loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-11 07:32:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 11   

225
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
THI IỀ ỲMÔN: ĐA LÝ 11ỊTh gian làm bài: 45 phútờCâu (4 đi m).ể Em có nh xét gì bùng dân trên th gi i? Dân tăngậ ốnhanh đn nh ng qu gì kinh xã i?ẫ ộCâu (4 đi m). Cho ng li u:ả ệB ng 6.3. GDP Hoa Kì và châu năm 2004 (t USD)ỉToàn thếgi iớ Hoa Kì Châu Âu Châu Châu Phi Khác 40887,8 11667,5 14146,7 10092,9 790,3 4190,4a. bi thích th hi GDP Hoa Kì so th gi nămẽ ớ2004.b. So sánh GDP Hoa Kì th gi và khu c..ủ ựCâu (2 đi m). Vì sao nói EU là trung tâm kinh hàng đu th gi i?ế ớDoc24.vnH NG CH MƯỚ ẤCâu dungộ Điểm1 Bùng dân th gi i:ổ ớ­ Dân th gi tăng nhanh, nh là sau th XX. Năm 2005,ố ỉdân th gi là 6477 tri ng iố ườ­ bùng dân th gi ch ngu các đang phátự ướtri n. ể­ Các này chi trên 80% dân và 95% dân gia tăng hàng nămướ ốc th gi i.ủ ớ­ gia tăng dân nhanh các đang phát tri ch do giaự ướ ệtăng nhiên cao, giai đo 2001 2005 là 1,5% cao trung bìnhự ức th gi (1,2%) và cao 15 nhóm phát tri (0,1%).ủ ướ ể* qu vi dân tăng nhanhậ ố­ Dân tăng nhanh trong khi đó kinh xã các cònố ướch phát tri đã gây nên ép...
Nội dung tài liệu
THI IỀ ỲMÔN: ĐA LÝ 11ỊTh gian làm bài: 45 phútờCâu (4 đi m).ể Em có nh xét gì bùng dân trên th gi i? Dân tăngậ ốnhanh đn nh ng qu gì kinh xã i?ẫ ộCâu (4 đi m). Cho ng li u:ả ệB ng 6.3. GDP Hoa Kì và châu năm 2004 (t USD)ỉToàn thếgi iớ Hoa Kì Châu Âu Châu Châu Phi Khác 40887,8 11667,5 14146,7 10092,9 790,3 4190,4a. bi thích th hi GDP Hoa Kì so th gi nămẽ ớ2004.b. So sánh GDP Hoa Kì th gi và khu c..ủ ựCâu (2 đi m). Vì sao nói EU là trung tâm kinh hàng đu th gi i?ế ớDoc24.vnH NG CH MƯỚ ẤCâu dungộ Điểm1 Bùng dân th gi i:ổ ớ­ Dân th gi tăng nhanh, nh là sau th XX. Năm 2005,ố ỉdân th gi là 6477 tri ng iố ườ­ bùng dân th gi ch ngu các đang phátự ướtri n. ể­ Các này chi trên 80% dân và 95% dân gia tăng hàng nămướ ốc th gi i.ủ ớ­ gia tăng dân nhanh các đang phát tri ch do giaự ướ ệtăng nhiên cao, giai đo 2001 2005 là 1,5% cao trung bìnhự ức th gi (1,2%) và cao 15 nhóm phát tri (0,1%).ủ ướ ể* qu vi dân tăng nhanhậ ố­ Dân tăng nhanh trong khi đó kinh xã các cònố ướch phát tri đã gây nên ép cho vi khai thác tài nguyên,ậ ệ­ nh ng phát tri kinh xã nâng cao ch ng cu cẢ ưở ượ ộs ng nhân dân (vi làm, nhà giáo c, ,...)ố ế­ Gây nên hi ng nhi môi tr ng.ệ ượ ườ 0.50.50.51.00.50.50.52 a. bi hình tròn.ẽ ồ­ lí li u:ử ệĐn %ơ ịToàn thếgi iớ Hoa Kỳ Châu Âu Châu Châu Phi Khu cựkhác100 28,5 34,6 24,7 1,9 10,3 0.5Doc24.vnV bi đẽ ồYêu u: bi hình trònầ Bi đúng, đ, đp có tên bi đ, ng chú gi i, sể ốli u….ệ( thi tr 0.5 đi mế )b. Nh xétậ­ ng giá tr GDP Hoa Kì cao nh th gi (ổ li ch ng minhố ).­ Giá tr GDP Hoa Kì cao ng GDP châu và châu Phi, nị ầb ng châu Âu và chi 28,5% ng GDP th gi (ằ GDP Hoa Kìủg bao nhiêu so châu Á, châu Phi,...ấ ). (n thi li ch ng tr đi đó)ế 1.51.01.03 EU là trung tâm kinh hàng đu th gi i. ớ­ Dân EU so th gi i: dân EU năm 2005 là 459,7 tri uố ệng chi 7,1% dân th gi i.ườ ớ­ EU là trung tâm kinh n, GDP năm 2004 đt 12690,5 USD, chi 31%ế ếtrong ng giá tr kinh th gi i. Quy mô GDP EU GDP aổ ủHoa Kì và Nh n. ả­ ngành xu phát tri nh EU: ngành xu tô, côngộ ấnghi ch máy,...ệ ạ­ tr ng GDP xu kh trong GDP EU và tr ng xu kh EUỉ ủtrong tr ng xu kh th gi chi cao: tr ng xu kh trongỉ ẩGDP năm 2004 đt 26,5%, trong xu kh th gi đt 37,7%. EU là tạ ổch th ng trên th gi iứ ươ 0.50.50.50.5Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến