loading
back to top

Đề thi hóa lớp 8

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-24 08:26:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa lớp 8    kiểm tra môn hóa lớp 8   

124
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi hóa lớp 8

Đề thi hóa lớp 8

Đề thi hóa lớp 8Loading...

Tóm tắt nội dung

Trường THCS Trần PhúHọ và tên: ………………Lớp: 8C… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2014 2015Môn: Hóa Học 8Thời gian: 45 Giám thị Số pháchGiám thị 2……………………………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchI. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, hoặc trước các kết quả đúng.1. Khí ... cần cho sự hô hấp của người và động vật.A. hiđro B. oxi C. cacbon đioxit D. clo2. ... là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.A. Dung dịch B. Chất tan C. Độ tan D. Dung môi3. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó …….. chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.A. một B. hai chất trở lên C. nhiều D. một hay nhiều4. Dung dịch bazơ làm quỳ tím thay đổi màu như thế nào?A. Quỳ tím hoá vàng B. Quỳ tím hoá đỏ C. Quỳ tím hoá đen D. Quỳ tím hoá xanh5. Có PTHH 2A 2H2 2AOH H2 trong đó tự chảy ra và bốc cháy khi trên tờ giấy lọc đã thấm nước. Vậy là đơn chất nào?A. B. Cu C. Fe D. Na6. Để thu khí bằng cách đẩy không khí, ta cần đặt ống nghiệm thu thẳng đứng...

Nội dung tài liệu

Trường THCS Trần PhúHọ và tên: ………………Lớp: 8C… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2014 2015Môn: Hóa Học 8Thời gian: 45 Giám thị Số pháchGiám thị 2……………………………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchI. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, hoặc trước các kết quả đúng.1. Khí ... cần cho sự hô hấp của người và động vật.A. hiđro B. oxi C. cacbon đioxit D. clo2. ... là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.A. Dung dịch B. Chất tan C. Độ tan D. Dung môi3. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó …….. chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.A. một B. hai chất trở lên C. nhiều D. một hay nhiều4. Dung dịch bazơ làm quỳ tím thay đổi màu như thế nào?A. Quỳ tím hoá vàng B. Quỳ tím hoá đỏ C. Quỳ tím hoá đen D. Quỳ tím hoá xanh5. Có PTHH 2A 2H2 2AOH H2 trong đó tự chảy ra và bốc cháy khi trên tờ giấy lọc đã thấm nước. Vậy là đơn chất nào?A. B. Cu C. Fe D. Na6. Để thu khí bằng cách đẩy không khí, ta cần đặt ống nghiệm thu thẳng đứng miệng hướng lên. cóCTHH là: A. H2 B. O2 C. NH3 D. CO7. Chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch được gọi là:A. dung dịch B. chất tan C. dung môi D. dung dịch bão hoà 8. Phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu được gọi là A. phản ứng phân huỷ B. phản ứng thế C. phản ứng hóa hợp D. phản ứng oxi hóa khử.9. một nhiệt độ xác định, dung dịch ... là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.A.bão hòa B. chưa bão hòa C. dung môi D. chất tan10. Bazơ nào sau đây tan được trong nước?A. Fe(OH)2 B. Al(OH)3 C. Ba(OH)2 D. Cu(OH)211. Độ tan kí hiệu là A. B. C. D. S.12. Hidro được dùng đểA. nạp vào khí cầu B. duy trì sự cháy C. đốt cháy nhiên liệu D. sản xuất gang thépII. LUẬN điểm )Câu 1: (2 điểm) Thế nào là nồng độ mol của dung dịch? Viết công thức tính nồng độ mol của dung dịch. Câu 2: (1,5 điểm) Viết PTHH ghi rõ điều kiện (nếu có) để hoàn thành chuỗi phản ứng sau: KClO3 )1( O2 )2( P2 O5 )3( H3 PO4Câu 3: (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết chất lỏng đựng trong lọ riêng biệt mất nhãn sau: H2 SO4 KCl, KOH.Câu 4: (1 điểm Hãy trình bày cách pha chế 50 dung dịch KOH 10%? Câu 5: (1 điểm) Cho 6,5g kẽm tác dụng với 98 dung dịch axit sunfuric 20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: K: 39; O: 16; H: 1; Zn: 65; S: 32................................... ........Hết.............................................Bài làm:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến