loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: vndoccom | Ngày: 2016-10-14 08:01:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 10   

269
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢOĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútA TRẮC NGHIỆM: (5 ,0 điểm)Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:A. Trong hợp chất cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử của nguyêntố có độ âm điện nhỏ hơn.B. Liên kết cộng hóa trị có cực được hình thành giữa các nguyên tử giống nhau.C. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng mạnh.D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng yếu.Câu 2: Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo ra hợp chất cộng hóa trị:A. và B. và C. Cl và Cl D. Li và FCâu 3: Phát biểu nào dưới đây không đúng:A. Liên kết ion được hình thành do sự góp chung electron.B. Liên kết ion được hình thành do sự cho và nhận electron.C. Liên kết ion là liên kết giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện >1,7.D. Liên kết ion được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tich tráidấu.Câu 4: Điện hóa trị của Na trong NaCl là:A....
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢOĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútA TRẮC NGHIỆM: (5 ,0 điểm)Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:A. Trong hợp chất cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử của nguyêntố có độ âm điện nhỏ hơn.B. Liên kết cộng hóa trị có cực được hình thành giữa các nguyên tử giống nhau.C. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng mạnh.D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng yếu.Câu 2: Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo ra hợp chất cộng hóa trị:A. và B. và C. Cl và Cl D. Li và FCâu 3: Phát biểu nào dưới đây không đúng:A. Liên kết ion được hình thành do sự góp chung electron.B. Liên kết ion được hình thành do sự cho và nhận electron.C. Liên kết ion là liên kết giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện >1,7.D. Liên kết ion được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tich tráidấu.Câu 4: Điện hóa trị của Na trong NaCl là:A. +1 B. 1+ C. D. 1-Câu 5: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử H2 SO3 S, SO3 H2 lần lượt là:1.+6, +8, +6, -2 B. +4, 0, +6, -2 C.+4, -8, +6, D. +4, 0, +4, -2Câu 6: Phát biểu nào dưới đây đúng:1.Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng B. Số oxi hóa của luôn là +1 trong mọi hợp chấtC. Số oxi hóa của luôn là -2 trong tất cả các hợp chất D. Tổng số oxi hóa các nguyên tố trong ion bằng 0.Câu 7: Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: Fe HNO3 Fe(NO3 )3 NO H2 OĐề số 101Doc24.vnlần lượt là:A. 1, 4, 1, ,1 B. 1, 6, 1, 2, C. 2, 2, 4, 1, D. 1, 4, 1, 1, 2Câu 8: Cho phản ứng sau 3NO2 H2 2HNO3 NO. Trong phản ứng trên, vai trò củaNO2 là:1. Là chất oxi hóa B. Là chất khửC. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khửD. Không là chất oxi hóa, không là chất khửCâu 9: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất khử ?A. 4HCl MnO2 →MnCl2 Cl2 H2 B. 2HCl CuO CuCl2 H2 C. FeO 2HCl FeCl2 2H2 D. Fe(OH)2 2HCl FeCl2 2H2 OCâu 10: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: Cu HNO3 Cu(NO3 )2 NO H2 Olà:A. 25 B. 20 C. 15 D. 30B TỰ LUẬN: (5 ,0 điểm)Bài (2,0 iểm ): Cân bằng phản ứng Oxi hóa khử sau, xác định chất oxi hóa, chất khử,sự oxi hóa, sự khử:Al HNO Al(NO 3) NO 2OBài (3,0 iểm Hòa tan hoàn toàn 7,8 hỗn hợp Mg, Al trong dung dịch HCl thấy tạora 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.a) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. (2 ,0 iểm )b) Hòa tan toàn bộ lượng kim loại trên trong dung dịch HNO3 loãng, tính thể tích khí NOthoát ra đktc. Biết rằng kim loại trên tác dụng với axit sinh ra muối nitrat, khí NO vànước. (1 ,0 iểm )_____ Hết_ ____SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢOĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10Doc24.vnThời gian làm bài: 45 phútA TRẮC NGHIỆM: (5 ,0 điểm)Câu 1: Liên kết cộng hóa trị không có cực được hình thành:A. Do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấuB. Từ một hay nhiềucặp electron dùng chung và cặp electron dùng chung này lệch vềphía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.C. Từ một hay nhiều cặp electronchung và cặp electron dùng chung này không lệch vềphía nguyên tử nào.D. Giữa các kim loại điển hình và các phi kim điển hình.Câu 2: Liên kết ion được tạo thành:A. Giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chungB. Giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung do một nguyên tửbỏ ra.C. Do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấuD. Giữa hai nguyên tử phi kim Câu 3: Cho dãy các chất: N2 H2 NH3 NaCl, HCl, H2 O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉchứa liên kết cộng hóa trị không phân cực là:A. B. C. D. 3Câu 4: Cho phản ứng sau: Mg HNO3 Mg(NO3 )2 NO H2 O. hệ số cân bằng tối giảncủa HNO3 là:A. B. C. D. 10Câu 5: Số oxi hóa của nitơ trong NO, HNO3 NH3 lần lượt là:1. -2, +5, -3 B. +2, +4, +5 C.+2, +5, -3 D.+2, +5, +3Câu 6: Cộng hóa trị của cacbon và oxi trong phân tử CO2 là:A. và B. và -2 C. +4 và -2 D. và 2Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau:a. 4Na O2 2Na2 b. 2Fe(OH)3 Fe2 O3 3H2 OĐề số 102Doc24.vnc. Cl2 2KBr 2KCl Br2 d. N2 3H2 2NH3 Số phản ứng không phải phản ứng oxi hóa khử là:A. B. C. D. 1Câu 8: Cho phản ứng sau 2NO2 H2 HNO3 HNO2 Trong phản ứng trên, vai tròcủa NO2 là:1. Chất oxi hóa B. Chất khửC. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khửD. Không là chất oxi hóa, không là chất khửCâu 9: Cho quá trình sau: 2Fe 1e Fe+ ++ 1. Quá trình trên là quá trình oxi hóa B. Quá trình trên là quá trình khửC. Quá trình trên Fe +3 đóng vai trò là chất khử D. Quá trình trên Fe +2 đóng vai trò là chất oxi hóaCâu 10: Điện hóa trị của trong KCl là: A. +1 B. 1+ C. D. 1-B TỰ LUẬN: (5 ,0 điểm)Bài (2,0 iểm Cân bằng phản ứng Oxi hóa khử sau, xác định chất oxi hóa, chất khử,sự oxi hóa, sự khử:Al HNO3 đ.nóng Al(NO3 )3 NO2 H2 OBài (3,0 iểm ): Hòa tan hoàn toàn gam hỗn hợp bột Cu, Al vào dung dịch HCl thuđược 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch Y.a) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. (2 ,0 iểm )b) Hòa tan toàn bộ lượng kim loại trên trong dung dịch HNO3 loãng, tính thể tích khí NOthoát ra đktc. Biết rằng kim loại trên tác dụng với axit sinh ra muối nitrat, khí NO vànước. (1 ,0 iểm )_____ Hết _____Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến