loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-05 11:56:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 1   

1135
Lượt xem
10
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
KI TRA CU KÌ ỌNĂM 2016 2017ỌL P: (Toán) 40 phútỚH và ọtên: ................................................................................ pớ .......... và tên ch ký GV coi KTọ ữ............................................................................................................................................................................H tên ch ký GV ch KT:ọ ....................................................................................................................Đi bài ki traể phê giáo viênờ ủB ng sằ ng chằ ữI. Tr nghi m: (3 đi m)ắ ể* Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng :ữ ướ ờCâu bé nh trong các 7, 0, 5, 9, là:ố A. B. C. D. 9Câu qu phép tínhế 10 …….. A. B. C. D. 7Câu Đi ch ch là ....... 5ề A. B. C. D. =Câu qu phép tính ……..ế A. 10 B. C. D. 9Câu thích là: 6ố A. B. C. 10 D. 6Câu Các 2, 5, 7, đc theo th bé đn là: ượ ớDoc24.vn A. 7, 5, 4, B. 2, 5, 4, C. 2, 4, 5, D. 2, 3, 4, 5II. lu đi )ự ểBài Tínha, 10 b, 10 8+ ..... ...... ..... ..... ..... ....Bài >, <, .......
Nội dung tài liệu
KI TRA CU KÌ ỌNĂM 2016 2017ỌL P: (Toán) 40 phútỚH và ọtên: ................................................................................ pớ .......... và tên ch ký GV coi KTọ ữ............................................................................................................................................................................H tên ch ký GV ch KT:ọ ....................................................................................................................Đi bài ki traể phê giáo viênờ ủB ng sằ ng chằ ữI. Tr nghi m: (3 đi m)ắ ể* Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng :ữ ướ ờCâu bé nh trong các 7, 0, 5, 9, là:ố A. B. C. D. 9Câu qu phép tínhế 10 …….. A. B. C. D. 7Câu Đi ch ch là ....... 5ề A. B. C. D. =Câu qu phép tính ……..ế A. 10 B. C. D. 9Câu thích là: 6ố A. B. C. 10 D. 6Câu Các 2, 5, 7, đc theo th bé đn là: ượ ớDoc24.vn A. 7, 5, 4, B. 2, 5, 4, C. 2, 4, 5, D. 2, 3, 4, 5II. lu đi )ự ểBài Tínha, 10 b, 10 8+ ..... ...... ..... ..... ..... ....Bài >, <, .... 10 .... ..... .... 1Bài a/ 10 b/ Bài Vi phép tính thích pế Có 10 qu bóngả Cho qu bóngả Còn i: .... qu bóng ?ảDoc24.vn ố* Bi đi và đáp ánể môn Toán kì 1ớ ọPH I:Ầ (3 đi m)ể Khoanh đúng ghi 0,5 đi mỗ ểCâu 1: B; Câu 2: A; Câu 3: C; Câu 4: D; Câu 5: A; Câu 6: CPH IIẦ (7 đi )ểBài 1: đi m):ể Ph aầ (2 đi m) đu phép tính đúng 0,25 đi m, phép tính đúngể ỗ0,5 đi m.ểPh bầ (2 đi m) đúng phép tính đi m, ghi qu không th ng hàng trể ừt đa bài 0,25 đi mố ể(GV ch đi tính đáp án)ấ ựBài 2: (1 đi m)ể đi đúng 0,25 đi m.ỗ GV ch đi tính đáp án)ấ ựBài 3: (1 đi m) ph đi đúng 0,5 đi m. (GV ch đi tính đáp án)ể ựBài 4: đi m)ể Vi đúng phép tính đi m. Tr ng vi đc phép tính đúngế ườ ượnh ng sai qu 0,5 đi m.ư Đáp án: 10 6Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến