loading
back to top

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Nam Trực, Nam Định năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-12 09:33:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi ngữ văn lớp 8   

1631
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Nam Trực, Nam Định năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Nam Trực, Nam Định năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Nam Trực, Nam Định năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR CỰĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 8ữ(Th gian làm bài: 90 phút, không th gian giao đ)ờ ềCâu 1: (2,0 đi m)ểa. Nêu đc đi hình th và ch năng chính câu nghi n?ặ ấb. Đt hai câu nghi dùng đ:ặ ể­ Yêu ng cho mình quy sách.ầ ườ ượ ể­ tình m, xúc tr ph nhân văn c.ộ ướ ọCâu 2: (1,0 đi m)ểĐc đo văn sau và tr câu i:ọ ỏ... “Lão i(1)! Lão hãy yên lòng mà nh (2)! Lão đng lo gì cho cái nạ ườc lão(3). Tôi gi gìn cho lão(4). Ðn khi con trai lão tôi trao cho nủ ắvà n: "Ðây là cái mà ông thân sinh ra anh đã cho anh tr n,ả ườ ẹc thà ch ch không ch bán đi sào..."(5)”.ụ (Trích “Lão c”ạ Nam Cao.)Cho bi câu (2), (3), (4), (5) trong đo văn th hi hành đng nói nào?ế ộCâu 3: (2,0 đi m)ểTrình bày nh em kh th cu bài th “Quê ng” Hanh.ả ươ ếCâu 4: (5,0 đi m)ểGi thi trò ch dân gian mà em bi t.ớ ếDoc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR CỰH NG CH MƯỚ ẤĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 8ữCâu (2 ,0 đi m)ểa. sinh nêu đc đúng đc đi hình th và ch năng câu...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR CỰĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 8ữ(Th gian làm bài: 90 phút, không th gian giao đ)ờ ềCâu 1: (2,0 đi m)ểa. Nêu đc đi hình th và ch năng chính câu nghi n?ặ ấb. Đt hai câu nghi dùng đ:ặ ể­ Yêu ng cho mình quy sách.ầ ườ ượ ể­ tình m, xúc tr ph nhân văn c.ộ ướ ọCâu 2: (1,0 đi m)ểĐc đo văn sau và tr câu i:ọ ỏ... “Lão i(1)! Lão hãy yên lòng mà nh (2)! Lão đng lo gì cho cái nạ ườc lão(3). Tôi gi gìn cho lão(4). Ðn khi con trai lão tôi trao cho nủ ắvà n: "Ðây là cái mà ông thân sinh ra anh đã cho anh tr n,ả ườ ẹc thà ch ch không ch bán đi sào..."(5)”.ụ (Trích “Lão c”ạ Nam Cao.)Cho bi câu (2), (3), (4), (5) trong đo văn th hi hành đng nói nào?ế ộCâu 3: (2,0 đi m)ểTrình bày nh em kh th cu bài th “Quê ng” Hanh.ả ươ ếCâu 4: (5,0 đi m)ểGi thi trò ch dân gian mà em bi t.ớ ếDoc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR CỰH NG CH MƯỚ ẤĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 8ữCâu (2 ,0 đi m)ểa. sinh nêu đc đúng đc đi hình th và ch năng câu nghi (1ọ ượ ,0đ mể ):­ Đc đi hình th c:ặ ứ+ Có các nghi (ai, gì, nào...) ho có “hay” các có quan aừ ựch n. (0ọ 25 mể )+ Khi vi t, câu nghi thúc ng ch i. (0ế 25 mể )­ Đc đi ch năng: Câu nghi có ch năng chính là i. (0ặ mể )b.(1đ) sinh đt đc câu đúng đc 0,5đ). ượ ượCâu (1 ,0 đi m)ểM tr đúng đc 0,5ỗ ượ mể :­ Câu (2), (3) th hi hành đng đi khi n.ự ể­ Câu (3), (4) th hi hành đng n.ự ẹCâu (2 ,0 đi m)ểH sinh nh đc:ọ ượ­ Gi thi khái quát dung đo th Hanh đã tr ti bày nh aớ ủmình làng quê mi bi th đng... (0,25ề mể )­ nh luôn th ng tr trong ông, th hi qua "luôn ng nh ". Quêỗ ườ ưở ớh ng hi lên th lo hình nh quen thu c, gũi: màu xanh, cáươ ướDoc24.vnb c, bu vôi, con thuy n...và "mùi ng n" đc tr ng quê ng làng chài...ạ ươ(1,0 mể )­ Tác gi ng đi "nh ", phép li kê, câu thán góp ph làm iả ổb tình trong sáng tha thi ng con quê ng yêu u. Đo th nhậ ườ ươ ưl nh nh chúng ta nh ngu n, quê ng, đt c... (0,75ờ ươ ướ mể )Câu (5 ,0 đi m)ể­ bài: Gi thi khái quát trò ch mà em bi (0,5ở mể ).­ Thân bài: (4 ,0 mể )+ Ngu trò ch iồ ơ+ ng ch i, ng ch (gi thi rõ yêu ng tham gia cũng nhố ườ ườ ưyêu ng cầ .+ Cách ch (lu ch i): Th nào thì th ng, th nào thì thua, th nào là ph lu t.ơ ậ+ Yêu đi trò ch i.ầ ơ+ nghĩa trò ch trong đi ng th ch t, tinh th n, nghĩa xã i...ủ ộ+ th khôi ph các trò ch dân gian.ứ ơ­ bài: Suy nghĩ sâu đi ng thuy minh (0,5ế ượ mể )* ý: ư­ Căn vào khung đi và th bài làm sinh, giám kh linh ho choứ ạđi m, sát ng ph đm đánh giá đúng năng sinh.ể ọ­ Khuy khích các bài vi sáng o, ý, th hi hi bi sâu đi ngế ượthuy minh, hành văn trong sáng, ch c, rõ ràng.ế ụTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến