loading
back to top

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-17 15:29:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 11   

281
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau: a/223 4lim6n nn  b/nnnn4.53.242.7lim Câu 2: (4.0 điểm) a/)652(lim3xxx b/321lim21xxxx c/1523lim23xxxx Câu :(3.0 điểm) Tìm để hàm số sau liên tục tại x=1 y=f(x)= 1;321;123xmxxxx Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình :0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. ------------Hết------------SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ II Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau: a/223 4lim5n nn  b/nnnn4.53.24.22.7lim Câu 2: (4.0 điểm) a/)652(lim3xxx b/121lim21xxxx c/653lim23xxxx Câu :(3.0 điểm) Tìm để hàm số sau liên tục tại x=1 y=f(x)=1;231;123xmxxxx Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình :0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. -------------Hết-------------ĐÁP ÁN: ĐỀ ĐỀ Câu 1: (2đ) a/223 4lim6n nn...
Nội dung tài liệu
SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau: a/223 4lim6n nn  b/nnnn4.53.242.7lim Câu 2: (4.0 điểm) a/)652(lim3xxx b/321lim21xxxx c/1523lim23xxxx Câu :(3.0 điểm) Tìm để hàm số sau liên tục tại x=1 y=f(x)= 1;321;123xmxxxx Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình :0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. ------------Hết------------SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ II Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau: a/223 4lim5n nn  b/nnnn4.53.24.22.7lim Câu 2: (4.0 điểm) a/)652(lim3xxx b/121lim21xxxx c/653lim23xxxx Câu :(3.0 điểm) Tìm để hàm số sau liên tục tại x=1 y=f(x)=1;231;123xmxxxx Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình :0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. -------------Hết-------------ĐÁP ÁN: ĐỀ ĐỀ Câu 1: (2đ) a/223 4lim6n nn  =lim1645322nnn (0.5) =10003 (0.25) (0.25) KL: b/nnnn4.53.242.7lim =lim543.2142.7nn (0.5) =50.210.7 (0.25) =51 (0.25) KL: Câu 2: (4đ) a/)652(lim3xxx 323652limxxxx (0.5)  (0.5) Vì 3limxx (0.25) 32652limxxx=-2<0 (0.25) KL: Câu 1: a/223 4lim5n nn  =lim1546322nnn (0.5) 10003 (0.25) (0.25) KL: b/nnnn4.53.24.22.7lim =lim543.2242.7nn (0.5) =50..220.7 (0.25) =52 (0.25) KL: Câu 2: a/)652(lim3xxx 323652limxxxx (0.5)  (0.5) Vì 3limxx (0.25) 32652limxxx= 2>0 (0.25) KL: b/121lim21xxxxb/321lim21xxxx 3)1(211)1(2 (0.5) 1 (0.5) Vậy: c/1523lim23xxxx )5)(3(3lim3xxxx (0.5) )5(1lim3xx (0.5) 81 (0.5) KL: Câu 3: (3đ) TXĐ D=R (0.25) f(1) 2m-3 (0.25) 3231.2)(lim1mmxfx (0.5) 123lim)(lim11xxxfxx (0.25) 2312323lim1xxxxx (0.5) 23143lim1xxxx (0.25) 231lim1xx (0.25) 41 (0.25) Hàm số liên tục tại x=1 khi 4132m (0.25) 813m(0.25) 1)1(211)1(2 (0.5) -3 (0.5) Vậy: c/653lim23xxxx )2)(3(3lim3xxxx (0.5) )2(1lim3xx (0.5) =1 (0.5) KL: Câu 3: (3đ) TXĐ D=R (0.25) f(1) 3m-2 (0.25) 2321.3)(lim1mmxfx (0.5) 123lim)(lim11xxxfxx (0.25) 2312323lim1xxxxx (0.5) 23143lim1xxxx (0.25) 231lim1xx (0.25) 41 (0.25) Hàm số liên tục tại x=1 khi 4123m (0.25) 43m(0.25)Câu 4: (1đ) Đặt 13)(3xxxf Txđ D=R (0.25) Hàm số y=f(x) là hàm đa thức nên liên tục trên f(-2)=-1 f(0)=1 Ta có f(-2).f(0)=-1<0 phương trình f(x)=0 có ít nhất một nghiệm thuộc (-2;0) (1) (0.25) f(0) f(1) -1 Ta có f(0).f(1)=-1<0 phương trình f(x)=0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0;1) (2) (0.25) Từ (1) và (2) phương trình 0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. (0.25) Câu 4: giống đề 1Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến