loading
back to top

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: hellochao | Ngày: 2016-12-20 13:04:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 10   

2771
Lượt xem
17
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017




Tóm tắt nội dung
Doc24.vnS GD ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 -2017Môn: Địa Lí; Khối: 10Thời gian làm bài 45 phút.PHẦN I: LÍ THUYẾTCâu 1. điểm) Trình bày khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật đai cao Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày cơ cấu dân số theo giới ?Câu điểm) Cho biết ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế xãhội và môi trường ?PHẦN II: KỸ NĂNGCâu ,0 điểm) Dựa vào hình dưới:Kể tên các thành phần của lớp vỏ địa lí theo thứ tự được đánh số trên sơ đồ ?Câu (3,0 điểm Cho bảng số liệu sau:TỈ TRỌNG PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, THỜI KÌ 2005 2013(Đơn vị: )Năm Các châu lụcToàn thếgiới Châu Châu Âu Châu Mĩ Châu Phi Châu ĐạiDương2005 100,0 60,6 11,4 13,7 13,8 0,52013 100,0 60,4 10,5 13,4 15,2 0,5a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục, thời kì 2005 2013( 2,0 điểm)b. Từ biểu đồ rút ra nhận xét. (1,0 điểm)-------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------* Thí...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnS GD ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 -2017Môn: Địa Lí; Khối: 10Thời gian làm bài 45 phút.PHẦN I: LÍ THUYẾTCâu 1. điểm) Trình bày khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật đai cao Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày cơ cấu dân số theo giới ?Câu điểm) Cho biết ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế xãhội và môi trường ?PHẦN II: KỸ NĂNGCâu ,0 điểm) Dựa vào hình dưới:Kể tên các thành phần của lớp vỏ địa lí theo thứ tự được đánh số trên sơ đồ ?Câu (3,0 điểm Cho bảng số liệu sau:TỈ TRỌNG PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, THỜI KÌ 2005 2013(Đơn vị: )Năm Các châu lụcToàn thếgiới Châu Châu Âu Châu Mĩ Châu Phi Châu ĐạiDương2005 100,0 60,6 11,4 13,7 13,8 0,52013 100,0 60,4 10,5 13,4 15,2 0,5a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục, thời kì 2005 2013( 2,0 điểm)b. Từ biểu đồ rút ra nhận xét. (1,0 điểm)-------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------* Thí sinh ghi rõ đề thi (chẵn hay lẻ) của mình vào giấy làm bài và tuyệt đối không được sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên:……………………………………….…………….SBD:………………. ĐỀ LẺDoc24.vnS GD ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 -2017Môn: Địa Lí; Khối: 10Thời gian làm bài 45 phút.PHẦN I: LÍ THUYẾTCâu 1. điểm) Trình bày khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật địa ô? Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày cơ cấu dân số theo tuổi ?Câu điểm) Nêu khái niệm và đặc điểm đô thị hóa PHẦN II: KỸ NĂNGCâu ,0 điểm) Dựa vào hình dưới:Kể tên các thành phần của lớp vỏ địa lí theo thứ tự được đánh số trên sơ đồ ?Câu (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:TỈ TRỌNG PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, THỜI KÌ 2005 2013(Đơn vị: %)Năm Các châu lụcToàn thếgiới Châu Châu Âu Châu Mĩ Châu Phi Châu ĐạiDương2005 100,0 60,6 11,4 13,7 13,8 0,52013 100,0 60,4 10,5 13,4 15,2 0,5a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục, thời kì 2005 2013( 2,0 điểm)b. Từ biểu đồ rút ra nhận xét. (1,0 điểm)-------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------* Thí sinh ghi rõ đề thi (chẵn hay lẻ) của mình vào giấy làm bài và tuyệt đối khôngđược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên:……………………………………….…………….SBD:………………. ĐỀ CHẴNDoc24.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ (NĂM HỌC 2016-2017)MÔN ĐỊA LÝ- KHỐI 10 ĐỀ LẺA LÝ THUYẾT ĐiểmCâu 1: Trình bày khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của uy luật đaicao 1,0A Khái niệm: Quy luật đai cao là sự thay đổi có quy luật của các thành phầntự nhiên theo độ caob. Nguyên nhân: Do sự giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao thay đổi về độ ẩm và lượng mưa vùng núic. Biểu hiện: Sự phân bố của các vành đai đất và thực vật theo độ cao 0,250,250,250,25Câu 2: Trình bày cơ cấu dân số theo giới? 2,0- Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặcso với tổng số dân. Đơn vị tính bằng phần trăm (%)Công thức: Trong đó: TNN Tỉ số giới tính.Dnam Dân số nam.Dnữ Dân số nữ.- Cơ cấu dân số theo giới có sự biến động theo thời gian sự khác nhau từng nước, từng khu vực. những nước phát triển, nữ nhiều hơn nam;- Ngược lại, các nước đang phát triển, nam nhiều hơn nữ. 0,50,50,250,250,250 25Câu 3: Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hộivà môi trường? 2,0* Tích cực:+ Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động+ Làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động+ Thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân các đô thị* Tiêu cực:+ Đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa; không phù hợp, cân đối vớiquá trình công nghiệp hóa việc chuyển cư ạt từ nông thôn ra thành phố sẽlàm cho nông thôn mất đi một phần lớn nhân lực+ Nạn thiếu việc làm, nghèo nàn thành phố, điều kiện sinh hoạt ngày càngthiếu thốn môi trường bị nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều hiện tượngtiêu cực trong xã hội. 0,250,250,250,250,50,5B. KĨ NĂNG 5,0Câu 4: Tên các thành phần của lớp vỏ địa lí theo thứ tự 2,01. Lớp Manti2. Tầng badan Mỗi ýđúngDoc24.vn3. Tầng Granit4. Tầng trầm tích5. Đất và vỏ phong hóa6. Đại dương7. Tầng đối lưu8. Lớp dôn được0,25đ;sai mỗiý trừ0,25đCâu 5: Vẽ biểu đồ 3,0a .- Vẽ biểu đồ tròn bán kính bằng nhau- Vẽ theo chiều kim đồng hồ, đúng, rõ, đẹp có tên biểu đồ, chú thích đầy đủđược trọn điểm- Thiếu trong các yếu tố trừ 0,25 2,0b. Nhận xét:- Tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục có sự thay đổi:+ Châu Phi tăng 1,4%+ Châu Mĩ giảm 0,3%+ Châu giảm 0,2%+ Châu Âu giảm 0,9%+ Châu Đại Dương không thay đổi 1.0ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ (NĂM HỌC 2016-2017)Doc24.vnMÔN ĐỊA LÝ- KHỐI 10 ĐỀ CHẴN A.LÝ THUYẾT Điểm Câu 1: Trình bày khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của uy luật địa ô? 1,0A Khái niệm: Quy luật địa là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tựnhiên và cảnh quan theo kinh độA Nguyên nhân: do sự phân bố đất liền và biển, ại dương làm cho khí hậu ởlục địa bị phân hóa từ đông sang tây, càng vào trung tâm lục địa, tính chất lục địacủa khí hậu càng tăng. Ngoài ra còn do ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến.C Biểu hiện: Sự thay đổi các kiểu thảm thực vật theo kinh độ 0,250,250,250,25 Câu 2: Trình bày cơ cấu dân số theo tuổi? 2,0Cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo nhữngnhóm tuồi nhất định.Ý nghĩa: thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng, phát triển dânsố và nguồn lao động của một quốc gia.Dân số thường chia thành nhóm tuổi: Nhóm dưới tuổi lao động: 14 tuổi+ Nhóm tuổi lao động: 15 -59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)+ Nhóm trên tuổi lao động: 60 tuổi (hoặc 65 tuổi trở lên)Theo Luật lao động Việt Nam, tuổi lao động được quy định đối với nam từ 15đến hết 59 tuổi, với nữ từ 15 đến hết 54 tuổi. 0,250,250,250,250,250,250,5 Câu 3: Nêu khái niệm và đặc điểm đô thị hóa? 2,0Khái niệm: Đô thị hóa là một quá trình kinh tế xã hội Biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cưđô thị- Sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.Đặc điểm:+ Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh+ Dân cư tập trung vào các thành phố lớn, cực lớn+ Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị 0,250,50,250,250,250,250,25 KĨ NĂNG 5,0Câu 4: Tên các thành phần của lớp vỏ địa lí theo thứ tự 2,01. Lớp Manti2. Tầng badan3. Tầng Granit4. Tầng trầm tích5. Đất và vỏ phong hóa6. Đại dương7. Tầng đối lưu8. Lớp dôn Mỗi ýđúngđược0,25đ;saimỗi ýtrừ0,25đCâu 5: Vẽ biểu đồ 3,0a .- Vẽ biểu đồ tròn bán kính bằng nhau 2,0Doc24.vn- Vẽ theo chiều kim đồng hồ, đúng, rõ, đẹp có tên biểu đồ, chú thích đầy đủđược trọn điểm- Thiếu trong các yếu tố trừ 0,25b. Nhận xét:- Tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục có sự thay đổi:+ Châu Phi tăng 1,4%+ Châu Mĩ giảm 0,3%+ Châu giảm 0,2%+ Châu Âu giảm 0,9%+ Châu Đại Dương không thay đổi 1,0Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến