loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016

Chia sẻ: hoanggam | Ngày: 2016-10-12 13:51:43 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 8   

1249
Lượt xem
18
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GD ĐT BÀU BÀNGTRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ THI KIỂM TRA CHẤT HỌC KÌ IMÔN: HOÁ HỌC LỚP: 8Năm học: 2015 -2016Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)A/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng nhất (2 điểm).Câu Trong cùng một điều kiện, hai chất khí có thể tích bằng nhau thì: A. Khối lượng bằng nhau. B. Số mol bằng nhau. C. Số phân tử bằng nhau. D. Cả B, đều đúng.Câu 2: Dãy các công thức hóa học nào sau đây đều là hợp chất? A. O2 H2, SO2 B. Cl2 H2 O2 C. CO2 CaO, H2 O. D. Al, CO2 HCl.Câu 3: Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố có hóa trị II và nhóm (OH) có hóa trị là: A. X2 OH. B. XOH. C. X(OH)2 D. X(OH)3 .Câu 4: Quá trình nào sau đây là hiện tượng vật lí?A. Rượu để lâu trong không khí bị chua.B. Lưu huỳnh cháy tạo ra chất khí có mùi hắc. C. Sắt để trong không khí ẩm bị gỉ. D. Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.Câu 5: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi gì?a) Sự thay đổi liên kết giữa các...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GD ĐT BÀU BÀNGTRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ THI KIỂM TRA CHẤT HỌC KÌ IMÔN: HOÁ HỌC LỚP: 8Năm học: 2015 -2016Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)A/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng nhất (2 điểm).Câu Trong cùng một điều kiện, hai chất khí có thể tích bằng nhau thì: A. Khối lượng bằng nhau. B. Số mol bằng nhau. C. Số phân tử bằng nhau. D. Cả B, đều đúng.Câu 2: Dãy các công thức hóa học nào sau đây đều là hợp chất? A. O2 H2, SO2 B. Cl2 H2 O2 C. CO2 CaO, H2 O. D. Al, CO2 HCl.Câu 3: Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố có hóa trị II và nhóm (OH) có hóa trị là: A. X2 OH. B. XOH. C. X(OH)2 D. X(OH)3 .Câu 4: Quá trình nào sau đây là hiện tượng vật lí?A. Rượu để lâu trong không khí bị chua.B. Lưu huỳnh cháy tạo ra chất khí có mùi hắc. C. Sắt để trong không khí ẩm bị gỉ. D. Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.Câu 5: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi gì?a) Sự thay đổi liên kết giữa các phân tử.b) Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử.c) Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tố.d) Sự thay đổi liên kết giữa các chất.Câu 6: Thể tích của 0,15 mol khí CO2 (đktc) là: A. 33,6 lít. B. 11,2 lít. C. 6,72 lít. D. 3,36 lít.Câu 7: 0,5 mol O2 chứa bao nhiêu phân tử O2 A. 6. 10 23. B. 0,6. 10 23. C. 3. 10 23. D. 9. 10 23Câu 8: Biết: A/B 1,5 nh ận xét nào sau đây sai? A. Khí nhẹ hơn khí 1,5 lần. B. Khí nặng hơn khí 1,5 lần.Doc24.vnC. MA 1,5.MB D. câu và đúng.II. Hãy điền chữ cho câu đúng và chữ cho câu sai vào trong các câu sau (1 điểm) 1. Trong phản ứng hoá học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn. 2. Trong phản ứng hoá học, số phân tử của các chất được bảo toàn. 3. Nước là hợp chất do nguyên tử H2 tạo thành 4. Nguyên tố oxi nhẹ hơn nguyên tố hiđrô B/ TỰ LUẬN (7 điểm):Câu (1 điểm): Viết công thức rồi tính:a. Khối lượng của 0,25 mol Fe2 O3 b. Số mol của 4,48 lít khí CH4 (đktc)?Câu (2 điểm): Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ sau?a) Al Cu Cl2 AlCl3 Cu.b) NaOH Fe2 (SO4 )3 Fe(OH)3 Na2 SO4c) MgO HCl MgCl2 H2 Od) Cu(NO3 )2 CuO NO2 O2Câu (4 điểm):e) Tính phần trăm khối lượng của nitơ trong hợp chất N2 O5 và NH4 NO3 .f) Cho khí nhẹ hơn khí là 0,875 lần, biết khí nặng hơn không khí 1,1 lần. Hãy xác địnhkhối lượng mol của khí và khí B?g) Hãy lập công thức hóa học của các hợp chất có 40% S, còn lại là oxi. Khối lượng mol củaX là 80g/mol. Cho: 1; 12; 16; 32; 14; Cl 35,5; Fe= 56. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC NĂM 2015 2016Mức độ nhận thứcDoc24.vnNội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụngmức cao hơnTN TL TN TL TN TL TN TL1. Chất-nguyên tử-phân tử. Biết được thànhphần cấu tạonguyên tử Biết quy tắc hoátrị, hóa trị củanguyên tố tronghợp chất.- Biết phân biệtcông thức hóa họccủa đơn chất vàhợp chất.Số câu: 1Số điểm: 0,25đ2. Phản ứng hóa học. Nhận biết hiện tượng vật lý. Biết lập PTHH của phản ứng.- Hiểu được Định luật BTKL. Vận dụng đượcĐịnh luật BTKL.Số câu hỏi:5 1Số điểm: 3,5 0,5 0,5 0,25 đ3. Mol tính toán hóa học. Định nghĩa vềmol. Xác định được côngthức chuyển đổi giữa lượng chất n, khối lượng chất và thể tích của chất khí (đktc). Tính được thành phần theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.- Xác định được CT của hợp chất. Tính được khối lượng mol của một chất dựa vào tỉ khối, biết trabảng để xác địnhCTHH.Số câu hỏi:5 1Số điểm: 4,5 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 3đ 1đTổng số câu 17 1Tổng số điểm 10 1,25đ 1đ 3đ 0,75đ 3đ 1đPHÒNG GD ĐT BÀU BÀNGTRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA HỌC KÌ MÔN: HOÁ HỌC LỚP Năm học 2015-2016A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):I. (2 điểm) Hãy khoanh tròn các chữ cái A, B, C, cho câu trả lời đúng:Doc24.vnCâu 8Đáp án CĐiểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25II. (1 điểm) Hãy điền chữ cho câu đúng và chữ cho câu sai vào trong các câu sau: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ1.Đ 2.S 3.S 4.SB/ luậ (7 điểm):Câu Đáp án Điểm1 a2 30, 25 160 40( )Fe Om g= 0,5 đb44, 480, 2( )22, 22, 4CHVn mol= =(Ghi đúng công thức được số điểm, tính toán được số điểm) 0,5 đ2 32Al CuCl AlCl Cu ¾¾® 0,5 đb ()()2 43 36NaOH Fe SO Fe OH 3Na SO ¾¾® 0,5 đc MgO 2HCl ¾¾® MgCl2 H2 0,5 đd 2Cu(NO3 )2 ¾¾® 2CuO 4NO2 O2 0,5 đ3 %N trong N2 O52 14% 100 25, 93%108N´= =%N trong NH4 NO32 14% 100 35%80N´= 0,75 đ0,75 đb/1,1 29 1,1 32( )29BB KK BMd mol= Vậy là khí oxi (O2 )/0, 875 0, 875 32 28( )32A AA ABM Md molM= =Vậy là khí nitơ (N2 0,5đ0,5đc Gọi công thức của hợp chất là Sx Oy %Fe =40% %O=60%80 40132 100x´= =´80 60316 100y´= =´Vậy là khí SO3 0,75 đ0,75 đDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến