loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-12 09:51:45 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 11   

215
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútA. Trắc nghiệm (3,0 điểm)Câu 1. Trong phòng thí nghiệm điều chế NH3 bằng cách:A. Nhiệt phân muối NH4 Cl B. Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng C. Đun muối NH4 Cl với dung dịch Ca(OH)2 D. Cho nito tác dụng với hidro Câu 2. Chất nào sau đây là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính?A. B. CO2 C. N2 D. NH3Câu 3. Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau:a. HCl b. HClO c. KOH d. Mg(OH)2 e. CH3 COOH g. Mg(NO3 )2 A. a, b, c, e, B. a, c, d, e. C. b, e, g. D. a, c, gCâu 4. Dãy chất tác dụng được với dung dịch HNO3 loãng là:A. Fe, Pt, BaSO4 Fe3 O4 B. Zn, CuO, Au, CaCO3 C. Mg, Fe(OH)2 S, BaCO3 D. NaCl, Au, C, FeO Câu 5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dd NaOH 1M, sau phản ứngthu được các chất có nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi):A. Na2 CO3 0,2M B. Na2 CO3 0,2M và NaHCO3 0,6 MC. Na2 CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M D. NaHCO3 0,6M Câu 6. Trộn...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútA. Trắc nghiệm (3,0 điểm)Câu 1. Trong phòng thí nghiệm điều chế NH3 bằng cách:A. Nhiệt phân muối NH4 Cl B. Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng C. Đun muối NH4 Cl với dung dịch Ca(OH)2 D. Cho nito tác dụng với hidro Câu 2. Chất nào sau đây là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính?A. B. CO2 C. N2 D. NH3Câu 3. Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau:a. HCl b. HClO c. KOH d. Mg(OH)2 e. CH3 COOH g. Mg(NO3 )2 A. a, b, c, e, B. a, c, d, e. C. b, e, g. D. a, c, gCâu 4. Dãy chất tác dụng được với dung dịch HNO3 loãng là:A. Fe, Pt, BaSO4 Fe3 O4 B. Zn, CuO, Au, CaCO3 C. Mg, Fe(OH)2 S, BaCO3 D. NaCl, Au, C, FeO Câu 5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dd NaOH 1M, sau phản ứngthu được các chất có nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi):A. Na2 CO3 0,2M B. Na2 CO3 0,2M và NaHCO3 0,6 MC. Na2 CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M D. NaHCO3 0,6M Câu 6. Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,3M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu đượcdung dịch X. pH của dung dịch là:A. 1. B. 2. C. 11. D. 12 B. Tự luận (7,0 điểm)Câu (2,5 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)a) Mg HNO3 loãng +1Doc24.vnb) FeS HNO3 loãng c) Al(NO3 )3 NH3 H2 d) BaCO3 HCl Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng c, dCâu (1,5 điểm) .Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêngbiệt sau (Viết các PTHH xảy ra nếu có) Na2 CO3 K3 PO4 NaNO3 NH4 Cl.Câu (3,0 điểm).Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp gồm kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3(vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch và 7,84 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khửduy nhất).a) Tính thành phần về khối lượng mỗi kim loại trong hçn hîp X. (1,5 điểm)b) Cô cạn dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính khốilượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%) (1 ,0 điểm)c) Cho 40,8 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe3 O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch và 1,6 gam kim loại. Côcạn dung dịch thu được gam muối khan. Tính m? (0,5 điểm)(Cho Al 27, Mg 24, 14, 16, 1, Cu 64, Fe =56)Doc24.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 11A. Trắc nghiệm (3 ,0 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểmCâu Câu Câu Câu Câu Câu 6C AB. Tự luận (7 ,0 điểm )Câu 1. (2,5 điểm)Đáp án iểma 4Mg 10HNO3 loãng 4Mg(NO3 )2 N2 5H2 0,5b 10FeS 48HNO3 10Fe(NO3 )3 10H2 SO4 9N2 14H2 0,5c Al(NO3 )3 3NH3 3H2 Al(OH)3 3NH4 NO3 Al 3+ 3NH3 3H2 Al(OH)3 3NH4 0,50,25d BaCO3 +2HCl BaCl2 CO2 H2 BaCO3 +2H Ba 2+ CO2 H2 0,50,25 Mỗi pt đúng được 0,5 điểm (viết đúng sản phẩm không cân bằng được 0,25 iểm )Câu 2. (1,5 điểm).* Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử vào các ống nghiệm riêng biệt có đánh số thứ tự1- tương ứng. (0,25 điểm).* Trình bày được cách nhận biết các chất: 0,5 điểmNH4 Cl Na2 CO3 NaNO3 K3 PO4HClBa(OH)2 (mùi khai) Còn lại trắng* Viết đúng pthh được 0,75 điểm2HCl Na2 CO3 2NaCl CO2 H2 OBa(OH)2 2NH4 Cl BaCl2 2NH3 2H2 O3Ba(OH)2 2K3 PO4 Ba3 (PO4 )2 6KOHCâu 3. (3 ,0 iểm )Đáp án ĐiểmDoc24.vna Al 4HNO3 Al(NO3 )3 NO 2H2 Ox x3Mg 8HNO3 3Mg(NO3 )2 2NO +4 H2 2/3ynNO 7,84/22,4 0,35 molGọi x, lần lượt là số mol của Al và Mgx 2/3y 0,35 => 0,15 mol27x 24y 11,25 => 0,3 mol 0,50,5mAl 0,15.27 4,05g; mMg 0,3.24 7,2g; Al 36% Mg 64% 0,5b 4Al(NO3 )3 0t 2Al2 O3 12NO2 3O2 0,15 0,0752Mg(NO3 )2 0t 2MgO 4NO2 O2 0,3 0,3m rắn 0,075.102 0,3.40 19,65 gam 0,250,250,5c Do kim loại dư nên tạo muối Fe 2+ và Cu 2+. Gọi x, là số mol của Cu vàFe3 O4Ta có: 64x 232y 40,8 1,6 (1) và 2x 2y 0,1.3 (2) Giải hệ (1)và (2)x 0,25; 0,1 => muối 0,25.188 0,1.180.3 101g 0,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến