loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-05 15:45:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi ngữ văn lớp 7   

569
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀOỤT OẠTH Xà NINHỊ HÒAĐ KI TRA HKI NĂM 2016­2017Ề ỌMôn: NG VĂN 7Ữ ớTh gian làm bài: 90 phút (Không tính th gian phátờ ờđ)ềCâu 1: (3,0 đi mể)1.a) Văn “Cu chia tay nh ng con búp bê” Khánh Hoài đc theo ngôi thả ượ ứm y? Đó là ai?ấ ủb) Có cu chia tay đc trong văn n? Đó là nh ng vi (cu chia tay)ấ ượ ộnào?c) Qua câu chuy này, tác gi mu nh đn ng đi gì?ệ ườ ề2.a) Chép thu lòng bài th “C nh khuya”.ộ ảb) Tác gi bài th là ai? Sáng tác năm nào? đâu? Theo th th gì?ả ơCâu 2: (2,0 đi mể)a) Ch ra các phép tu đc tác gi ng trong bài th “C nh khuya”.ỉ ượ ảb) Nêu tác ng ngh thu các phép tu đó.ụ ừCâu 3: (5,0 đi mể)T các văn “M tôi”, “Nh ng câu hát tình gia đình”, “B đn ch nhà”ừ ơtrong sách Ng văn 7, t, em hãy phát bi nh ng suy nghĩ và tình em vữ ềh nh phúc khi đc ng gi tình yêu th ng ng i.ạ ượ ươ ườB CHÍNHẢB CHÍNHẢDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN NG VĂN 7Ề ỚCâuĐáp ánĐi mể11. a) Văn “Cu chia tay nh ng con búp bê” Khánh Hoài: ủ­ Đc theo ngôi th nh t, ng “tôi”. ượ ư­ Đó là Thành (anh trai...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀOỤT OẠTH Xà NINHỊ HÒAĐ KI TRA HKI NĂM 2016­2017Ề ỌMôn: NG VĂN 7Ữ ớTh gian làm bài: 90 phút (Không tính th gian phátờ ờđ)ềCâu 1: (3,0 đi mể)1.a) Văn “Cu chia tay nh ng con búp bê” Khánh Hoài đc theo ngôi thả ượ ứm y? Đó là ai?ấ ủb) Có cu chia tay đc trong văn n? Đó là nh ng vi (cu chia tay)ấ ượ ộnào?c) Qua câu chuy này, tác gi mu nh đn ng đi gì?ệ ườ ề2.a) Chép thu lòng bài th “C nh khuya”.ộ ảb) Tác gi bài th là ai? Sáng tác năm nào? đâu? Theo th th gì?ả ơCâu 2: (2,0 đi mể)a) Ch ra các phép tu đc tác gi ng trong bài th “C nh khuya”.ỉ ượ ảb) Nêu tác ng ngh thu các phép tu đó.ụ ừCâu 3: (5,0 đi mể)T các văn “M tôi”, “Nh ng câu hát tình gia đình”, “B đn ch nhà”ừ ơtrong sách Ng văn 7, t, em hãy phát bi nh ng suy nghĩ và tình em vữ ềh nh phúc khi đc ng gi tình yêu th ng ng i.ạ ượ ươ ườB CHÍNHẢB CHÍNHẢDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN NG VĂN 7Ề ỚCâuĐáp ánĐi mể11. a) Văn “Cu chia tay nh ng con búp bê” Khánh Hoài: ủ­ Đc theo ngôi th nh t, ng “tôi”. ượ ư­ Đó là Thành (anh trai Th y)ờ ủ0,5­ đa: ốNêu đúng các chi ti yêu ầ0,5­ ch đa: ốSai, thi chi ti t: ­ế 0,25 0,25­ Không đt: ạKhông đúng nào ho không trình bày.ặ0b) Có ba vi (cu chia tay) đc trong văn n. Đó là:ự ượ ả­ Chia tay búp bê.­ Chia tay c.ớ ọ­ Chia tay anh em.0,5­ đa: nêu đúng các ý.ứ ố0,5­ ch đa: nêu sai ho thi ý: 0,25ứ ế0,25­ Không đt: ch đúng chi ti ho không trình bàyạ ặ0HS có th ghi thêm chia tay mể nh ng không cho đi vì trong văn nư ảkhông vi cu chia tay này)ể ộc) Qua câu chuy n, tác gi mu đn ng đc:ệ ườ ọ­ gia đình là vô cùng quý giá và quan tr ng.ổ ọ­ ng hãy và gi gìn, không nên vì lý do gì làm nọ ườ ổh đn nh ng tình nhiên, trong sáng trong tâm con tr .ạ ẻ0,5­ đa: ốNêu đúng ý0,5­ ch đa: ốCh đúng ýỉ0,25­ Không đt: ạNh n, không trình bàyầ ẫ0Doc24.vn2. a) Chép thu lòng bài th “C nh khuya”:ộ Ti ng su trong nh ti ng hát xa,ế Trăng ng th bóng ng hoa.ồ nh khuya nh ng ch ng ,ả ườ Ch ng vì lo nhà.ư ướ1,0­ đa: Chép đ, đúng, không sai chính (không uứ ấcâu)1,0­ ch đa: thi u, sai/1 ch (b ng nào): ­ứ 0,250,25 ­0,75­ Không đt: ạThi u, sai tr lênế ở0b)­ Tác gi bài th là Chí Minh.ả ồ­ Sáng tác năm 1947.­ chi khu Vi c.Ở ắ­ Th th (th ngôn) tuy Đng lu (ho tuy cú Đng lu t)ể ườ ườ ậ0,5­ đa: ốNêu đúng chi ti t.ế0,5­ ch đa: ốĐúng chi ti t.ế0,25­ Không đt: ạĐúng chi ti ho không trình bàyế ặ02a) Ch ra các phép tu đc tác gi ng trong bài th “C nhỉ ượ ảkhuya”:­ So sánh: Ti ng su trong ốnhư ti ng hát xaế+ nh khuya ảnhư ng ch ngẽ ườ ủ­ Đi ng ữ+ Trăng ngồ th bóng ụl ngồ hoa.+ nh khuya nh ng ườch ngư ủ,Ch ngư vì lo nhà.ỗ ướ1,0­ đa: ốĐ, đúng phép tu tủ ừ1,0­ ch đa: ốSai, thi phép tu 0,25ế đi mể0,25 ­0,75Doc24.vn­ Không đt: ạKhông đúng phép tu nào ho không trình bàyừ ặ0b) Tác ng: (g ý)ụ So sánh ti ng su ti ng hát làm cho ti ng su tr nên gũiế ầh n, thân con ng n. Âm thanh trong tr o, tô đm thêm sơ ườ ựthanh ng đêm khuya.ắ ủ­ Hai “l ng” đc trong câu th đã nên tranh có nhi uừ ượ ềt ng, nhi p, nhi đng nét hình kh i. Ánh trăng bao trùm, ngầ ườ ồvào nh ng vòm cây th ánh trăng, bóng cây ng vào hoa làm choữ ồc nh tr nên huy n.ả ơ­ nh khuya đp nh nh tranh th tình, khi choả ếthi nhân ch th ng tình yêu thiên nhiên nhà th .ư ơ­ “ch ng đc tr ti chi sâu tâm tr ng aừ ượ ủnhà th Chí Minh th hi lòng yêu sâu ng và phong tháiơ ướ ặung dung, quan Ng i.ạ ườ1,0­ đa: ốTrình bày các dung trênố ộ1,0­ ch đa: ốNêu chung chung, ch rõ ràng, đy đ.ư ủ0,25 ­0,75­ Không đt: ạRt sài ho không trình bày.ấ ặ0Doc24.vn31. Yêu chung:ầ­ ng đ: Văn bi m.ạ ả­ dung tr ng tâm:ộ ọ+ Tình gi nh ng ng thân đc th hi trong các văn nả ườ ượ ảb n: “M tôi”, “Nh ng câu hát tình gia đình”, “B đn ch iả ơnhà” trong sách Ng văn 7, t.ữ ộ+ Nh ng suy nghĩ và tình em nh phúc đc ng gi aữ ượ ữtình yêu th ng ng i.ươ ườ­ năng:ỹ+ bi gián ti (qua ...) và bi tr ti (tr cế ựti nói lên nh ng suy nghĩ, tình mình) nh ng ng y.ế ườ ấ+ Bi cách trình bày bài văn bi m, bi ng ngu li uế ệt các văn và cu ng chính mình ho ng iừ ườ2. Đáp án và bi đi m: ể(Dàn bài ý)ợa) bài:ở­ Gi thi tài các văn n: “M tôi”, “Nh ng câu hát vớ ềtình gia đình”, “B đn ch nhà”: tình gia đình đc bi làả ệtình tình bè đng sâu c.ẹ ắ­ Nh ng suy nghĩ và tình em nh phúc đc ng gi aữ ượ ữtình yêu th ng ng i: ni nh phúc thiêng liêng, bi tươ ườ ếtrân tr ng.ọ0,5­ đa: ốTh hi đúng yêu u, bi cách t, gi thi uự ệ0,5­ ch đa: ốNêu chung chung0,25­ Không đt: ạNh n, không trình bàyầ ẫ0b) Thân bài:Doc24.vnb.1. Tình gi nh ng ng thân đc th hi qua các vănả ườ ượ ệb ả“M tôi”, “Nh ng câu hát tình gia đình”, “B đnẹ ếch nhà”:ơ­ Tình gia đình ru th đc bi là tình con thiêng liêng,ả ẹtha thi t.ế­ Tình chân thành, đng.ạ ộ1,0­ đa: ốNêu đc nghĩa các văn trên; th hi đc hi uượ ượ ểbi và xúc đi tác ph văn c.ế ọ1,0­ ch đa: ốNi dung sài, ch đt yêu trên ho iộ ộdung, ho năng di đt.ặ ạ0,25 ­0,75­ Không đt: ạNh n, không trình bày.ầ ẫ0b.2. Nh ng suy nghĩ và tình em nh phúc khi đcữ ượs ng gi tình yêu th ng ng i:ố ươ ườ­ Nh ng ni sâu nh mình th hi tình thi tha,ữ ếc đng gi nh ng ng thân; đó là ni vui nh phúc lao,ả ườ ớkhông th phai …ể ờ­ Tình yêu th ng ng dành cho mình, nh ng tình nươ ườ ầđc nâng niu, gìn gi …ượ ữ­ Ni nh phúc đc ng gi tình yêu th ng ng sề ượ ươ ườ ẽtr thành đng giúp con ng qua khó khăn, gian kh đở ườ ượ ểv lên phía tr c…ươ ướ3,0­ đa: ốNêu đc các trên; nghĩ chân thành, năng di nượ ễđt t; bi miêu làm cho bi m.ạ ả3,0­ ch đa: ốNi dung sài, ch đt yêu trên ho iộ ộdung ho năng di đt. ạ0,5 ­2,75­ Không đt: ạNh n, không trình bày.ầ ẫ0c) bài: ếBài em vi ph bi yêu th ng, trân tr ngọ ươ ọnh ng ng thân mình.ữ ườ ủ0,5­ đa: ốĐt dung trên, di đt t. ố0,5­ ch đa: ốNêu chung chung, sàiơ0,25Doc24.vn­ Không đt: ạKhông trình bày0L ý:ư di đt ch t, bài vi ch đt đi ng ph n. ầĐây ch là ý, tùy theo bài làm HS mà giáo viên linh ho t, đnh đi nh ng khôngỉ ưv khung quy đnh.ượ ịTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến