(2; 4)a/ Tính chu vi của tam giác ABC và tính góc giữa hai vectơABuuur, CA uuur b/ Tìm tọa độ trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC.Câu 4. (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có AB và AC 4. Gọi là trung điểm của BC.Tính tích vô hướng.AM CBuuuur uuur .Câu (1,0 điểm). Cho a, b, là số dương sao cho abc 1.Chứng minh rằng: 23a 3c 3b c2(ab bc ca)a c+ ++ ++ +SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1Doc24.vnTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN LỚP 10Câu Đáp ánĐiểm1 a) (1 ,0 điểm )2 13xyx+=-ĐK 3x x- 0,5TXĐ: ={} 3R 0,5b) (1,0 điểm (P):22 3y x= -Đỉnh I(1; -4) 0,5Giao điểm với trục Oy là: A(0; -3) 0,25Giao điểm với trục Ox là: B(-1; 0) C(3; 0) 0,252 a) (1,0 điểm )2 2x+ =32 42x x+ =1,0b) (1,0 điểm )2x 3x- (1) ĐK:0x¹0,25(1) 23 17x (n)2x(x 3) 3x 03 17x (n)2é+=êêÞ Þê-=êë 0,75c) (1,0 điểm 22 4x x+ đk: 3x³ -2 22 3) 1) 9x x+ =()3 (a)3 3x xx bé+ =Ûê+ -êë0,25Doc24.vn221133 0( 131( )3 (3 1)9 02( )9xxxa xx nx xx xx lì³ïì- ³³ïìïÛ Û=éí í+ -êîï ï- =-îêï=ëî221313 05 97(b) 13(l)3 (3 1) 189 05 97(n)18xxxx xxx xx xxì£ -ïï-ì- ³£ìéïï +Û Û=í íê+ +îï ïê+ =îïê- -=ïêëîVậy và 9718x- -= là nghiệm của pt 0,250,250,253 a) (2,0 iểm )(4; 0) 4(3; 3) 18 2( 1; 3) 10AB ABAC ACBC BC= == == =uuuruuuruuurVậy chu vi của tam giác ABC là: AB+BC+AC=4 10+ 0,250,250,250,25Ta có: 4( 3) 0( 3) 2cos( ). 24.3 2AB CAAB CAAB CA- -= =uuur uuuruuur uuuur0( 135AB CAÞ =uuur uuur0,50,5b) (1,0 điểm Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm của tam giác ABCTa có: 43 31 423GGxy- +ì= =ïïí+ +ï= =ïî vậy 4( 2)3G 0,5GọH(x; y) là trực tâm của tam giác ABC:. 0. 0AH BC AH BCBH ACBH ACì^ =ìïÞí í^=îïîuuur uuuruuur uuur 0,25Doc24.vnTa có: (x 1; 1)( 1; 3)AHBC= -= -uuuruuurÞ. 1( 1) 3(y 1) 4AH BC y= =uuur uuur (1)Ta có: (x 3; 1)(3; 3)BH yAC= -=uuuruuur. 3( 3) 3(y 1) 4BH AC yÞ =uuur uuur(2)Từ Từ 1) và (2): 43 4x yx y+ =ìí- =î Vậy H(2;2)0,254 Ta có: AB 236ABÞ =uuur và AC 4. 216ACÞ =uuurM là trung điểm của BC. 2AM AB AC= +uuuur uuur uuur .Ta có:2 21 1. )( (36 16) 102 2AM CB AB AC AB AC AB AC= =uuuur uuur uuur uuuur uuur uuur uuur uuur 0,250,75Chứng minh rằng: 23a 3c 3b c2(ab bc ca )a c+ ++ ++ +Doc24.vn5 Ta có:2 22 21 122 2a ba aba ab ab a+ ++ ++ (1) 22 21 322 2a ca aca ac ac a+ ++ ++ (2) 22 21 122 2b cb bcb bc bc b+ ++ ++ (3)Cộng vế theo vế của (1), (2), (3):2 23a 3c 3b 12b 2a 2c 2a 2c 2ba c+ ++ ++ +2 23a 3c 3b 2ac 2bc 2ab ac bc ab2( )b abc 1a c+ +Û =+ +2 23a 3c 3b c2(ab bc ca )a c+ +Û ++ (đpcm) 0,50,250,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến