loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-10-21 14:46:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi giáo dục công dân lớp 11   

1953
Lượt xem
27
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: GDCD LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútI. Ph ần trắc nghiệm (3 ,0 điểm Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án trảlời sau:Câu 1: Hoạt động nào sau đây được coi là lao động? A. Ong đang xây tổ. B. Anh đang xây nhà. C. Chim tha mồi về tổ. D. Hùng đang nghe nhạc. Câu 2: Việc một cơ sở sản xuất không có lãi là do đã vi phạm quy luật cơ bản nào trongsản xuất? A. Quy luật giá trị. B. Quy luật cung cầu. C. Quy luật giá trị thặng dư. D. Quy luật giá cả. Câu 3: Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu: A. Tăng. B. Ổn định. C. Giảm. D. Đứng im. Câu 4: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng vàquyết định nhất là: A. Sức lao động. B. Đối tượng lao động. C. Tư liệu lao động. D. Công cụ lao động. Câu 5: Trên thị trường, sự tác động của nhân tố nào khiến cho giá cả của hàng hóa trởnên cao hoặc thấp hơn so với giá trị A. Cung...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: GDCD LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútI. Ph ần trắc nghiệm (3 ,0 điểm Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án trảlời sau:Câu 1: Hoạt động nào sau đây được coi là lao động? A. Ong đang xây tổ. B. Anh đang xây nhà. C. Chim tha mồi về tổ. D. Hùng đang nghe nhạc. Câu 2: Việc một cơ sở sản xuất không có lãi là do đã vi phạm quy luật cơ bản nào trongsản xuất? A. Quy luật giá trị. B. Quy luật cung cầu. C. Quy luật giá trị thặng dư. D. Quy luật giá cả. Câu 3: Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu: A. Tăng. B. Ổn định. C. Giảm. D. Đứng im. Câu 4: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng vàquyết định nhất là: A. Sức lao động. B. Đối tượng lao động. C. Tư liệu lao động. D. Công cụ lao động. Câu 5: Trên thị trường, sự tác động của nhân tố nào khiến cho giá cả của hàng hóa trởnên cao hoặc thấp hơn so với giá trị A. Cung cầu. B. Người mua nhiều, người bán ít. C. Người mua ít, người bán nhiều.Doc24.vnD. Độc quyền. Câu 6: Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng: A. Đến lưu thông hàng hóa. B. Tiêu cực đến người tiêu dùng. C. Đến quy mô thị trường. D. Đến giá cả thị trường. Câu 7: Theo nội dung của quy luật cung cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trịhàng hóa trong sản xuất khi: A. Cung lớn hơn cầu. B. Cầu giảm, cung tăng. C. Cung nhỏ hơn cầu. D. Cung bằng cầu. Câu 8: Sự tăng trưởng kinh tế là biểu hiện của sự: A. Phát triển kinh tế. B. Tăng trưởng kinh tế. C. Phát triển kinh tế bền vững. D. Tăng trưởng kinh tế bền vững. Câu 9: Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả nước là sự vận dụng quy luậtgiá trị của: A. Người sản xuất. Nhà nước. Doanh nghiệp. Đại lí phân phối sản phẩm. Câu 10: Khi giá cả tăng lên thì cung, cầu sẽ thay đổi như thế nào? A. Cung tăng, cầu tăng. B. Cung tăng, cầu giảm Cung giảm, cầu tăng. Cung bằng cầu. Câu 11: Để sản xuất ra một lưỡi hái cắt lúa, ông phải mất thời gian lao động cá biệt là 3Doc24.vngiờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất lưỡi hái là giờ. Trongtrường hợp này, việc sản xuất của ông sẽ: A. Có thể bù đắp được chi phí. B. Hòa vốn. C. Thua lỗ. Thu được lợi nhuận. Câu 12: Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành: A. Phương thức sản xuất. B. Lực lượng sản xuất. Quá trình sản xuất. Tư liệu sản xuất. II. Ph ần tự luận bài tập tình huống: (7 ,0 điểm Câu 1: Trình bày nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân và gia đình? (1 điểm)Câu 2: Trình bày tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?(2,5 điểm) Câu 3: Trên đường đi học về, An và Giang trông thấy một đàn ong đang xây tổ trên cây.An nói với Giang: “Những con ong kia đang lao động chăm chỉ quá!”. Giang lắc đầu:“Đúng là những con ong đang làm một cái tổ nhưng hành vi xây tổ của bầy ong kia khôngphải là hoạt động lao động”. An quả quyết: “Rõ ràng là những con ong kia đang lao độngrất chăm chỉ sao cậu lại khẳng định là không phải?” Em đồng với kiến của bạn nào?Tại sao? (1 điểm) Câu 4: Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của người sảnxuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? (1 điểm) Thời gian lao động xã hội cần thiết (củamột hàng hóa A)Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: GDCD LỚP 11I. Phần trắc nghiệm1. B2. A3. C4. 5. A6. D7. C8. 9. B10. B11. C12. DII. Phần tự luậnCâu 1:1. Đối với cá nhân: 1,0- Có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no- điều kiện chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ và phát triển toàn diện.2. Đối với gia đình: 0,5- hực hiện tốt các chức năng của gia đình như chức năng kinh tế, chức năng sinh sản… Câu 2:- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa hiện đại hóa là do yêu cầu phải: 1,0+ Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH. 0,25+ Rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ giữa nước ta với các nướctrong khu vực và trên Thế giới. 0,5+ Tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự toàn thắng và phát triển củaCNXH. 0,25- Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa hiện đại hóa. 1,5+ Tạo tiềm lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế xã hội. 0,25+ Tạo điều kiện cho việc củng cố và phát triển quan hệ sản xuất XHC, tăng cường vai tròcủa nhà nước vào mối quan hệ: Công nhân nông dân tri thức. 0,75+ Tạo điều kiên phát triển nên văn hóa tiên tiến mang bản sắc dân tộc. 0,25+ Xây dựng nền kinh tế độc lập, hòa nhập với kinh tế quốc tế, tăng cường tiềm lực anninh quốc phòng. 0,75Câu 3:Doc24.vn- Đồng với kiến của bạn Giang, vì tuy những con ong cũng có những động tác giốngnhư động tác của con người nhưng đó không phải là hoạt động lao động mà là những hoạtbản năng, những hoạt động không có thức của loài vật. 0,75- Lao động là hoạt động bản chất của con người, là tiêu chuẩn để phân biệt con người vớiloài vật. Hoạt động tự giác, có thức, có mục đích, biêt chế tạo ra công cụ lao động làphẩm chất đặc biệt của con người. 75Câu Người thứ 1: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết,thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn mức lợi nhuậntrung bình. 0,5- Người thứ 2: Có thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, thựchiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận trung bình. 0,5- Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, viphạm yêu cầu của quy luật giá trị nên bị thua lỗ. ,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến