loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-26 15:26:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 12   

313
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT CHUYÊNLƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: VẬT LÝ LỚP 12Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Một chất điểm dao động theo phương trình cos t= (cm). Chiều dài quỹ đạocủa chất điểm này làA. cm. B. cm. C. 24 cm. D. 12 cm.Câu 2: Tại hai điểm và trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợpcùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, tốc độ truyền của sóng không đổi trongquá trình truyền, tần số của sóng bằng 20 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN.Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau cm.Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằngA. 1,2 m/s. B. 0,6 m/s. C. 0,3 m/s. D. 2,4 m/s.Câu 3: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòavới chu kì T. Tần số dao động của vật giai đoạn ổn định làA. T. B. 1T C. T2 D. 2T .Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cảncủa môi trường)?A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT CHUYÊNLƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: VẬT LÝ LỚP 12Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Một chất điểm dao động theo phương trình cos t= (cm). Chiều dài quỹ đạocủa chất điểm này làA. cm. B. cm. C. 24 cm. D. 12 cm.Câu 2: Tại hai điểm và trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợpcùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, tốc độ truyền của sóng không đổi trongquá trình truyền, tần số của sóng bằng 20 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN.Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau cm.Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằngA. 1,2 m/s. B. 0,6 m/s. C. 0,3 m/s. D. 2,4 m/s.Câu 3: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòavới chu kì T. Tần số dao động của vật giai đoạn ổn định làA. T. B. 1T C. T2 D. 2T .Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cảncủa môi trường)?A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó không cân bằng vớilực căng của dây.B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần đều.C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.D. Khi vật nặng vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.Câu 5: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các phaban đầu là π/3 và π/6. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằngA. 2 B. 2 C. 12 D. 12 .Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 3cos (x tính bằng cm, ttính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng ?A. Tần số của dao động là Hz.Doc24.vnB. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.C. Chu kì của dao động là 0,5 s.D. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 29,6 cm/s 2.Câu 7: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương.Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 3cos10t (cm) và x2 4cos(10t /2)(cm). Tốc độ của vật có độ lớn cực đại bằngA. 0,5 m/s. B. 50 m/s. C. 40 cm/s. D. m/s.Câu 8: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 là tổng hợp của hai dao độngđiều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 5cos20t và x2 10cos(20t  (x1 và x2 tính bằng cm, tính bằng s). Mốc thế năng vị trí cân bằng. Cơ năng của chấtđiểm bằngA. 0,0025 J. B. 500 J. C. 0,05 J. D. 0,1 J.Câu 9: Trong thí ngh ệm về sóng ng, trên ột sợi ây đàn hồi dài 1,6 với hai đầucố nh, ng ời ta an sát ấy ngoài hai dây cố nh còn có ba ểm kh trên dâykhông dao ng. iết độ tru ền só ng trên dây là m/s. hờ gian iữ hai lần liêntiếp sợi dây duỗi thẳng làA. 0,1 s. B. 0,05 s. C. 0,2 s. D. 0,25 s.Câu 10: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai ?A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.C. ận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.D. năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.Câu 11: Chọn câu đúng Lấy gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật thì cơ năng của mộtvật dao động điều hòaA. ằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động củavật.C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.D. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.Doc24.vnCâu 12: Một vật nhỏ dao động theo phương trình 6cos(πt π/4) (cm). Pha ban đầucủa dao động làA. B. 1,25 C. πt π/4. D. 0,25 .Câu 13: Tại hai điểm và trong một môi trường truyền sóng đồng nhất và đẳng hướngcó hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA =acos( và uB acos( ). Xem biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trongquá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa và có giao thoa sóng do hai nguồn trên gâyra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằngA. B. C. 2a D. a/2Câu 14: mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp và dao động điều hòacùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trongquá trình lan truyền, bước sóng trên mặt chất lỏng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm.Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên đoạn thẳngAB là:A. 12 cm. B. cm. C. cm. D. cm.Câu 15: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình 4cos(20 x) (cm),với tính bằng s, tính bằng m. Bước sóng của sóng này làA. 0,4 B. m. C. 0,5 D. mCâu 16: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s. Tạithời điểm s, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vậtlàA. 4cos(πt /2) (cm). B. 4cos(4 /2) (cm).C. 4cos(πt /2) (cm). D. 4cos(2 /2) (cm).Câu 17: mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước,có cùng phương trình Acos t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ởđó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hainguồn đến đó bằngA. một số nguyên lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng.C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số nguyên lẻ lần bước sóng.Doc24.vnCâu 18: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m. Kích thích cho con lắc dao động điềuhoà, người ta thấy từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 t1 π/20 (s), động năng của vật tăngtừ giá trị 180 mJ đến cực đại và giảm dần về giá trị 320 mJ. Biết vào thời điểm t1 thếnăng của lò xo có giá trị 320 mJ (gốc thế năng vị trí cân bằng của vật). Khối lượng củavật nặng có giá trị làA. 1,2 kg B. 1,8 kg C. 1,0 kg D. 1,5 kgCâu 19: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phầntử môi trườngA. vuông góc với phương truyền sóng. B. là phương ngang.C. trùng với phương truyền sóng. D. là phương thẳng đứng.Câu 20: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức giai đoạn ổn định, phát biểu nào dướiđây là sai ?A. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức không phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡngbức.B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.D. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?A. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau mộtsố nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà daođộng tại hai điểm đó cùng pha.C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.D. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.Câu 22: Một vật nhỏ khối lượng 100 dao động theo phương trình 6cos10t (x tínhbằng cm, tính bằng s). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Giá trị cực đại củathế năng bằngA. 36 mJ. B. 18 mJ. C. mJ. D. 72 mJ.Câu 23: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài đang daoDoc24.vnđộng điều hòa. Chu kì dao động của con lắc làA. g2l B. 12 l. C. 2gl D. g2l .Câu 24: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m, lò xo có độ cứng k, dao động điềuhòa theo phương ngang với phương trình Acos t. Lấy gốc thế năng tại vị trí cân bằngcủa vật. Cơ năng của con lắc làA. kA 2. B. 21m A2w C. 21mkA2 D. 21m A2w .Câu 25: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 5cos(2 0,75 (cm) và x2 =10cos(2 0,5 (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằngA. 0,25 B. 1,25 C. 0,75 D. 0,50 .Câu 26: Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọngtrường 9,81 m/s 2. Lấy 10. Tần số dao động của con lắc làA. 0,5 Hz B. Hz C. D. 0,45 HzCâu 27: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biếtsóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây làA. 3. B. 2. C. 4. D. 5.Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,5 m, đang có sóng dừng, hai đầu cố định với nútsóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây làA. 0,5 B. 1,5 C. D. mCâu 29: Vật dao động tắt dần cóA. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian. B. vận tốc luôn giảm dần theo thời gian.C. động năng luôn giảm dần theo thời gian. D. li độ luôn giảm dần theo thời gian.Câu 30: Hai điểm M, cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần tưbước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độdao động của phần tử tại là cm thì li độ dao động của phần tử tại là cm. Biên độsóng bằngA. cm. B. cm. C. cm. D. cm.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến