loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 4

Chia sẻ: nguyenhaiy397@gmail.com | Ngày: 2018-10-19 19:29:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 4   

166
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 4

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 4

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 4
Tóm tắt nội dung

THI KỲ 4Ề ỚTRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG AKhối lớp ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IMÔN: TIẾNG VIỆTNăm học: 2017 2018A. Kiểm tra đọc và kiến thức Tiếng ViệtI. Kiểm tra đọc thành tiếng:Kiểm tra đọc bài:– Đoạn bài: “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi– Đoạn bài: Người tìm đường lên các vì sao– Đoạn bài: Chú Đất NungII. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng ViệtĐọc thầm bài “Ông Trạng thả diều” và viết lại câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:1) Nguyễn Hiền sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như thế nào?: (M1)a. Gia đình giầu cób. Gia đình nghèo khóc. Gia đình buôn bánd. Gia đình cán bộ2) Lúc nhỏ Nguyễn Hiền đã biết làm đồ chơi gì để chơi? (M1)a. Làm diềub. Làm tôc. Làm máy bayd. Làm con rối3) Mỗi lần có kỳ thi trường, Nguyễn Hiền làm bài thi vào đâu để xin thầy chấm hộ: (M2)a. Giấy kiểm trab. Giấy dóc. Lá chuốid. Lưng trâu4) Vua mở khoa thi, Nguyễn Hiền đã đạt được kết quả như thế nào? (M2)a. Đỗ Đại họcb. Đỗ Bảng nhãnc. Đỗ Trạng nguyênd. Đỗ Tú tài5) Vì sao các bài thi của Nguyễn Hiền vượt xa các học trò...

Nội dung tài liệu

THI KỲ 4Ề ỚTRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG AKhối lớp ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IMÔN: TIẾNG VIỆTNăm học: 2017 2018A. Kiểm tra đọc và kiến thức Tiếng ViệtI. Kiểm tra đọc thành tiếng:Kiểm tra đọc bài:– Đoạn bài: “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi– Đoạn bài: Người tìm đường lên các vì sao– Đoạn bài: Chú Đất NungII. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng ViệtĐọc thầm bài “Ông Trạng thả diều” và viết lại câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:1) Nguyễn Hiền sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như thế nào?: (M1)a. Gia đình giầu cób. Gia đình nghèo khóc. Gia đình buôn bánd. Gia đình cán bộ2) Lúc nhỏ Nguyễn Hiền đã biết làm đồ chơi gì để chơi? (M1)a. Làm diềub. Làm tôc. Làm máy bayd. Làm con rối3) Mỗi lần có kỳ thi trường, Nguyễn Hiền làm bài thi vào đâu để xin thầy chấm hộ: (M2)a. Giấy kiểm trab. Giấy dóc. Lá chuốid. Lưng trâu4) Vua mở khoa thi, Nguyễn Hiền đã đạt được kết quả như thế nào? (M2)a. Đỗ Đại họcb. Đỗ Bảng nhãnc. Đỗ Trạng nguyênd. Đỗ Tú tài5) Vì sao các bài thi của Nguyễn Hiền vượt xa các học trò khác của thầy? Hãy ghi lại câu trả lời của em. (M3)ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1MÔN: TOÁN LỚP 4NĂM HỌC: 2017- 2018I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số trong số trong số 83 574 làA. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép cộng 572863 280192 là:A. 852955 B. 850955 C. 853055 D. 852055Câu 3: (0,5 điểm) Kết quả của phép trừ 728035 49382 là:A. 678653 B. 234215 C. 235215 D. 678753Câu 4: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 307 40 là:A. 12190 B. 12280 C. 2280 D. 12290Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép chia 672 21 là:A. 22 B. 23 C.32 D. 42Câu 6: (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:A. 12 B. 102 C. 112 D. 510Câu 7: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m 29dm =…. dm là:A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69Câu (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm tấn 75kg =…..kg là:A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075Câu 9: (1 điểm) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhậta. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….b. Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ……II. PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm):Câu 1: (1điểm) Đặt tính rồi tính:a) 8627 903 b) 41535 195Câu (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:876 85 876 75Câu (1đ) Tính giá trị biểu thức(2100 45 1537 249Câu 4: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.a, Tính chu vi mảnh đất đó?b, Tính diện tích mảnh đất đó?***** HẾT ******ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢIPhần I. Trắc nghiệm (5đ): Mỗi khoanh tròn đúng được 0,5 điểm(Câu 9: 1đ)ượCâu 1: Câu 5: CCâu 2: Câu 6: BCâu 3: Câu 7: ACâu 4: Câu 8: DCâu 9: a, AB; DC; b, ADPhần II. Tự luận (5đ)Câu (0,5đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:876 85 876 75= 876 (85 75)= 876 10= 8760Câu 3: (1 đ)(2100 45) 1537 249= 2145 1537 249= 8580 1537 249= 10117 249= 9868Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)(270 56) 163 (m) (0,25đ)Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)163 56 107 (m) (0,25đ)Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)(163 107) 540 (m) (0,25đ)Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là (0,25đ)163 107 17441 (m2) (0,25đ)Đáp số: P: 540 (0,25đ)S: 17441m 21. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước trả lời đúng: Số năm trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:A. 002 400 B.5 020 420 C.502 420 D.540 2402. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước trả lời đúng Số nào trong các số sau số có chữ số biểu thị cho 7000?A. 83574 B.28697 C.17832 D.90286 3: (1 điểm) Số chia hết cho 2,3,5,9 là:A. 230 679 B.326 775 C.1780 967 D.179 1904: (1 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của yến kg …… kg là:A. 65 kg B. 650 kg C. 6005 kg D. 605 kg5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:a, 137 485 21 706 b, 654 135 147 0616: (2 điểm) Tìm xa, 3581 5621 b, 835 432C, 515 d, 15 53707: (1 điểm) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.Biết chiều dài là 25 cm, chiều rộng là 13 cm.8: điểm) Trung bình cộng của hai số là 103. Tìm hai số đó, biết số lớn hơn số bé là 28 đơn vị.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN LỚP 4KIỂM TRA CUỐI KỲ (2015-2016)Phần I. Trắc nghiệmCâu Câu Câu Câu Câu 4Đáp án AĐiểm 1Phân II. Tự luậnCâu 5: điểm Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.317485 21706 159191 654135 147061 507074Câu 6: điểm Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểma, 3581 5621 b, 835 432x 5621 3581 432 335x 2040 767c, 515 d, 15 5370x 515 5370 15 105 80550Câu 7: (1 điểm)Diện tích hình chữ nhật ABCD là: (0,25đ)25 13 325 (m 2) (0,5đ)Đáp số 325 (0,25đ)Câu 8: điểm:Trung bình cộng của hai số là: (0,25đ)103 206 (0,5đ)Số lớn là: (206 28) 217 (0,5đ)Số bé là: (206 28) 89 (0,5đ)Đáp số: Số lớn 217 Số bé: 89 (0,25đ)Đ thi kì môn Ti ng Vi tề năm 2015Đề thi gồm có phần: Đọc hiểu; Viết; ĐọcĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2015 2016Môn Tiếng Việt (đọc hiểu) lớp 4Thời gian 30 phút (không kể thời gian giao đề)Đọc thầm bài văn sau:Trung thu độc lập Đêm nay anh đứng gác trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi thân thiết của các em…Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em soi sáng những ống khối nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.Trăng đêm nay sáng quá! Trăng mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em vui Tết Trung thu độc lập đầu tiên và anh mong ước ngày mai đây, nhưng tết trung thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em.THÉP MỚI Khoanh tròn chữ cái trước trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:1. 0.5 Đối với thiếu nhi, Tết trung thu có gì vui ?A. Tết trung thu là ngày các em thiếu nhi được nghỉ học.ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM 2016MÔN: TIẾNG ANH LỚP 4Th gian làm bài 40 phútờPhần 1: Nghe hiểu10 câu 10 điểmBài tập 1: Em hãy nghe đoạn văn và khoanh tròn chữ cái A,B hoặc tươngứng với mỗi từ phù hợp mỗi chỗ trống trong các câu sau.1.This gift is _______- you.A.for B.is C.on2.Would you like ______- banana?A.a B.an C.one3._____- old are yo u?

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến