loading
back to top

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2017 - 2018

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-10-27 09:47:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 4   

876
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2017 - 2018
Tóm tắt nội dung
TR NG TI LÊ VĂN TÁMƯỜ ỌMA TR KI TRA MÔN TOÁN GI KÌ ỌL 4A3ỚNăm c: 2017 2018ọM ch ki th c, ứkĩ năng câu vàốs đi mố 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ng ổTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLĐc, vi nhiên ựhàng và p. Đt tính vàớ ặth hi phép ng, ộphép tr không nh ớho có nh không quá ớ3 và không liên ượti p.ế Số câu 31 2Sốđiểm ,0 ,01,0 ,0 ,0Câu số 1,2, 1, 2,3 8Đi ng và đo đi ượ ạl ng: chuy đi ượ ốđo đn th gian ờchuy đi th hi ệphép tính đo ốkh ng. ượ câuố 1S đi mố 1,0 1,0Câu số 6Y hình c: Nh ậbi góc vuông, góc ếnh n, góc tù; hai đngọ ườth ng song song, hai ẳđng th ng vuông ườ ẳgóc. Chu vi, di tích ệhình ch nh tữ Số câu 1Số điểm 1,0 1,0Câu số 4Gi bài toán: Tìm ốtrung bình ng. Tìm ộhai khi bi ng và ổhi hai đó. Số câu 1Số điểm 2,0 2,0Câu số 7T NGỔ Số câu 4Số điểm 3,0 1,0 2,0 4,0 6,0Doc24.vnCâu số 1, 2,3 6, 1, 2,3, 4, 5, 6,7, Kh tr ngố ưở GVCN TR NG TI LÊ VĂN TÁMƯỜ ỌĐ KI TRA ĐNH KÌ GI KÌ NĂM 2017­2018 KH 4Ề MÔN: TOÁN Th gian 40 phút (không th gian phát đ)ờ và tên …………………………………………..l p………ọ Ngày ki tra: ngày...
Nội dung tài liệu
TR NG TI LÊ VĂN TÁMƯỜ ỌMA TR KI TRA MÔN TOÁN GI KÌ ỌL 4A3ỚNăm c: 2017 2018ọM ch ki th c, ứkĩ năng câu vàốs đi mố 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ng ổTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLĐc, vi nhiên ựhàng và p. Đt tính vàớ ặth hi phép ng, ộphép tr không nh ớho có nh không quá ớ3 và không liên ượti p.ế Số câu 31 2Sốđiểm ,0 ,01,0 ,0 ,0Câu số 1,2, 1, 2,3 8Đi ng và đo đi ượ ạl ng: chuy đi ượ ốđo đn th gian ờchuy đi th hi ệphép tính đo ốkh ng. ượ câuố 1S đi mố 1,0 1,0Câu số 6Y hình c: Nh ậbi góc vuông, góc ếnh n, góc tù; hai đngọ ườth ng song song, hai ẳđng th ng vuông ườ ẳgóc. Chu vi, di tích ệhình ch nh tữ Số câu 1Số điểm 1,0 1,0Câu số 4Gi bài toán: Tìm ốtrung bình ng. Tìm ộhai khi bi ng và ổhi hai đó. Số câu 1Số điểm 2,0 2,0Câu số 7T NGỔ Số câu 4Số điểm 3,0 1,0 2,0 4,0 6,0Doc24.vnCâu số 1, 2,3 6, 1, 2,3, 4, 5, 6,7, Kh tr ngố ưở GVCN TR NG TI LÊ VĂN TÁMƯỜ ỌĐ KI TRA ĐNH KÌ GI KÌ NĂM 2017­2018 KH 4Ề MÔN: TOÁN Th gian 40 phút (không th gian phát đ)ờ và tên …………………………………………..l p………ọ Ngày ki tra: ngày …….tháng …….năm 2017ểĐi mể phê th (cô) giáoờ ầ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….A.Ph tr nghi (4 Đi m)ểCâu 1: (1 đi m). Khoanh vào đáp án đúng.ể tri trăm linh tám nghìn sáu ảtrăm ba lăm là.ươ A. 400 708 635 B. 40 708 635 C. 000 708 635 D. 708 635Câu 2: (1 đi ). Khoanh vào đáp án đúng.ể bé nh trong các 567234 567432 ;ố ố576432 576342 là: A. 567 234 B. 567 432 C. 576 432 D. 576 342Câu 3: (1 đi Khoanh vào đáp án đúng.ể Dãy nhiên là:ố ựA. …. B. C. D. 5.Câu (1 đi m) Cho hình ch nh ABCDữ nh hình bênư cm a) Hình bên có: ….. góc vuông, …. góc nh n, …. góc tù.ọ b) Chu vi hình ch nh ABCD là 4cmữ ậ………………………………….... ....................................... B/ Ph lu nầ Đi )ểCâu 5: (2 đi ). Đt tính tínhặ :Doc24.vna/ 987964 783671 b/ 367859 541728Câu 6: (1 đi ). các đn đo kh ng sau theo th tăng n: ượ ầ115 kg 11 kg 16 kg 10 14 kg. ế................................................................................................................................................................Câu 7: (2 đi m). Trung bình ng cây 4A và 4B tr ng đc 324 cây. ượ ớ4A tr ng đc ít 4B là 32 cây. tr ng đc bao nhiêu cây ượ ượBài gi iảCâu 8: (1 đi m). Cho các 0, 1, 2.ố a/ Vi các có hai ch khác nhau:ế ốDoc24.vn.............................................................................................................b/ Tính ng các ch tìm đc:ổ ượDoc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến