loading
back to top

Đề thi HKII lý 6 2012

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-25 20:06:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi HKII lý 6 2012    kiểm tra học kì 1 môn lý lớp 6   

135
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi HKII lý 6 2012

Đề thi HKII lý 6 2012

Đề thi HKII lý 6 2012
Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………….Lớp: 6A... KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn: Vật lí Giám thị 1:Giám thị 2: Mã phách............................................................................................................................................................ Điểm Giám khảo Giám khảo Mã phách I. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau(3 đ):Câu 1.Khi đun nóng một lượng chất, đại lượng nào sau đây thay đổi? a. Thể tích b.Khối lượng c. Trọng lượng d.Cả khối lượng và trọng lượngCâu 2. Trong ba chất: Nước, sắt, khí hiđrô, chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? a. Nước b. Khí hiđro c. Sắt d. Ba chất nở như nhauCâu 3. Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? a. Nhiệt kế dầu b. Nhiệt kế rượu c. Nhiệt kế tế d. Nhiệt kế kim loạiCâu 4.Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? a. Nhiệt độ b. Gió c.Diện tích mặt thoáng d. Cả ba yếu tố trên đều đúngCâu 5.Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………….Lớp: 6A... KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn: Vật lí Giám thị 1:Giám thị 2: Mã phách............................................................................................................................................................ Điểm Giám khảo Giám khảo Mã phách I. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau(3 đ):Câu 1.Khi đun nóng một lượng chất, đại lượng nào sau đây thay đổi? a. Thể tích b.Khối lượng c. Trọng lượng d.Cả khối lượng và trọng lượngCâu 2. Trong ba chất: Nước, sắt, khí hiđrô, chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? a. Nước b. Khí hiđro c. Sắt d. Ba chất nở như nhauCâu 3. Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? a. Nhiệt kế dầu b. Nhiệt kế rượu c. Nhiệt kế tế d. Nhiệt kế kim loạiCâu 4.Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? a. Nhiệt độ b. Gió c.Diện tích mặt thoáng d. Cả ba yếu tố trên đều đúngCâu 5.Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? a. Ngọn nến đang cháy b. Vào mùa xuân, băng tuyết tan ra c. Xi măng đông cứng c. Hâm nóng thức ăn để mỡ tan raCâu 6. Máy cơ đơn giản nào chỉ có tác dụng đổi hướng của lực kéo? a.Ròng rọc cố định b. Ròng rọc động c. Mặt phẳng nghiêng d. Đòn bẩy* Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống sao cho có nghĩa vật lí (3đ) (1)....... ............... (2)................... (3) ...................... (4) ................... Băng phiến nóng chảy (5)............trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băngphiến (6 )...................II.TỰ LUẬN (4đ) Câu 1.(1đ) Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương sáng trở lại? Câu 2.(1đ) Dùng ròng rọc động kéo vật nặng 1000N, Tính độ lớn của lực kéo. Câu 3.(2đ) Cho đường biểu diễn sự: nóng chảy, tăng nhiệt độ, sôi của một chất. Hỏi: a. Đây là chất gì? Tại sao em biết? ........................................................................ Thể rắn Thể lỏng Thể khíHS không viết vào này Nhiệt độ( 0c) b. Trong đoạn BC chất tồn tại thể nào? ........................................................................ 100 c. Chất lỏng sôi trong thời gian bao nhiêu phút 75 ......................................................................... 50 d. Khi sôi, nếu ta tiếp tục đun thì nhiệt độ của chất 25 Thời gian (phút) có thay đổi không? ........................................... 12 16 20 -Hết- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………….Lớp: 6A... KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn: Vật lí Giám thị 1:Giám thị 2: Mã phách............................................................................................................................................................ Điểm Giám khảo Giám khảo Mã phách I. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau( điểm ):Câu 1.Khi đun nóng một lượng chất, đại lượng nào sau đây thay đổi? a. Thể tích b.Khối lượng c. Trọng lượng d. Cả khối lượng và trọng lượng Câu 2. Trong ba chất: Nước, sắt, khí hiđrô, chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? a. Nước b. Sắt c. Khí hiđro d. Ba chất nở như nhauCâu 3. Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? a.Nhiệt kế dầu b. Nhiệt kế tế c.Nhiệt kế rượu d.Nhiệt kế kim loạiCâu 4.Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? a. Nhiệt độ b. Gió c.Diện tích mặt thoáng d. Cả ba yếu tố trên đều đúng Câu 5.Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? a. Ngọn nến đang cháy b. Vào mùa xuân, băng tuyết tan ra c. Xi măng đông cứng c. Hâm nóng thức ăn để mỡ tan raCâu 6. Máy cơ đơn giản nào chỉ có tác dụng đổi hướng của lực kéo? a.Ròng rọc cố định b. Ròng rọc động c. Mặt phẳng nghiêng d. Đòn bẩy* Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống sao cho có nghĩa vật lí (3đ) (1)....... ............... (2)................... (3) ...................... (4) ................... Băng phiến nóng chảy (5)............trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băngphiến (6 )...................II.TỰ LUẬN (4đ) Câu 1.(1đ) Giải thích sự tạo thành giọt nước (sương) đọng trên lá cây? Tại sao khi Mặt trời mọc, sương lại tan? Câu 2.(1đ) Dùng ròng rọc động kéo vật nặng 1000N, Tính độ lớn của lực kéo. Câu 3.(2đ) Cho đường biểu diễn sự: nóng chảy, tăng nhiệt độ, sôi của một chất. Hỏi: a. Đây là chất gì? Tại sao em biết? ........................................................................ Thể rắn Thể lỏng Thể khíHS không viết vào này Nhiệt độ( 0c) b. Trong đoạn BC chất tồn tại thể nào? ........................................................................ 100 c. Chất lỏng sôi trong thời gian bao nhiêu phút 75 ......................................................................... 50 d. Khi sôi, nếu ta tiếp tục đun thì nhiệt độ của chất 25 Thời gian (phút) có thay đổi không? ........................................... 10 -Hết- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 6NĂM HỌC 2011 2012Môn: Vật líTÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO KHUNG PPCTNội dung Tổng sốtiết Lí thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng sốLT( Cấp độ1,2) VD( Cấp độ3,4) LT( Cấp độ1,2) VD( Cấpđộ 3,4)Cơ học 1.4 0.6 10 4.3Nhiệt học 12 11 8.43.6 60 25.7Cộng 14 12 9.8 4.2 70 30TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀCấp độ Nội dung Trọngsố Số lượng câuĐiểmSốSố câu Trắc nghiệm Tự luậnLíThuyết(cấp độ1.2 Cơ học 101.5~1 0.5đ 0.5Nhiệt học 609 3.5đ 3đ 6.5Vậndụng( cấp độ3,4) Cơ học 4.30.6~1 1đ 1Nhiệt học 25.73.9~4 2đ 2Cộng 100 15 12 (6đ) (4đ) (10đ)ÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 6NĂM HỌC 2011 2012Môn: Vật lí I. Phần trắc nghiệm: 6đ Chọn đáp án đúng: 0.5đ/ câu Điền từ, cụm từ đúng: 0.5đ/câuII. Phần tự luận: 4điểm .Câu Nội dung đáp án ĐiểmCâu Do hơi nước trong hơi thở gặp mặt gương lạnh, ngưng tụ làm mờ gương.Một lúc sau nước bay hơi hết nên gương sáng. Hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ tạo tành giọt.Mặt trời lên nước bay hơi hết làm sương tan. điểmCâu P: 1000:2 500N điểmCâu a. Đây là nước vì nước sôi 100 0Cb. Lỏng và khíc. phútd. Không thay đổi. điểmTổng điểmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến