loading
back to top

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 - 2016

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-08-05 11:24:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 10   

355
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung
SỞ GD ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 2015 2016 Môn: Địa lí Lớp 10 Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề Câu (3,5 điểm) Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Câu (2,0 điểm) Nêu những đặc điểm chính của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Điểm công nghiệp và Vùng công nghiệp. Câu (4,5 điểm) Cho bảng số liệu: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THAN, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ (1950 2003) Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (triệu tấn) 820 603 936 770 387 300 Dầu mỏ (triệu tấn) 523 052 336 066 331 904 Điện (tỉ kWh) 967 304 962 247 11 832 14 851 a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kì 1950 2003. b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kì 1950 2003. -----------Hết----------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. (Đề thi...
Nội dung tài liệu
SỞ GD ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 2015 2016 Môn: Địa lí Lớp 10 Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề Câu (3,5 điểm) Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Câu (2,0 điểm) Nêu những đặc điểm chính của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Điểm công nghiệp và Vùng công nghiệp. Câu (4,5 điểm) Cho bảng số liệu: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THAN, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ (1950 2003) Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (triệu tấn) 820 603 936 770 387 300 Dầu mỏ (triệu tấn) 523 052 336 066 331 904 Điện (tỉ kWh) 967 304 962 247 11 832 14 851 a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kì 1950 2003. b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kì 1950 2003. -----------Hết----------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. (Đề thi gồm 01 trang)SỞ GD ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 2015 2016 Môn: Địa lí Lớp 10 (Đề thi gồm 02 trang) Câu Nội dung Điểm Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 3,5 Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì: Sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn. Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế. Tạo ra sản phẩm tiêu dùng có giá trị, góp phần phát triển KT, nâng cao trình độ văn minh của xã hội. Thúc đẩy sự phát triển nhiều ngành khác như: nông nghiệp, giao thông vận tải… Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên Mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo việc làm… Tạo ra nhiều sản phẩm mới… Củng cố an ninh quốc phòng… Nêu những đặc điểm chính của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Điểm công nghiệp và Vùng công nghiệp. 2,0 Điểm công nghiệp Đồng nhất với một điểm dân cư Gồm đến xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu công nghiệp hoặc vùng nông sản. Không có liên hệ giữa các xí nghiệp. Vùng công nghiệp Vùng lãnh thổ rộng lớn. Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5hình thành công nghiệp. Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa. Có các ngành phục vụ hỗ trợ. 0,25 0,25 Xử lí số liệu 4,5 TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950 2003 Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (%) 100 143 161 207 186 291 Dầu mỏ (%) 100 201 447 586 637 747 Điện (%) 100 238 513 853 1224 1536 0,5 Vẽ biểu đồ Biểu đồ đường Sạch, đẹp, rõ ràng, có đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, ghi số liệu vào biểu đồ, chia tỉ lệ năm chính xác. 2,5 Nhận xét 1,5 Nhìn chung các sản phẩm công nghiệp đều tăng Sản phẩm có tốc độ tăng nhanh (dẫn chứng số liệu) Sản phẩm có tốc độ tăng trưởng chậm (dẫn chứng số liệu) (Lưu ý: Nếu học sinh trình bày theo cách khác nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo yêu cầu thì vẫn cho điểm tối đa) ---------Hết--------SỞ GD ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 2015 2016 Môn: Địa lí Lớp 10 Ngày thi: 24 tháng 10 năm 2015 ------------------------------------------- (Lưu ý: Nếu học sinh trình bày theo cách khác nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo yêu cầu thì vẫn cho điểm tối đa)---------Hết--------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến