loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 trung tâm GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-12-02 07:39:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tin học lớp 11   

182
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 trung tâm GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 trung tâm GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 trung tâm GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾTRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TIN HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Để khởi động Excel:A. Start/Program/Microsoft Office/Microsoft Office Excel 2003B. Alt F4C. Nhấn chuột vào biểu tượng Excel trên màn hìnhD. Ctrl F4Câu 2: Trong Excel, ịa chỉ tuyệt đối có dạng:A. cột dòng B. cột dòng C. ột dòng D. ột dòng Câu Trong Excel, của mỗi cột là:A. 65536 B. 255 C. 256 D. 65535 ôCâu Khi công thức trong A5 là: $B C$ thì khi sao chép đến B6 là:A. $C D$ B. $B D$6 C. $B6 D$ D. $B5 C$5Câu Khi công thức trong A5 là: $B5 $C5 thì khi sao chép đến A6 là:A. $B5 $C5 B. $B6 $C6 C. B6 C6 D. $C$5 $D$5Câu File Excel được lưu với phần mở rộng là:A. *. DOC B. *. MDB C. *. XLS D. *. CADCâu Trong Excel, iểu công thức được bắt đầu bằng dấu:A. B. C. D. ?Câu 8: Chọn phát biểu đúng:A. Trong Excel, các cột được đánh số thứ tự từ đến 65536B. Khi muốn điền dữ liệu kiểu công thức vào ta gõ dấu trước công thức đóC. Trong Excel, có thể chọn các vùng...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾTRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TIN HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Để khởi động Excel:A. Start/Program/Microsoft Office/Microsoft Office Excel 2003B. Alt F4C. Nhấn chuột vào biểu tượng Excel trên màn hìnhD. Ctrl F4Câu 2: Trong Excel, ịa chỉ tuyệt đối có dạng:A. cột dòng B. cột dòng C. ột dòng D. ột dòng Câu Trong Excel, của mỗi cột là:A. 65536 B. 255 C. 256 D. 65535 ôCâu Khi công thức trong A5 là: $B C$ thì khi sao chép đến B6 là:A. $C D$ B. $B D$6 C. $B6 D$ D. $B5 C$5Câu Khi công thức trong A5 là: $B5 $C5 thì khi sao chép đến A6 là:A. $B5 $C5 B. $B6 $C6 C. B6 C6 D. $C$5 $D$5Câu File Excel được lưu với phần mở rộng là:A. *. DOC B. *. MDB C. *. XLS D. *. CADCâu Trong Excel, iểu công thức được bắt đầu bằng dấu:A. B. C. D. ?Câu 8: Chọn phát biểu đúng:A. Trong Excel, các cột được đánh số thứ tự từ đến 65536B. Khi muốn điền dữ liệu kiểu công thức vào ta gõ dấu trước công thức đóC. Trong Excel, có thể chọn các vùng không liên tụcD. Trong một bảng tính Excel có 246 hàngCâu Trong Excel iểu định dạng nào sau đây là đúng:A. h-mm B. h:mm:ss C. h/mm/ss D. h-mm-ssCâu 0: Công thức định dạng dữ liệu ngày tháng năm theo kiểu người Việt, năm được thểhiện số:Doc24.vnA. dd/mm/yyyy B. mm/dd/yyyy C.dd: mm: yyyy D. dd-mm-yyCâu 11 Trong Excel, di chuyển dữ liệu ta nhấn:A. Ctrl B. Ctrl C. Ctrl D. Ctrl ZCâu 12 Để mở hộp thoại Replace, ta nhấn:A. Ctrl B. Ctrl C. Ctrl D. Ctrl HCâu 13 Để tìm kiếm dữ liệu, ta gõ nội dung cần tìm ở:A. Look in B. Replace with C. Search D. Find what Câu 14 Trong Excel, uốn xóa khối lựa chọn và đẩy các bên phải sang, ta chọn:A. Shift Cell Left B. Shift Cell RightC. Shift Cell Up D. Entire ColumnCâu 15 Trong Excel uốn chèn một hàng vào giữa hàng thứ và hàng thứ thực hiện:A. Chọn một trong hàng thứ /Phải chuột/Insert/Shift Cell Down B. Chọn một trong hàng thứ /Phải chuột/Insert/Entire Column C. Chọn một trong hàng thứ /Phải chuột/Insert/Shift Cell Right D. Chọn một trong hàng thứ /Phải chuột/Insert/Entire RowCâu 16. Trong Excel tính tổng các giá trị, ta dùng hàm:A. Sum B. Average C. Mod D. IntCâu 17. Trong Excel àm Hlookup có nghĩa là:A. tìm theo hàng,cột B. Dò tìm theo hàngC. tìm theo cột D. tìmCâu 18. Kết quả của hàm Count( “a”, “b”, 5, “c”,2 trong Excel là:A. B. C. D. 7Câu 19. Các hàm sau, hàm nào dùng để nối chuỗi:A. Right B. Mid C. Left D. ConcatenateCâu 20. Để sắp xếp thứ hạng cho một cột số bất kỳ nào đó, ta dùng hàm:A. Count B. Max C. Rank D. MinCâu 21. Chọn phát biểu sai:A. Địa chỉ tuyệt đối là loại địa chỉ có thể thay đổi thành phần cột hoặc hàng trong quátrình sao chép công chức.Doc24.vnB. Một bài toán nếu chỉ có một bảng dữ liệu thì sẽ không sử dụng đến hàm VLOOKUP vàHLOOKUPC. Nếu có điều kiện thì có (N-1) hàm IF lồng vào nhauD. Giá trị chuỗi trong Excel được đặt trong dấu nháy kép.Câu 22. Chọn phát biểu đúng:A. Trong Excel, các cột được đánh số thứ tự từ đến 65536.B. Khi muốn điền dữ liệu kiểu công thức vào ta gõ dấu trước công thức đó.C. Trong Excel, không thể chọn (quét khối) các vùng không liên tục.D. Để thoát khỏi Excel ta ấn Alt F4/kích Close/vào File chọn Exit.Câu 23. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round 149 78,1 là: A. 50 B. 49C. 49,5 D. 149 ,4Câu 24 Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round( 149 4578,1 là: A. 50 B. 49,4 C. 49,5 D. 149Câu 25. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Right(Left(“KIEM TRA TIET”,4),2) là:A. KIEM B. ET C. TIET D. EMCâu 26. Trong Excel àm Sum(Int(14.3),2) cho kết quả bằng:A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 Câu 27: Trong Excel, để tạo biểu đồ ta sử dụng lệnh:A. Edit/Chart B. View/ChartC. Insert/Chart D. ChartCâu 28. Trong Excel hiển thị thanh công cụ Chart, ta thực hiện lệnh:A. View/Toolbar/Chart B. Insert/ChartC. Insert/Toolbar/Chart D. View/ChartCâu 29. Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, ta chọn:A. FormatSort B. DataSort C. InsertSort D. EditSortCâu 30 Trong Excel lọc dữ liệu tự động ta chọn khối dữ liệu cần lọc, sau đó:A. Format Filter B. ViewFilterAutoFilterC. VewAutoFilter D. DataFilterAutoFilterDoc24.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIN HỌC LỚP 11Câu 10 11 12 13 14 15Đ/A DCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đ/A DTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến