loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Chia sẻ: bigschool | Ngày: 2017-10-25 11:11:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 4   

209
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018
Tóm tắt nội dung
TR NG TH NGUY VI XUÂNƯỜ ẾTÊN :……………………………………..L P: …………………………………… KI TRA GI KÌ 1Ể ỌNĂM C: 2017 2018ỌMÔN: TOÁN 4ỚTH GIAN: 40 phútỜĐi mể Nh xét:ậBài Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng: ướ (2.5 đi m)ểa) Ch trong 239 564 có giá tr là :ữ a. 30000 b. 3000 c. 300000 d. 30 b) “m sáu tri hai nghìn” đc vi là: ườ ươ ượ ếa. 16 000 021 b. 160 210 000 c. 16 210 d. 16 021 000c) ch nghìn, trăm và ch đc vi là:ụ ượ ếa) 782 b) 7802 c) 70 820 d) 70 802d) Tìm tròn ch x, bi t: 78 90ố ếa) 70 b) 80 c) 90 d) 60e) Phát bi nào sau đây là đúng :ểa) Góc nh bé góc vuông c) Góc tù nh góc vuôngọ ơb) Góc nh góc tù d) Góc nh góc tùẹ ơBài Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng (0.5 đi m)ểa) Năm 1870 thu th XVIIIộ ỉb) 72 giây phút 10 giâyBài 3: Hãy (1 đi m)ểa) hình tam giác có góc nh b) hình tam giác có góc tùộ ộBài Đt tính tính:ặ (1 đi m)ể a) 28 476 13 515 b) 768 495 62 736Doc2.vnBài 5: Vi thích vào ch tr ng: (1 đi m)ể4 gi ………..phútờ phút giây ………….giây9 kg =………..…kg ạ15 th …………nămế ỉBài 6: Đi vào tr ng (0.5 đi m)ểa) ngày...
Nội dung tài liệu
TR NG TH NGUY VI XUÂNƯỜ ẾTÊN :……………………………………..L P: …………………………………… KI TRA GI KÌ 1Ể ỌNĂM C: 2017 2018ỌMÔN: TOÁN 4ỚTH GIAN: 40 phútỜĐi mể Nh xét:ậBài Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng: ướ (2.5 đi m)ểa) Ch trong 239 564 có giá tr là :ữ a. 30000 b. 3000 c. 300000 d. 30 b) “m sáu tri hai nghìn” đc vi là: ườ ươ ượ ếa. 16 000 021 b. 160 210 000 c. 16 210 d. 16 021 000c) ch nghìn, trăm và ch đc vi là:ụ ượ ếa) 782 b) 7802 c) 70 820 d) 70 802d) Tìm tròn ch x, bi t: 78 90ố ếa) 70 b) 80 c) 90 d) 60e) Phát bi nào sau đây là đúng :ểa) Góc nh bé góc vuông c) Góc tù nh góc vuôngọ ơb) Góc nh góc tù d) Góc nh góc tùẹ ơBài Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng (0.5 đi m)ểa) Năm 1870 thu th XVIIIộ ỉb) 72 giây phút 10 giâyBài 3: Hãy (1 đi m)ểa) hình tam giác có góc nh b) hình tam giác có góc tùộ ộBài Đt tính tính:ặ (1 đi m)ể a) 28 476 13 515 b) 768 495 62 736Doc2.vnBài 5: Vi thích vào ch tr ng: (1 đi m)ể4 gi ………..phútờ phút giây ………….giây9 kg =………..…kg ạ15 th …………nămế ỉBài 6: Đi vào tr ng (0.5 đi m)ểa) ngày gi 72 giờ ờb) 500kg 500 kgấBài Tính ng cách thu ti nh t:ằ (1 đi m)ể a) 25 77 75 b) 178 277 123 422Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0.5 đi m)ể Ba) AB và BD vuông góc nhauớ .b) BA và AC vuông góc nhauớ DBài 9: hai 4A và 4B thu gom đc 102kg gi n. 4A thu gom đc ít ượ ượ ơl 4B 6kg gi n. thu gom đc bao nhiêu ki­lô­gam gi n? ượ (1 đi m)ểGi iảBài 10: Trung bình ng hai ng 28, bi trong hai đó ng 20. Tìm ốkia. (1 đi m)ểGi iảDoc2.vnH NG CH TOÁN GI KÌ IƯỚ ỮNĂM 2017­2018ỌBài 1: 2.5đ) ch ch đúng 0,5 B, ABài 2: (0.5đ) ch đi đúng đt 0,25 đ.ỗ ạBài 3: (1đ) câu đúng đc 0.5 đ.ẽ ượBài 4: (1đ) phép tính đt tính đúng và qu đúng 0,5 đ. Đt tính đúng mà qu sai ảkhông tính đi mểBài 5: (1đ) câu đúng 0,25 đi m. ểBài 6: (0.5đ) ch đi đúng đt 0,25 đ.ỗ ạBài 7: (1đ) câu đúng 0,5 đi m. Tính không thu ti không ghi đi m.ỗ ểBài 8: (0.5đ) ch đi đúng đt 0,25 đ.ỗ ạBài 9: (1đ) gi và phép tính đúng 0.5 đ; đn sai tr 0,25 đ, thi đáp tr 0,25 đ.ỗ ừBài 10: (1đ) gi và phép tính đúng 0.5 đ; đn sai tr 0,25 đ, thi đáp tr 0,25 đ.ỗ ừDoc2.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến