loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-05 15:00:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 10   

206
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnS GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: Hóa 10ọ(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu (3 đi m):ể Cho các nguyên (z 12); (đthn 17+); (Z 1).ửa Vi hình nguyên X, Y, và ion mà nó thành. ạb. Xác đnh trí X, trong ng tu hoàn (có gi thích)ị ảc Liên hóa gi và Y, và thu lo liên gì? Công th phânế ứt thành? Vi hình thành liên gi chúng.ử ữCâu (3 đi m):ểa. Nguyên nguyên có ng các proton, tron, electron là 40,ử ơtrong đó mang đi nhi không mang đi là 12. Vi kí hi uố ệnguyên .ửb. Xác đnh oxi hóa các nguyên trong các ch và ion sau:ị ấH2 Cl2 NH4 +, Na2 SO4 HNO3 FeCl3 Cu2 S, H2 SO4.Câu (4 đi m):ểCho 19,5 gam kim lo ki (nhóm IA) tác ng 100 gam thu đc 5,6ộ ướ ượlit H2 (đktc).a. Xác đnh tên kim lo i.ị ạb. Tính ng ph trăm ch tan có trong dung ch sau ph ng?ồ ức. trung hòa dung ch sau ph ng bao nhiêu lit dung ch HClể ợ0,5M và H2 SO4 0, 25M. Tính kh ng mu thu đcố ượ ượ ?Cho Cl 35,5 32 16; Na 23 Li 7; Se 79 39....
Nội dung tài liệu
Doc24.vnS GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: Hóa 10ọ(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu (3 đi m):ể Cho các nguyên (z 12); (đthn 17+); (Z 1).ửa Vi hình nguyên X, Y, và ion mà nó thành. ạb. Xác đnh trí X, trong ng tu hoàn (có gi thích)ị ảc Liên hóa gi và Y, và thu lo liên gì? Công th phânế ứt thành? Vi hình thành liên gi chúng.ử ữCâu (3 đi m):ểa. Nguyên nguyên có ng các proton, tron, electron là 40,ử ơtrong đó mang đi nhi không mang đi là 12. Vi kí hi uố ệnguyên .ửb. Xác đnh oxi hóa các nguyên trong các ch và ion sau:ị ấH2 Cl2 NH4 +, Na2 SO4 HNO3 FeCl3 Cu2 S, H2 SO4.Câu (4 đi m):ểCho 19,5 gam kim lo ki (nhóm IA) tác ng 100 gam thu đc 5,6ộ ướ ượlit H2 (đktc).a. Xác đnh tên kim lo i.ị ạb. Tính ng ph trăm ch tan có trong dung ch sau ph ng?ồ ức. trung hòa dung ch sau ph ng bao nhiêu lit dung ch HClể ợ0,5M và H2 SO4 0, 25M. Tính kh ng mu thu đcố ượ ượ ?Cho Cl 35,5 32 16; Na 23 Li 7; Se 79 39. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếThí sinh đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinhọ ……………………...... báo danh: …………………….ốDoc24.vnH NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016­2017ỌMÔN Hóa 10ọCâu 1:a (1,0đ) hình đúngỗ 0,25đb (1,0đ) Xác đnh trí nguyên đúngị 0,5đc là kim lo đi hìnhạ xu ng nh ng 2ướ ườ e­ là phi kim đi hình, xu ng nh eể ướ ậ=> iên hóa gi và là liên ion. CTPT: XYế ế2 (MgCl2 (0,25đ)S đ: ồ2eX 2Y 2+ 2Y  XY2 (0,25đ)* có ngoài cùngở (thi 1e) => 1e góp chungế có 1e ngoài cùngở (thi 1e) => 1e góp chungế ể=> iên hóa gi và là liên ng hóa tr phân cế (0,25đ)Sơ đồ (0,25đ)Câu 2: (1,0đ) pt đúngỗ 0,25đGi hpt đúngả 0,25đVi kí hi nguyên đúng: 0.25đế ửb (2,0đ) Xác đnh oxi hóa nguyên trong ch đúngị 0,25đCâu :a. (2,0đ) Vi pt đúngế 0,5đ Tính đúng mol 0,5đ­ Tìm kim lo Kạ 1,0đDoc24.vnb (1,0đ) Tính kh ng dung ch =119 ượ 0,5đ )­ C%(KOH) 23,53% 0,5đ )c (1,0đ) Vi 2pt đúng: 0,25đếV 0,5 lit 0,25đ )Tính đcượ mmu 40,375ố (0,5đ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến